Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SENTRAL BELIGGENHET: Planområdet har nærhet både til buss og bybanestopp på Slettebakken og Fantoft. Ill: Asplan Viak

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Planforslaget legger til rette for fortetting med blokkbebyggelse og/eller konsentrert småhusbebyggelse ved Slettebakken hovedgård.

Tore Årdal

tirsdag 15. september 2020 18:12 (Oppdatert 1. oktober 2020 6:14 )

På vegne av forslagsstillere Eiut AS, Wichstad og Jon Viking Thunes foreslår Asplan Viak detaljregulering for et område i Vilhelm Bjerknes vei ved Slettebakken hovedgård i Årstad bydel. Planforslagets formål er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det foreslås også en ny enebolig i feltet BFS3.

– Planområdet har en sentral plassering og ligger godt til rette for boligfortetting, med nærhet både til buss og bybanestopp på Slettebakken og Fantoft. Samtidig er det sterke kulturminneinteresser innenfor planområdet som må tas hensyn til. Grunnet fredningsstatus for våningshuset på Slettebakken hovedgård med tilhørende hage og uthus, er det begrensninger på hvilke områder innenfor planområdet som kan bebygges, heter det i planforslaget.

Forslaget er basert på en mulighetsstudie, som viser 36 enheter fordelt på fire lavblokker.

Hensynet til Slettebakken hovedgård med omkringliggende kulturmiljø, historiske veifar og grønnstruktur har vært hovedtema etter offentlig ettersyn. Kulturmiljøet foreslås regulert med hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Den grønne kollen i området skal bevares.

Plan-og bygningsetaten slutter seg til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget. Etaten vurderer forslaget å være tilfredsstillende, og anbefaler at det vedtas.

Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens anbefaling om å vedta planen, men med enkelte endringer. Byrådet mener at felt BFS3 ikke er egnet for utbygging, «da det er i strid med grøntfaglige interesser og arealformål» i kommuneplanens arealdel. Byrådet mener dette feltet må reguleres til grønnstruktur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

– Få salgsobjekter i bergensmarkedet

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Selger næringsseksjon på Paradis

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Pilotprosjekt med 375 boliger «er kommet til et veiskille»

Nyheter / onsdag 30. september 2020

Smarte byer-ekspert til ABO

Nyheter / tirsdag 29. september 2020

I dette bergensområdet skal det bygges 550.000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Store planer ved Oasen

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no