Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

PARKERINGSPLASS: Planområdet består i hovedsak av en ubebygd parkeringsplass. Ill: Arkitektgruppen Cubus/Arkitema

Universitetet vil oppføre bygg på 14.500 kvm

Bygningen i Alrek Helseklynge skal huse en ny medisinutdannelse samt kiropraktorutdanning og kontorer. Ifølge Universitetet er det stor interesse for arealene som blir tilgjengelig.

Tore Årdal

onsdag 24. februar 2021 23:47 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

På vegne av Universitetet i Bergen (UiB) har Arkitektgruppen Cubus bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område som ligger langs Årstadveien, og som i all hovedsak utgjøres av en ubebygd parkeringsplass sør for Årstadveien 21. Tomten inngår i reguleringsplan fra 2006 for «universitets eiendommer på Årstadvollen», som har lagt grunnlaget for etableringen av Alrek Helseklynge.

Helseklyngen består i dag av Odontologen, Overlege Danielsens hus og Årstadveien 17, som ble tatt i bruk høsten 2020. De overordnede prinsippene for helseklyngen videreføres i planleggingen av nybygget, som vil utgjøre byggetrinn 4.

– Bygget foreslås regulert til kombinert formål undervisning og kontor, og det legges til grunn en ca. 50/50 fordeling mellom de to formålene. Kontordelen vil omfatte arealer til UiB, men også øvrige virksomheter som inngår i Alrek Helseklynge. Det er foretatt en foreløpig interessentkartlegging, og det er stor interesse for arealene som vil bli tilgjengelig i bygget, skriver Arkitektgruppen Cubus i henvendelsen til PBE.

Det er Univeristetets egne arealbehov tilknyttet undervisning som er utslagsgivende for realiseringen av bygget. Bygget er planlagt å huse en ny medisinutdannelse, «Vestlandslegen», samt kiropraktorutdanning. De to utdanningene vil samlet ha ca. 300 studenter. Etablering av de to undervisningsprogrammene i Bergen er foreløpig ikke vedtatt.

I en mulighetsstudie, som Arkitektgruppen Cubus og Arkitema har utarbeidet, skisseres det et bygg med et bruksareal på ca. 14.500 kvadratmeter. Målsettingen til UiB er at bygget skal stå klart i 2026.

Bygget er vist med fem etasjer sett fra Årstadveien der femte etasje er tilbaketrukket. Hovedetasjen vil ligge på nivå med Årstadveien, og planlegges med en sentral hovedinngang, kantine, møterom som skal være tilgjengelig for hele helseklyngen samt et større auditorium. Det legges også til grunn at det skal etableres en kafé og et utadrettet næringsareal som vil ha innganger direkte fra Årstadveien.

Tomten har i dag ca. 90 parkeringsplasser, som vil avvikles som følge av tiltaket. Disse plassene er dels pasientparkering for tannhelsetjenestene, men flere av plassene er også tildelt ansatte med spesielle behov.

– Det er ønskelig å etablere bygget med parkeringskjeller for å sikre at disse funksjonene kan videreføres, men med et lavere antall parkeringsplasser, påpeker Arkitektgruppen Cubus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no