Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SAMLER VIRKSOMHETEN: Bakgrunnen for planarbeidet er å samle dagens spredte terminalvirksomhet for Posten Bring i Jekteviken og Mindemyren på ett sted. Illustrasjon: Plan1

Vil bygge over 80.000 kvadratmeter i Kokstaddalen

Posten Norge skal selv bruke ca. 18.000 kvadratmeter av arealene – resten skal leies ut.

Tore Årdal

tirsdag 15. desember 2020 6:34 (Oppdatert 17. januar 2021 17:39 )

På vegne av Posten Eiendom Bergen AS foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område på ca. 386 dekar på Kokstad. Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

I forslaget legges det opp til et nytt næringsareal på ca. 82.300 kvadratmeter BRA.

Hovedformålet er å tilrettelegge for et nytt logistikksenter for Posten Bring, samtidig som det legges til rette for utvikling av et nytt næringsområde i direkte tilknytning til eksisterende næringsarealer på Kokstad. Reguleringsplanen åpner videre for å etablere energisentral for BIR/BKK.

Bakgrunnen for planarbeidet er å samle dagens spredte terminalvirksomhet for Posten Bring i Jekteviken og Mindemyren på ett sted. Behovet for nye næringsarealer er stort ettersom flere sentrumsnære næringsområder er i transformasjon til boliger, tjenesteyting og næring i tilknytning til urban bystruktur. Planområdet ligger i nærheten til Flesland flyplass og hovedveisystemer. Tilkomst til friluftsområdet i Storrinden sikres, og grøntkorridor ivaretas.

Plan- og bygningsetaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget.

Eiendomsdirektør Edvard Nervik i Posten Norge har tidligere uttalt til Estate Magasin at Posten skal selv bruke ca. 18.000 kvadratmeter. Ifølge Nervik er det stor interesse for de øvrige arealene, og han regner med at de skal komme greit i mål med å leie ut. Det er blant annet mange aktører som må flytte fra Minde, slik Posten selv måtte i forbindelse med byutviklingen der, og da mener Nervik at Kokstad er et godt alternativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Reitan kjøper to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Midgard Gruppen blar opp 71,8 millioner for 3 leiegårder

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Toma ansetter i Bergen

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no