Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TILGANG TIL SJØEN: Allmenheten gis tilgang til sjøen mellom bebyggelsen, og på langs og gjennom planområdet. Ill: LINK Arkitektur

Vil bygge 90 leiligheter

Sammen med Profier AS ønsker Rolf Olsen Eiendomsselskap AS å oppføre fem blokker, hvorav den ene er plassert med langsiden mot sjøen.

Tore Årdal

søndag 12. mai 2019 21:33 (Oppdatert 11. mars 2020 1:13 )

– Planforslaget legger opp til en moderne bebyggelse som tar opp i seg elementer fra omkringliggende kulturmiljø og bygger opp under karakteren og historien til området, skriver Opus Bergen AS i planforslaget, som er utarbeidet på vegne av Sandviksboder 78 AS.

Sistnevnte eies av Profier AS og Rolf Olsen Eiendomsselskap AS. Planområdet på bakkeplan utgjør ca. 17 dekar, mens det under bakken er ca. 22 dekar. Eiendommen på bakkeplan omfatter Lerøy Seafood Group ASA sine tidligere eiendommer i Sandviken, regulert til næringsformål i plan vedtatt i 2011.

Næringsbebyggelsen er revet, og Sandviksboder 78 AS ønsker å omregulere eiendommene til boligformål.

I byggeområdet er det planlagt 5 boligblokker (ca. 90 boenheter) i 4-5 etasjer. I planforslaget legges det til rette for felles uteoppholdsareal på bakkeplan og offentlig tilkomst til sjøfronten via planlagt gatetun.

Fjellanlegget utgjør et større parkeringsanlegg (ca. 400 plasser) under Strandens grend med innkjøring fra Måseskjærveien. I tillegg er det vist tre gang-/heistilkomster. Deler av Den Trondhjemske Postvei, med tilliggende grøntarealer, inngår også i planområdet.

Ett av de fem byggene er plassert med langsiden mot sjøen, mens to er plassert med kortsiden mot sjøen. De to siste byggene er plassert langs den Trondhjemske Postvei.

– Hovedkonsept har vært å skape et kontekstrelatert prosjekt ved å modernisere uttrykket «hulter til bulter». Bygningene tar opp i seg de historiske tradisjonene i området der sjøboder stod både på tvers og på langs av landskapet, en situasjon man finner igjen flere steder i nærområdet, heter det i planforslaget.

Planen skal videreføre kvaliteter som kjennetegner området, som smau og små gløtt mellom bebyggelsen, «hvor man hele tiden har fysisk eller visuell kontakt med sjøen». Det er lagt inn åpninger mellom bebyggelsen, slik at det ved flere punkt i planområdet er utsikt og kobling mot sjø mellom bebyggelsen.

– Allmenheten er gitt tilgang til sjøen mellom bebyggelsen, og på langs, og gjennom planområdet. Det er planlagt en offentlig pir vest i planområdet, som forlenger Elsesrohopen, skriver Opus Bergen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag 3. juni 2020

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Lars Clementsen Pedersen går til BOB

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Kjøpte ny eiendom og styrker seg i Vestland

Nyheter / mandag 1. juni 2020

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no