Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆRINGSPARK: Forslagsstillers intensjon er å stegvis utvikle planområdet i en grønnere retning til en moderne og fremtidsrettet næringspark. Illustrasjon: Opus

Vil bygge stort ved Bergen lufthavn Flesland

Lønningen Eiendom Bergen AS ønsker en bebyggelse opp mot 75.800 kvadratmeter på det 63 mål store området.

Tore Årdal

onsdag 22. desember 2021 6:39 (Oppdatert 10. mars 2022 5:11 )

På vegne av Lønningen Eiendom Bergen AS foreslår Opus detaljregulering for et område ved Lønningsvegen i Ytrebygda bydel. Planområdet ligger ca. 500 meter sør for Bergen lufthavn Flesland, og har adresse Lønningsvegen 12.

Planforslagets hovedformål er kombinert bebyggelse industri, lager og tjenesteyting. Innenfor formålet ønskes det å legge til rette for ny produksjons- og lagerbebyggelse, engroshandel, fasiliteter for bilutleie, diverse bilpleierelaterte tjenester, samt parkeringshus for kommersiell parkeringsutleie.

Parkeringsvirksomhet
– Planområdet er i dag primært benyttet til parkeringsvirksomhet med større innslag av bakkeparkering. Forslagsstillers intensjon er å stegvis utvikle planområdet i en grønnere retning til en moderne og fremtidsrettet næringspark, fremgår det av planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Utviklingen skal kunne skje på en slik måte at eksisterende virksomheter med arbeidsplasser, kontrakts- og kundeforhold og samarbeidspartnere ivaretas, samtidig som det gis rom for nytt innhold og ny verdiskapning.

– Dette tenkes oppnådd gjennom stegvis fjerning av bakkeparkering og komprimering av dagens parkeringsvirksomhet i transformasjonsvennlige parkeringshus, slik at areal på bakkeplan frigjøres til nytt innhold og et større innslag av grønne overflater, heter det i planforslaget.

Gunstige miljøeffekter
På det 63 mål store planområdet legges det opp til en bebyggelse opp mot 75.800 kvadratmeter.

– Planforslaget bygger på en grunntanke om samlokalisering av flere funksjoner som i dag er spredt rundt i bydelen, slik at man oppnår agglomerasjonseffekter og gunstige miljøeffekter i form av redusert trafikk.

Forslagsstiller har i snart 20 år drevet kommersiell utleie av parkeringsplasser i planområdet. Driften har i hele perioden vært basert på midlertidige tillatelser til parkeringsvirksomhet. Det er i dag midlertidig tillatelse til ca. 1.250 parkeringsplasser. Tillatelsen gjelder frem til 31.12.2021.

Trenger forutsigbarhet
– Forslagsstiller har et særlig behov for å sikre forutsigbare rammer for bedriften og for bedriftens mer enn 20 ansatte. Forutsigbare rammebetingelser er også avgjørende for at det skal kunne investeres i nye anlegg for virksomheten, deriblant etablering av nye parkeringshus for å frigjøre areal på bakkeplan til andre næringsformål, og videreutvikling av bilpleierelatert tjenestetilbud, skriver Opus i planforslaget.

Forslagsstiller driver også lager/engroshandel (Måkestad Engros) som delvis ligger innenfor planområdet. I tillegg er det en logistikkbedrift i planområdet. Forslagsstiller har også behov for avklaring av rammer for videreutvikling av egen virksomhet innenfor engroshandel og lager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no