Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VARIERTE LEILIGHETER: Reguleringsplanen legger til rette for nye varierte leiligheter sentralt i Fyllingsdalen. Illustrasjon: Tippetue/Goldbox

Vil bygge 53 boliger i Fyllingsdalen

Like vest for kjøpesenteret Oasen ønsker Boliggruppen AS å oppføre blokkbebyggelse med utadrettet virksomhet i første etasje.

Tore Årdal

onsdag 21. oktober 2020 6:26 (Oppdatert 28. november 2020 12:37 )

Det ca. 4 dekar store planområdet i Hjalmar Brantings vei har vært i utviklingsprosess siden 2010, og ulike grep har vært prøvd ut på tomten. Basert på tilbakemeldinger gjennom prosessen legger planforslaget nå til rette for en bebyggelse med kvartalsstruktur som er innenfor retningslinjer og kvalitetskrav satt i gjeldende overordnede planer.

Lang prosess

– Det har vært en lang prosess med flere alternativer, men samtidig har vi en god dialog med kommunen. Nå får vi se hva det ender opp med, sier daglig leder Jørn Ketil Wagenius i Boliggruppen AS.

På vegne av Hylkje Invest AS, som eies 100 prosent av Boliggruppen, foreslår Opus å detaljregulere det nevnte området. Planforslagets hovedformål er å regulere for blokkbebyggelse, med publikumsrettet virksomhet i første etasje. Viktige tema i planprosessen har vært forholdet til nabobebyggelsen, utbyggingsomfang og terrengtilpasning.

Rett ved gamle Foto Knudsen

Planområdet er ubebygd, med unntak av en enebolig. Resten av tomten ligger i en skogkledd skråning, som grenser til Hjalmar Brantings vei i vest og sør. Planområdet grenser til et etablert småhusfelt, Ørnahaugen, med hovedsakelig eldre eneboliger i nord og øst. Vest ved Hjalmar Brantings vei er det gamle næringsbygget til Foto Knudsen revet, og erstattes av et større nytt boligkvartal.

I sør passerer FV540 Hjalmar Brantings vei gjennom Fyllingsdalen. Planområdet er omfattet av byfortettingssone i kommuneplanens arealdel.

Skjermet uteoppholdsareal

– Reguleringsplanen legger til rette for nye varierte leiligheter sentralt i Fyllingsdalen. Leilighetene skal ha varierende størrelser med stor andel større leiligheter som er egnet for barnefamilier, heter det i planforslaget.

Bebyggelsen skal ta opp i seg terrengforskjellene på tomten, og gi et skjermet uteoppholdsareal på baksiden. Dette skal gi en mangfoldig utforming og gode kvaliteter. I planforslaget er det også lagt særlig vekt på å legge til rette for en god innendørs løsning for sykkelparkering. Planområdet grenser til ny gang- og sykkelvei, som skal etableres gjennom Fyllingsdalen og mot nytt bybanestopp. Sykkelparkering for boligene er planlagt etablert i direkte tilknytting til denne.

25 års fartstid i Bergen

Boliggruppen har drevet med bolig og næringsutbygging i Bergensregionen siden 1995. Boligprosjektet i Hjalmar Brantings vei er blant de største til selskapet så langt. De er også på jakt etter flere boligtomter.

– Vi ser etter eiendommer flere steder, men holder oss unna områder hvor det bygges kraftig, sier Wagenius.

Boliggruppen eier også ca. 13 dekar næringstomt på Hylkjeflaten. Der har selskapet allerede oppført ca. 6.000 kvadratmeter næringsarealer, med Nor Tekstil blant leietakerne.

– Det er i tillegg et potensial for å bygge ytterligere 3.000-4.000 kvadratmeter der, avhengig av hvordan vi løser det, forteller Wagenius.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag 29. november 2020

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag 28. november 2020

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no