Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BERGENSMEIERIET: Tapperiet og administrasjonsbygget, deler av det tidligere Bergensmeieriet, inngår som bevaringsverdige bygg i planforslaget. Ill: MAD arkitekter/MIR

Vil bygge 725 nye boliger på Mindemyren

Bonava Norge AS sitt planforslag rommer 725 boenheter og ca. 18 000 kvadratmeter næring. Planforslaget er nå lagt ut på offentlig ettersyn.

Tore Årdal

torsdag 16. januar 2020 10:35 (Oppdatert 26. februar 2020 22:38 )

På vegne av Bonava Norge AS foreslår fagkyndig Opus Bergen AS detaljregulering for et område på Mindemyren i Årstad bydel. Planområdet er på ca. 37,5 dekar.

I planforslaget legges det til rette for inntil 725 nye boenheter, barnehage for ca. 80 barn, ca. 18 000 kvadratmeter næringsformål (kontor, forretning, bevertning), felles uteoppholdsarealer samt offentlige torg og gatetun. Planlagt bebyggelse er vist med byggehøyder mellom 5 og 8 etasjer.

Tapperiet og administrasjonsbygget, deler av det tidligere Bergensmeieriet, inngår som bevaringsverdige bygg i planforslaget.

Det foreslås ny kjøreadkomst til området fra Kanalveien med direkte nedkjøring til parkeringsanlegg (eksisterende og nytt) under bakken.

I et fagnotat skriver Byutvikling/Plan- og bygningsetaten at de slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i forslaget.

– Dog må forslaget bearbeides videre etter offentlig ettersyn for å sikre kvalitet i prosjektet samt legge et godt grunnlag til utviklingen av den fremtidige Mindebyen. Det legges imidlertid til grunn at forslaget gir tilstrekkelig grunnlag for naboer og høringsinstanser til å uttale seg, heter det i fagnotatet.

Bonava Norge kjøpte Bergensmeieriet i september 2017. Estate Nyheter Vest skrev da at selskapet hadde bladd opp ca. 250 millioner kroner for eiendommen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no