Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

JA FRA PBE: Plan- og bygningsetaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet. Ill: MAD

Sykehusbygg blir boliger

Laksevåg sanitetsforening ønsker å bygge om eksisterende sykehusbygg til 37 boliger og forsamlingslokale, samt at eksisterende barnehage videreføres.

Tore Årdal

torsdag 14. januar 2021 20:44 (Oppdatert 7. mars 2021 20:59 )

På vegne av Laksevåg sanitetsforening foreslår plankonsulent A/STAB sammen med arkitektselskapet MAD detaljregulering for et område på Melkeplassen i Laksevåg bydel. Planforslaget for Solhaugveien 15 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hovedformålet med forslaget er ombygging av eksisterende sykehusbygg til bolig og forsamlingslokale samt videreføring av eksisterende barnehage. Det planlegges 37 leiligheter og et mindre forsamlingslokale til sanitetsforeningen.

Parkering foreslås løst i carport på byggets vestside inn mot terreng, mens uteoppholdsareal foreslås på byggets tak samt på terreng mot nordøst. Det foreslås regulering av fortau og oppgradering av adkomstveier for økt trafikksikkerhet. Planforslaget regulerer deler av fremtidig trase for Holenstien, samt regulerer tiltak mot rasfare.

– Viktige tema i planprosessen har vært riving versus bevaring av eksisterende
 bygg, arkitektonisk utforming og tilpasning til omgivelser, uteoppholdsareal, parkering, renovasjon, veiarealer og forholdet til eksisterende barnehage, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i et fagnotat.

Etaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. PBE slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Nyheter / tirsdag 9. mars 2021

Vil utvide med næringsareal og 15 boliger

Nyheter / søndag 7. mars 2021

Vil ha 35 mill. for denne eiendommen på Kokstad

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Fra hotelltrainee til 145 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Næringstomt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 3. mars 2021

Har kuttet fra 38 til 23 boliger

Nyheter / tirsdag 2. mars 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no