Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

UBEBYGD: Området som skal utvikles, er i dag ubebygd. Ill: Mad Arkitekter

Vil bygge 80 leiligheter i Møllendal

Veidekke Eiendom AS ønsker å oppføre 3 bygg med 80 leiligheter samt næring på bakkeplan.

Tore Årdal

onsdag 23. oktober 2019 19:16 (Oppdatert 14. november 2019 9:35 )

På vegne av Veidekke AS foreslår Opus Bergen detaljregulering for Møllendalsveien 64 i Bergenhus bydel. Planområdet er lokalisert i Møllendal, og grenser til Store Lungegårdsvann i nord og mot Møllendalselven i vest.

Per i dag er området som tenkes utviklet, ubebygd. Bebyggelsen som sto på tomten ble revet i løpet av 2018. Vest langs planområdet renner Møllendalselven, og nord for tomten er gang-/sykkelvei langs Store Lungegårdsvannet etablert, med allmenn tilkomst til strandsonen.

Planområdet ligger i et eldre industriområde, som hovedsakelig er erstattet av ny bebyggelse. De omkringliggende omgivelsene består hovedsakelig av boligkomplekser, foruten Universitetet i Bergen – fakultet for kunst, musikk og design. På vestsiden av Møllendalselven jobbes det med en endring av områdeplan.

Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for å videreutvikle planområdet til bolig, kombinert med næring og/eller publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. I planforslaget legges det opp til 80 leiligheter fordelt på 3 bygninger, samt næring i BKB1.

I et fagnotat skriver Byutvikling/Plan- og bygningsetaten at planforslaget utfordrer kommunedelplanen og Kommuneplanens arealdel 2018 på flere punkter.

– Høyde, utnyttelsesgrad, siktlinjer, utvidet rigg og anleggsområde er alle tema det foreslås endringer på. Fagetaten er kritisk til forhold gjeldende høyde og utnyttelsesgrad, men er positiv til de nye byrom strukturene forslagsstiller foreslår, heter det i fagnotatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Disse er nominert til arkitekturprisen

Nyheter / torsdag 14. november 2019

Ber om nær 100 mill for to signalbygg midt i sentrum

Nyheter / onsdag 13. november 2019

Kjøpte bygård nær Media City

Nyheter / tirsdag 12. november 2019

Her kan det komme 25 nye boliger

Nyheter / mandag 11. november 2019

Her vil JM samle livsnyterne

Nyheter / søndag 10. november 2019

Frelsesarmeen solgte Fretex-eiendom

Nyheter / onsdag 6. november 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no