Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INTEGRERT BYDEL: Dokken skal bli en integrert del av Bergen, med visuelle og fysiske forbindelser til omkringliggende deler av byen.

Vil ha sterk kopling mellom Dokken og Laksevåg

– Med bybåt, bybanebro med gang- og sykkelveg og kanskje en gang-sykkelbro i sør kan Laksevåg bli en del av et utvidet sentrum, mener Marin Eiendomsutvikling AS og Opus.

Tore Årdal

mandag 5. juli 2021 14:15 (Oppdatert 26. juli 2021 21:54 )

På vegne av Marin Eiendomsutvikling AS har Opus gitt innspill til Arealstrategi for Dokken. Marin Eiendomsutvikling er grunneier av Laksevåg verft, som er under omregulering siden 2013.

I uttalelsen til BKMB – kommunaldirektørens stab skriver Opus at arealstrategien for Dokken i større grad også må ta hensyn til og skape vinn-vinn i den pågående transformasjonen av Laksevåg bydel, med sitt bydelssentrum i Gamle Laksevåg sentrum og Kirkebukten.

Dokken skal bli en integrert del av Bergen, med visuelle og fysiske forbindelser til omkringliggende deler av byen; sentrum og Nordnes, Laksevåg, Damsgård og Møhlenpris. Ifølge Opus bør krysningen av Puddefjorden være så langt nord som mulig for å oppnå en best mulig forbindelse mellom Laksevåg og Dokken/sentrum.

Ny bro over Puddefjorden

– Valg av bybanetrasé og kryssing av Puddefjorden har stor betydning for sammenhengen mellom Laksevåg og sentrum. Ny bro over Puddefjorden vil være hovedforbindelse også for gående og syklende. At denne forbindelsen er funksjonell er av avgjørende betydning for at Laksevåg, med hovedvekt på det historiske Laksevåg sentrum, kan bli en integrert del av sentrum, heter det i uttalelsen.

– Plasseringen av brofeste på Laksevåg-siden vil ha stor betydning for Laksevåg sin mulighet til å være attraktiv, kunne avlaste Marin klynge sine positive ringvirkninger for ny næring og mer arealbehov, og bidra til Havbyens fleksibilitet i en ønsket dynamisk transformasjon.

Opus påpeker også at Bergen sin maritime kulturhistorie som sjøfartsby har stor verdi og bør innlemmes i den strategiske tenkningen for Marin klynge på Dokken.

– Dokken trenger Laksevåg sine kulturminner som en kvalitet i Marin klynge, og bør etterstrebe god forbindelse og tilgjengelighet til disse.

Fremtidig havby

Opus mener også at det i arealstrategien fokuseres på Dokkens egne arealbehov i plassering av ny bro, mens fokuset burde være hvordan broen kan binde sammen to nye bydeler til ett felleskap.

– En godt plassert bro kan innebære at en fremtidig havby kan utvide på begge sider av fjorden, og at bydelene i større grad kan dele på sosial infrastruktur og andre funksjoner. Bydelene kan bli ett arbeids-, handels- og boligfelleskap, der alt er innenfor gangavstand.

– Med bybåt, bybanebro med gang- og sykkelveg og kanskje en gang-sykkelbro i sør kan Laksevåg bli en del av et utvidet sentrum med et gatenett som virkelig binder Laksevåg til Dokken og sentrum, med tyngdepunkt nær Laksevåg sentrum. En strategi som fastsetter viktigheten av å koble Dokken til Laksevåg på en mest mulig funksjonell måte for gående, syklende og bybanen, kan fungere som katalysator for bilfri byutvikling på Laksevåg. Dette bør veie tungt når bybanetrasé skal velges og er også viktig for Dokkenstrategien å hensynta, skriver Opus.

Har mistet arbeidsplasser

I uttalelsen vises det også til at Laksevåg har mistet svært mange av sine arbeidsplasser de senere år, og ligger på jumboplass på Bergen kommune sin levekårsundersøkelse.

– Marin klynge skal lykkes, og vil trenge god gangavstand til Laksevåg slik at de bedrifter som er kommende positive støttefunksjoner/ringvirkninger, eller ikke får plass til å lokaliseres på Dokken, kan ligge i gangavstand Laksevåg. Arealstrategien må ikke bare vise at den rommer dagens behov, men skue inn i fremtiden og gjøre plass til de positive ringvirkninger og behov for areal til arbeidsplasser og støttefunksjoner etableringen av Marin klynge vil kunne skape.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no