Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

OPPDELT I FELT: Boligstrukturen er delt opp i mindre felt som består av boligblokker og flermannsbolig / rekkehus. Ill: Link Arkitektur

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Bybo AS og Etat for Utbygging Bergen kommune foreslår detaljregulering for et område i Dolvik i Ytrebygda bydel.

Tore Årdal

mandag 26. juli 2021 21:50 (Oppdatert 16. september 2021 6:55 )

I august i fjor skrev Estate Nyheter Vest at Utviklingsselskapet Bybo planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3  kilometer øst for Flesland. Nå er planforslaget for det 66 mål store området lagt ut til offentlig ettersyn.

– Planforslaget omfatter eksisterende og fremtidige boliger samt bolig/offentlig- eller privat tjenesteyting med tilhørende uteoppholdsareal, en barnehage med kapasitet for 60 barn, gatetun og øvrig vegareal. Eksisterende gårdshus og løe skal bevares som felleshus for beboere. Rommet mellom disse identitetsskapende elementene som visuelt strekker seg videre ned mot bedehus og sjøen, vil være en opplevelsesakse, skriver plankonsulent Link Arkitektur i forslaget.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser.

– Boligstrukturen er delt opp i mindre felt som består av boligblokker og flermannsbolig / rekkehus. Topografien i planområdet er sterkt skrånede, og bebyggelsen skal terrasseres og være godt tilpasset i terrenget og det omkringliggende landskapet. Dette gjør det mulig å ivareta siktlinjer, utsikt og gode solforhold, heter det i planforslaget.

Langs gatetunet skal det tilrettelegges med åpen overvannshåndtering og regnbed samt elementer for barn og lek med vann, og et sosialt drivhus som skal tilknyttes gårdshuset. Dette vil også bevare områdets historie som tidligere jordbruksområde og vil kunne gi og stedsidentitet til nye beboere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Perfekt storm i transaksjonsmarkedet i Bergen

Nyheter / torsdag 16. september 2021

Advarer Bergen-politikerne mot Oslo-fellen

Nyheter / onsdag 15. september 2021

Vil bygge på helsepark med to etasjer

Nyheter / tirsdag 14. september 2021

Tre leiegårder solgt – kommunen benytter ikke forkjøpsrett

Nyheter / mandag 13. september 2021

Sigba Eiendom fikk overskudd på 100 millioner

Nyheter / torsdag 9. september 2021

Leieinntektene skyter i været i Simonsviken Næringspark

Nyheter / onsdag 8. september 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no