Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SENTRALT: Planområdet ligger langs Statsminister Michelsens veg, sentralt på Paradis. Ill: MIR.

Vil bygge «snøslott» med 30 leiligheter på Paradis

AF Gruppen og Erstad & Lekven Utbygging ønsker å fortette med et nytt leilighetsbygg, som er planlagt rundt et atrium i sentrum av bebyggelsen.

Tore Årdal

tirsdag 10. november 2020 0:13 (Oppdatert 28. november 2020 12:37 )

– Prosjektet er planlagt med hensyn til områdekarakter og kulturmiljø. Blant annet har bygget en moderne form og arkitektur med innslag av kjent takgeometri fra området, heter det i planbeskrivelsen for eiendommen.

Planområdet ligger langs Statsminister Michelsens veg, sentralt på Paradis med kort avstand til viktige målpunkt som kollektivholdeplasser, dagligvarebutikk, skole, spisesteder og andre servicetilbud.

– Planområdet har en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold og utsikt, påpeker fagkyndig Ard Arealplan i planmateriellet, som ble sendt inn til første gangs behandling i september.

Forum Arkitekter er arkitekter for prosjektet, der tiltakshaver er Michelsens Terrasse AS – et selskap som eies 50/50 av AF Gruppen Norge AS og Erstad & Lekven Utbygging AS.

Planforslaget legger opp til en fortetting med inntil 30 leiligheter i lavblokkbebyggelse. Nytt leilighetsbygg er planlagt rundt et atrium i sentrum av bebyggelsen, som skal gi økte muligheter for uteoppholdsarealer, lysforhold og utforming av leiligheter med hensyn til stille side.

– Det er lagt vekt på å skape et prosjekt for alle aldersgrupper med uteoppholdsarealer og boenheter tilpasset forskjellige behov og ønsker.

Problemstillinger i planarbeidet har vært knyttet opp til den utfordrende topografien i planområdet. Spesielt har dette skapt utfordringer knyttet til vegforhold, renovasjon og uteoppholdsarealer.

– Utfordringene er nå løst på en god og tilfredsstillende måte, og er i henhold til gjeldende krav. Tilkomsten vil være mer trafikksikker og anvendelig enn den som er der i dag, fremgår det av planforslaget.

Illustrasjonen som er sendt inn til plan- og bygningsetaten, er gitt navnet «Snøslottet».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag 29. november 2020

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag 28. november 2020

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no