Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

PRIORITERES: Sentrum og sentrumsnære områder skal prioriteres i utbyggingen av studentboliger. Foto: Google

Stort behov for studentboliger i Bergen

Dekningsgraden for studentboliger skal økes fra 17 til 30 prosent. Dokken og Nygårdstangen er to høyaktuelle områder for utbygging av slike boliger.

Tore Årdal

fredag 13. september 2019 1:22 (Oppdatert 24. november 2019 18:35 )

Byrådet har vedtatt å sende utkast til Studentmeldingen 2019 ut på høring. Av utkastet fremgår det at dagens dekningsgrad for studentboliger er ca. 17 prosent. Det er et mål at dekningsgraden økes til 25 prosent innen 2025 og til 30 prosent innen 2030.

– I arbeidet med å nå 25 prosent dekningsgrad skal sentrum og sentrumsnære områder prioriteres. Sentrumsnære områder betyr i denne sammenheng Bergenhus bydel, Indre Laksevåg, Solheim, Kronstad, Mindemyren og Slettebakken. Lokalisering av nye studentboliger bør både vurderes ut fra eksisterende strukturer som lærested, infrastruktur, kollektivtilbud, og sykkelveger og fremtidig arealbruk og tilbud, heter det i utkastet.

Utbygging skal være nært knyttet til strategien rundt Gåbyen Bergen og bør også legges til områder med god kollektivdekning. På sikt vil den pågående utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen og senere til Åsane føre med seg mulighet for utbygging i nye områder. der det ikke er studentboliger i dag.

– Dette er områder som i dag anses for å være usentrale. Studentene foreslår at dersom Sammen skal gjøre det attraktivt for studentene å bo i disse områdene, må studentboliganleggene som eventuelt bygges der, ha lavt leienivå og studentene som velger å bo der bør tilbys gratis kollektivtransport. I tillegg vil frigjøring av sentrumsnæreområder der kommunen eier tomteareal, som for eksempel Dokken og Nygårdstangen, kunne være aktuelle for utbygging av studentboliger, fremgår det av utkast til Studentmelding 2019.

Selv om boliger for studenter i regi av Studentsamskipnaden er viktig, påpekes det at de fleste studenter må finne seg bolig i det private leiemarkedet. Bergen kommune ønsker å stimulere til økt grad av profesjonelle utleieboligaktører i Bergen. Dette skal gjøres blant annet gjennom bruk av tilvisningsavtaler der 40 prosent av boligene i et utleiebygg benyttes av personer som er i kommunes målgruppe for tildeling av kommunal bolig. De resterende 60 prosent kan leies av alle, deriblant studenter.

I tillegg stiller byrådet seg positiv til studentboliger i regi av andre enn Studentsamskipnaden, «dersom prosjektene er i tråd med overordnet arealstrategi og bidrar til å oppnå mål om mangfoldig beboersammensetning, gode bomiljø og er egnet for målgruppen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag 3. juni 2020

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Lars Clementsen Pedersen går til BOB

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Kjøpte ny eiendom og styrker seg i Vestland

Nyheter / mandag 1. juni 2020

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no