Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

OMBYGGING: 3D-tegning som viser hvordan resultatet av ombygging kan se ut fra vest. Illustrasjon: Holon Arkitekter.

Tidligere sykehjem blir boliger

Habo Eiendom AS skal bygge om det tidligere syke- og aldershjemmet på Hatlestad.

Tore Årdal

torsdag 27. mai 2021 6:16 (Oppdatert 23. juni 2021 12:38 )

På vegne av Habo Eiendom har Multiconsult fremmet forslag til detaljreguleringsplan for et område på Hatlestad i Fana bydel i Bergen kommune. Planområdet ligger ved nordenden av Kalandsvatnet og er på ca. 9,6 dekar. Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i august/september 2017. Etter offentlig ettersyn er det gjort flere endringer i planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser. De vesentlige endringene er flytting av parkeringsplass og nye føringer for opparbeidelse av uteoppholdsarealet. Senere ble planforslaget vedtatt av bystyret.

– Habo Eiendom AS, som eier Hamrevegen 31 på Hatlestad, ønsker å videreutvikle eiendommen sin til et attraktivt boligområde. I dag består eiendommen av eldre bebyggelse, opprinnelig benyttet som alders- og sykehjem. Alders- og sykehjemmet er for lengst avviklet. Dagens bebyggelse består således av totalt 46 hybler/leiligheter med lav standard. I dag står deler av bebyggelsen ubrukt, fremgår det av planforslaget.

Størstedelen av eiendommen ligger i et uregulert område, som i gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2018) er avsatt til bebyggelse og anlegg – øvrig byggesone.

Som del av planarbeidet er parkeringsløsninger, parkeringsdekning, uteoppholdsareal og adkomstvei vurdert. Det samme gjelder byggehøyder og utforming av utomhusarealer.

– De øvrige deler av planen (eksisterende rekkehus/eldreboliger tilhørende Sameiet Hatlestad eldreboliger samt en enebolig) inngår i planen og reguleres i tråd med eksisterende situasjon, påpeker arkitektselskapet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

DNB solgte på Sandsli

Nyheter / onsdag 23. juni 2021

Solgte utviklingstomt til OBOS – jakter nye eiendommer

Nyheter / tirsdag 22. juni 2021

Frykter omsetningssvikt i byggeperioden

Nyheter / mandag 21. juni 2021

Entra kjøper for 298 mill. av Trond Mohn-selskap

Nyheter / fredag 18. juni 2021

Bergen-selskap fikk nesten 300 millioner på bunnlinjen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Rekordår for transaksjoner i Bergensregionen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no