Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ARBEIDSPLASSER: Planforslaget vil kunne skape flere arbeidsplasser med fokus på gode arbeidsomgivelser. Ill: SE-Arkitektur

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Odfjell Land AS har omfattende planer for den 77,1 mål store tomten.

Tore Årdal

mandag 6. februar 2023 12:16 (Oppdatert 30. mars 2023 8:06 )

På vegne av Odfjell Land AS har SE-Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen for et 77,1 mål stort område på Kokstadflaten nord. Planområdet ligger i et allerede etablert næringsområde på Kokstad, og forslaget skal være en videreutvikling av området i tråd med gjeldene KPA og områdeplan.

– Planforslaget vil kunne skape flere arbeidsplasser med fokus på gode arbeidsomgivelser. En sikring av sentrale koblinger gjennom området vil binde planområdet, omliggende områder og bybanestopp tettere sammen, og koble nærområdene sammen med Storrinden friluftsområde, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Planområdet består i dag av et kontorbygg med tilhørende uteområde. Store deler av planområdet er planert, og blir i dag benyttet som midlertidig parkeringsplass. Resterende areal er skog- og vegetasjonsområde. Mellom kontorbygget og skog går det en opparbeidet turveg.

Planområdet er i dag regulert til forretning, kontor og tjenesteyting gjennom områdeplanen for Kokstad øst. Odfjell Land ønsker å videreføre alle disse formålene i detaljreguleringsplanen, samt regulere området for industri, i kombinasjon med forretning, kontor og tjenesteyting.

Området ligger mellom en byfortettingssone i sør og etablert industrivirksomhet i nord og øst. Selskapet ønsker derfor en blanding av arealformål innenfor planområdet der hovedvekten av kontor og forretninger vil ligge mot sør, og industri vil ligge mot nord.

– Planlagt utbygging av byfortettingssonen mot bybanestoppet Kokstadflaten består av sentrumsformål, som legger opp til en bymessig kvartalsstruktur med kontor, tjenesteyting og begrensede former for handel. Utvikling av dette området kan dekke store deler av behovet for gitte formål kontor og tjenesteyting, og det er derfor forslagstillers ønske og vurdering at planområdet burde åpnes opp for industri for å sikre fremtidig utvikling og behov for Kokstad, skriver SE-Arkitektur.

Det planlegges å dele planområdet inn i 5-6 formålsflater, som består av kombinerte formål mellom kontor, forretning, tjenesteyting og industri. En forlengelse av gågaten gjennom sentrumsflatene fra bybanestoppet vil også bli sikret som gatetun gjennom planområdet i både plankart og bestemmelser. Forlengelsen av gågaten vil ende på et torg midt i planområdet.

Det planlegges for en variasjon av tiltak innenfor planområdet. Eksisterende kontorbygg, som i dag har et areal på ca. 25.000 kvadratmeter, vil få et tilbygg som imøtekommer behovet for utvidet virksomhet.

En lokal industribedrift / bakeri i Kokstadområdet som har et behov for oppgradering og utvidelse av sin virksomhet, er planlagt relokalisert på tomten. Bruk av øvrige bygg er foreløpig ikke avklart.

I forbindelse med utarbeiding av planinitiativet er det utført en volumstudie med gitt konsept som resultat. Målet er en utnyttelse på inntil 155.000 kvadratmeter BRA, som tilsvarer en %-BRA=200. Dette er altså 130.000 kvadratmeter mer enn dagens bebyggelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøpte det prosjekterte sentrumsbygget i Myrkdalen

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

«Dette er et ekstremt viktig prosjekt for Bergen»

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

Utvikler nye næringsparker i Bergen Vest

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

GC Rieber Eiendom og WPS Næringsmegling til topps igjen

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

Oppfører bolig- og næringsbygg i Frekhaug sentrum

Nyheter / mandag 27. mars 2023

Skipsreder vil bygge opptil 60 boliger i Ervik

Nyheter / torsdag 23. mars 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no