Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Den eksisterende dagligvarebutikken skal videreføres i prosjektet. (Idéskisse: Ard Arealplan)

Vil bygge opp mot 50 leiligheter

Soltvedt Administrasjon AS ønsker å oppføre ny blokkbebyggelse i Ture Nermans vei i Fyllingsdalen.

Tore Årdal

mandag 3. desember 2018 8:07 (Oppdatert 12. desember 2018 8:02)

– Intensjonen bak ønsket reguleringsplan er å omregulere et næringsområde til kombinert arealformål. Planforslaget vil tilrettelegge for et bygg med leiligheter, næringsareal i første etasje, samt parkeringsareal i underetasje. Antall nye boenheter vil bli mellom 30 til 50, skriver Ard Arealplan i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ard Arealplan er plankonsulent for Soltvedt Administrasjon AS, som ønsker å rive eksisterende bygg i Ture Nermans vei/Smia i Fyllingsdalen bydel.

Næringsarealet er skissert til 700-1.000 kvadratmeter, og der «ser man for seg videreføring av matbutikken som ligger i planområdet i dag».

Planområdet ligger like sør for Orrtuvatnet og kjøpesenteret Oasen. Like nord for planområdet ligger Torgny Segerstedts vei. Der går buss nr. 12, 28 og 48. I tillegg vil bybanen bli etablert ved Oasen. I dag brukes planområdet til næring og dagligvarebutikk.

Planområdet grenser til blokkbebyggelse i vest og sør, mens det i øst grenser til eneboliger.

– Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i tråd med overordnede planer, med en utbygging av boligblokker med en utnyttelsesgrad på inntil 200 prosent-BRA. Det skal legges til rette for et fremtidsrettet boligprosjekt med spesielt gode bokvaliteter, skriver Ard Arealplan.

Boligene blir beliggende i 1.-5. etasje. Alle leilighetene vil være gjennomgående. På deler av taket er det også lagt til rette for takterrasse. Det vil videre bli satt av areal til fortau, samt gang- og sykkelveg langs planområdet for å sikre trafikksikkerheten for myke trafikanter.

– I planforslaget ønsker man å skape gode uterom som er tilgjengelige rundt hele tiltaket. Det er ønskelig å skape mest mulig aktivitet og ha det største utearealet i den sørlige delen hvor nærbutikken vil ligge. Man vil da kunne oppnå et lokalt viktig samlingspunkt for både store og små i nærområdet. Trafikken er videre redusert til det minimale, skriver Ard Arealplan til PBE.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

BOB satser på delingsøkonomi

Nyheter / tirsdag 11. desember 2018

Vil ha 45 millioner på Kokstad

Nyheter / mandag 10. desember 2018

Skal oppføre bygg på 8.000 kvm

Nyheter / fredag 7. desember 2018

Utvider Midtunbygget med 3.500 kvm

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no