Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Alle tre blokkene har en terrassert utforming med garasjeanlegg i kjeller.

Vil bygge 48 leiligheter i Fana

TT Eiendomsutvikling AS ønsker å oppføre tre boligblokker med fem etasjer i Hamrevegen.

Tore Årdal

torsdag 15. november 2018 7:23 (Oppdatert 29. januar 2019 9:49)

På vegne av TT Eiendomsutvikling har Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS søkt om rammetillatelse for Hamrevegen i Fana. Prosjektet omfatter tre boligblokker med fem etasjer for boliger. Det er 16 enheter i hver blokk.

I underetasjer skisseres parkering for bil og sykkel, samt teknisk rom og boder. For å få tilstrekkelig parkeringsdekning er det 1 underetasje i blokk 1 og 3 samt 2 underetasjer i blokk 2.

Tiltakshaver legger opp til et totalt bruksareal på 8.629 kvadratmeter. Utvikling av prosjektet skal være i samsvar med kravene satt i godkjent reguleringsplan slik disse fremgår i plankart og bestemmelser.

– Det er tidligere søkt om og gitt byggeløyve for bygging av ny kommunal adkomstveg til feltet. Tekniske planer for utbedring av fylkesvegen er godkjent av Statens Vegvesen. Dette tiltaket vil bli dekket av en egen søknad senere, skriver Byggadministrasjon Harald Bjørndal til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Alle tre blokkene har en terrassert utforming med garasjeanlegg i kjeller. På grunn av terrengformer og byggegrenser er det lagt inn en mindre støttemur der byggene går over fra 5 til 4 etasjer, slik at for den vestlige delen av byggene er etasje 4 og 5 over terreng, mens for den østlige delen av byggene er etasje 3 og 4 over terreng. Dette skal også gi bedre tilpasninger mot terreng både i vest og øst når det gjelder den nordre fasaden.

Ifølge Purehelp.no eies TT Eiendomsutvikling 50/50 av T B Holding AS (Tore

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Jakter næringstomter i og rundt Bergen

Nyheter / onsdag 20. februar 2019

Vil ha 32 millioner på Kokstad

Nyheter / tirsdag 19. februar 2019

Har nesten 500 mål å boltre seg på

Nyheter / mandag 18. februar 2019

Skal selge storbygg

Nyheter / fredag 15. februar 2019

Regionens hus er satt på vent

Nyheter / torsdag 14. februar 2019

Businessparken begynner å ta form

Nyheter / tirsdag 12. februar 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no