Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RIVER HAGESENTER: Det eksisterende hagesenteret på eiendommen skal rives for å gjøre plass til boligene. Ill: Abo Plan & Arkitektur

Vil bygge 56 boliger ved bybanestopp

Planforslaget fra Fantoft Eiendom AS omfatter 2 blokker med totalt 46 enheter og 10 urbane rekkehus.

Tore Årdal

torsdag 23. april 2020 10:02 (Oppdatert 27. august 2020 9:54 )

På vegne av Fantoft Eiendom AS foreslår Abo Plan & Arkitektur detaljregulering for et område på ca. 7,8 dekar, langs bybanestoppet Fantoft i Fana bydel. Planområdet ligger sentralt på Fantoft med kort avstand til en rekke sentrale funksjoner.

Bybanestopp på Fantoft ligger under 100 meter fra planområdet, med Fantoft studentby og idrettshall like ved. Busstopp i Storetveitvegen ligger under 150 meter i gangavstand fra planområdet. Sweco holder til i Fantoftvegen 16 med dagligvarebutikk i første etasje.

Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Hovedformålet er boliger, totalt 56 enheter fordelt på blokkbebyggelse med 46 leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse (10 boenheter) med tilhørende parkeringsanlegg og uteoppholdsareal.

Parkering løses i felles garasjeanlegg under bakken. I tillegg omfatter planen regulering for gang- og sykkelfelt langs Fantoftvegen opp til Øvre Fantoftsåsen, utbedring av krysset Fantoftvegen – Øvre Fantoftsåsen og utvidelse av fortau langs Fantoftvegen 9.

Det er en forutsetning for planforslaget at det eksisterende hagesenteret på eiendommen rives.

Plan- og bygningsetaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget.

Ifølge Purehelp.no eies Fantoft Eiendom AS av Elise Fantoft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Nyheter / torsdag 21. januar 2021

Midgard Gruppen flippet eiendom på Straume

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Har handlet eiendom for en halv milliard under pandemien

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no