Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SLIK: Dersom de fire aktørene bak Visjon Dokken får det som de vil, så vil Akvariet flytte til Dokken. (ILLUSTRASJON: Asplan Viak)

Vil ha Akvariet til Dokken
– slik kan det bli seende ut

Aktørene som stod bak Visjon Dokken vil ha Akvariet til Dokken og tror det vil kunne fungere som en motor i utviklingen av området.

Torgeir Hågøy

torsdag 9. mars 2017 6:12 (Oppdatert 8. mai 2018 7:26 )

– Dette er en utrolig spennende skisse, og ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, Direktør for Akvariet i Bergen.

Må gjøre noe uansett
Bak prosjektet står Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property. Prosjektet presenteres på et frokostseminar i dag, og den bærende ideen er at Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt.
Statsbygg har ferdigstilt Konseptvalgutredningen (KVU)«Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere akvariet og marin klynge beskrevet. Akvariet i Bergen ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI) og de deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg er kostbare, priset til flere hundre millioner. HI skal flytte inn i den nye marine klyngen, og nytt vannrenseanlegg må derfor bygges.
Samtidig har Akvariet i Bergen signalisert (aktualisert gjennom en Statsbygg rapport) at Akvariet kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med 3 valg:

  1. Stenge dørene for godt
  2. Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder)
  3. Flytte inn i nytt akvarium

Bergens nye kraftsenter må legges til Dokken
KVU for Marin klynge har enda ikke konkludert på hvilken tomt som skal nyttes til den kommende samlokaliseringen. Flere aktører kjemper for å få klyngen, blant annet Marineholmen og Laksevåg verft.
– EGD og OBOS har ingen eierinteresser på Dokken, men øsnker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvarietpå Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika, for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, privateaktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property, og Jorunn Nerheimregiondirektør i OBOS.

– En drøm for Akvariet Bergen
I pressemeldingen skriver de fire aktørene at prosjektet «Visjon Dokken» for et år siden viste hvilke byutviklingsmuligheter som ligger i Bergen Havns arealer på Dokken. De mener også at visjonen omhandlet hvordan man gradvis kan transformere Bergen Havn til bærekraftig by, gjennom ulike gjennomføringsmodeller og etappevis flytting av Bergen havn.
– Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem, sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak prosjektleder for visjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Går til DARK fra Asplan Viak

Nyheter / mandag 23. mai 2022

– Det kan knapt bli mange nok nye boliger i sentrum

Nyheter / torsdag 19. mai 2022

Gikk fra Opus til Bonava

Nyheter / onsdag 18. mai 2022

Herman Friele inn i styret i Citybox

Nyheter / fredag 13. mai 2022

Boligprosjekt inngår i kunstutstilling

Nyheter / torsdag 12. mai 2022

Backer kjøpte kombieiendom på Midtun

Nyheter / onsdag 11. mai 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no