Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

KREVER STANS: Kommunen krever nå stans i korttidsutleie av leiligheter på Damsgård.

Vil gjøre det vanskeligere å drive leilighetshotell

Regjeringen foreslår tak på korttidsutleie for å komme profesjonelle aktører som driver «leilighetshoteller» til livs.

Torgeir Hågøy

søndag 13. mai 2018 20:53 (Oppdatert 10. oktober 2018 8:32)

– Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring to forslag om endringer i eierseksjonsloven; ett om den såkalte ervervsbegrensningen og ett om innstramming av korttidsutleie.
– Vi følger opp Jeløya-plattformen med å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon – noe som er viktig for folk flest, sier statsråden.

Hovedprinsippet om at korttidsutleie er tillatt gjelder som før, men det er omfanget av korttidsutleie som nå reguleres. Sentrale aktører som Huseiernes Landsforbund, Leieboerforeningen og NBBL mener alle at lovregulering er nødvendig for å hindre den mest intensive korttidsutleien. Stortinget har også bedt Regjeringen følge opp disse spørsmålene.

Regjeringen foreslår at korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 dager per år. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende. Med et tak på 90 dager vil det likevel være mulig å drive med normal korttidsutleievirksomhet. Det vil for eksempel være mulig å leie ut egen bolig i 45 av årets 52 helger.

– Begrunnelsen for forslaget er hensynet til bomiljøet. I sameier bor folk tett, og det er viktig at vi legger til rette for trygge og gode bomiljøer. Formålet med innstrammingen er å forhindre den intensive korttidsutleievirksomheten som unntaksvis skjer, men som er til stor belastning for naboene i form av støy, mer slitasje på fellesarealer, bruk av parkeringsplasser

Borettslagsloven har et helt annet utgangspunkt enn eierseksjonsloven når det gjelder retten til å leie ut. Loven bygger på det såkalte «brukereieprinsippet», som sier at eieren i utgangspunktet selv må bo i sin bolig, og adgangen til å leie ut i borettslag er derfor svært begrenset. Dette er bakgrunnen for at høringen også inneholder et forslag om å gi eiere av borettslagsleiligheter rett til å drive med korttiddsutleie i 30 dager i løpet av året uten å måtte søke styret i forkant.
– Folk som bor i borettslag vil nå få en kjærkommen mulighet til leie ut boligen sin mens de for eksempel er på ferie. Mange mennesker opplever det som rigid når eieren ikke kan låne eller leie ut boligen sin for én uke eller to –  uten å måtte søke styret om samtykke. Dette vil bety nye muligheter for de som bor i borettslag – uten at brukereieprinsippet svekkes, sier Mæland.

Forslagene er nå på offentlig høring frem til 6. august. Alle som ønsker det kan komme med innspill til forslagene. – Jeg håper at flest mulig benytter seg av den muligheten, sier Mæland, som tar sikte på å legge frem en lovproposisjon før jul 2018.

(Visited 324 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Rekordår for DNB Næringsmegling Bergen

Nyheter / torsdag 21. mars 2019

– Investorene vil ha mer i Bergen

Nyheter / onsdag 20. mars 2019

Kontorledigheten faller videre

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Fikk nei til dette prosjektet

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Her kommer nesten 100 boliger

Nyheter / søndag 17. mars 2019

Milliardutbygging i skjærgården

Nyheter / torsdag 14. mars 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no