Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

5.800 KVM: De foreslåtte næringsbyggene har et samlet bruksareal på 5.800 kvadratmeter. Illustrasjon: Hallmaker

Vil oppføre to næringsbygg på Liland

Næringsbyggene skal inndeles i seksjoner, og leies ut eller selges til for eksempel håndverksfirmaer.

Tore Årdal

onsdag 24. mars 2021 23:13 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

På vegne av Mec. P. AS foreslår Ard Arealplan detaljregulering for et område på Liland i Ytrebygda bydel i Bergen. Innenfor planområdet ligger det i dag en eksisterende enebolig, som vil bli revet slik at det kan legges til rette for to næringsbygg med et samlet bruksareal på 5.800 kvadratmeter.

– En ser for seg to næringsbygg inndelt i seksjoner som kan leies eller kjøpes av håndverksfirma eller lignende. Eksisterende landbruksareal innenfor området vil bli videreført, og det er kun en begrenset næringsutbygging det legges til rette for, fremgår det av planforslaget.

Videre legges det til rette for en oppjustering av Lilandsvegen med økt vegbredde og fortau, «som vil være positivt for alle i nærområdet».

Liland omkranses i større grad av næringsareal. Like vest for planområdet ligger Flesland flyplass med tilhørende infrastruktur som veier, parkeringsflater mm. I sør ligger næringsareal som større varelager, maskinparker ol. Her finner en også Blomsterdalen senter, eksisterende boligbebyggelse og kunstgressbaner.

I nord på Kokstadflaten ligger Bybanen sitt verksteds- og administrasjonsbygg med depot for oppbevaring av bybanevognene. Nord for bybanedepotet ligger grøntområdet ved Storrinden. I øst finner man ulike hotellkjeder, bilbasert handel og noe boligbebyggelse.

– Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av eneboliger. Boligen i Lilandsvegen 90, som det blir lagt opp til at skal rives, er fra 1944. Boligen har blitt ombygget utvendig og innvendig flere ganger og er i dag i dårlig stand. Den andre boligen innenfor planområdet, like etter avkjøringen fra Lilandsvegen, er av noe nyere dato enn boligen i som skal rives. Resterende del av planområdet består i hovedsak av landbruksareal, opplyser Ard Arealplan i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no