Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NATURLIG MILJØ: Intensjonen med planforslaget er å tilføre området nye og gode boliger i et naturlig miljø. Ill: Tippetue Arkitekter

Vil oppføre boligblokk på Paradis

Eierne av tomten ønsker å ta del i fortettingen som skjer ved bybanestoppene på Paradis.

Tore Årdal

torsdag 14. mai 2020 22:57 (Oppdatert 2. juli 2020 9:32 )

– Byggene er tilpasset tomtens topografi ved at blokkene trappes ned parallelt med Jacob Kjødes veg og terrenget. Hovedinngang for myke trafikanter er etablert ved eksisterende innkjøring til tomten i dag, på nordøstsiden av tomten fra Jacob Kjødes veg, skriver fagkyndig Tippetue Arkitekter i planforslaget for Jacob Kjødes veg 11 som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Arkitektselskapet er engasjert av eierne Anne Marita Milde og Tom Greni, som ønsker å «ta del i den fortettingen som foregår både på innsiden av sjølinjen og den utbyggingen som skjer som følge av fortetting ved bybanestoppene på Paradis».

Les også: Har planer om 90 nye boliger på Sandsli

Planforslaget har tidligere vært innom to andre plankonsulenter. Tippetue Arkitekter overtok planforslaget i juni 2018, og forslaget har vært bearbeidet flere ganger for å tilpasse seg de aktuelle utfordringene ved eiendommen.

Den eksisterende eneboligen på det 3 dekar store planområdet forutsettes revet, og foreslås erstattet med en ny boligblokk fordelt på 2 volumer. Disse er skissert med henholdsvis 3 og 4 etasjer, og skal samlet tilføre området 16 nye boenheter.

Parkering foreslås løst under terreng.

– Intensjonen med planforslaget er å tilføre området nye og gode boliger i et naturlig miljø, samt å bidra i en positiv retning til områdets utvikling, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no