Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

KVALITET: Paradis Torg søker å legge til rette for et rikt bomiljø med høy arkitektonisk kvalitet. Ill: Link Arkitektur

Vil bygge byhus og leiligheter på Paradis

Opphus AS ønsker å oppføre et prosjekt med 8.500 kvadratmeter bolig og utadrettet virksomhet.

Tore Årdal

tirsdag 8. september 2020 12:13 (Oppdatert 1. oktober 2020 6:14 )

På vegne av Opphus AS har Multiconsult bestilt oppstartsmøte for Paradisleitet 1 (med naboeiendommer) sentralt på Paradis. Planområdet er på ca. 6 dekar.

– På bakgrunn av signalene i overordnede planer ønsker forslagstiller å starte detaljregulering av området. Forslagstiller ønsker å bygge ut en kombinasjon av areal til sentrumsrettet næringsvirksomhet i deler av første etasjene, og boliger med hovedvekt på familieboliger, heter det i planforslaget.

I en mulighetsstudie er det skissert 5 alternativer for utbygging, hvorav forslagsstillers anbefalte alternativ er en kombinasjon av byhus og leiligheter, med overvekt av byhus, oppdelt i kvartalsstruktur. Samlet bruksareal er på 8.500 kvadratmeter, og definert randsonebebyggelse skal gi et urbant preg. Grepet skal også gi et stort sammenhengende fellesuteareal mot villabebyggelse, slik at det blir åpent og luftig.

– Området rundt Paradis Torg er i stor transformasjon. Paradis utvikles fra å være et småskala lokalsenter i et eldre villaområde preget av mye biltrafikk, til å bli et viktig kollektivknutepunkt med bybanestopp og nye boligkvartaler med leilighetsbygg. Omleggingen av trafikk og tilrettelegging for myke trafikanter fører til at området endres og blir mindre bilbasert, skriver Link Arkitektur i mulighetsstudien.

Prosjektet Paradis Torg søker å etablere gode og skalerte møteplasser og fleksible boliger for familier i ulike livsfaser med ulike behov.

– Paradis Torg søker å legge til rette for et rikt bomiljø med høy arkitektonisk kvalitet, i skjæringspunktet mellom det landlige og det urbane, og bidra til å utvikle et skalert bomiljø og et attraktivt lokalsenter med rause møteplasser, skriver arkitektselskapet.

Ifølge Purehelp.no eies Opphus AS av Erik Borgersen Holding AS (72%) og Vadet Hagen Sverre Invest AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

– Få salgsobjekter i bergensmarkedet

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Selger næringsseksjon på Paradis

Nyheter / torsdag 1. oktober 2020

Pilotprosjekt med 375 boliger «er kommet til et veiskille»

Nyheter / onsdag 30. september 2020

Smarte byer-ekspert til ABO

Nyheter / tirsdag 29. september 2020

I dette bergensområdet skal det bygges 550.000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Store planer ved Oasen

Nyheter / torsdag 24. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no