Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆR BYBANEN: Planområdet er nær både bybanestopp og bussforbindelser. Ill: Alliance Arkitekturstudio

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Solar Eiendom AS ønsker å fortette med leiligheter og rekkehus.

Tore Årdal

tirsdag 30. juni 2020 13:38 (Oppdatert 21. oktober 2020 6:24 )

– Forslaget legger opp til fortetting, men i en skala som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og hageanlegg i området. Utnyttelsen er godt innenfor områdeplanens bestemmelser, skriver Alliance Arkitekturstudio i planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

På planområdet (Statsminister Michelsens veg 71,75) står det i dag to villaer, som forutsettes revet for å realisere planforslaget. Riving og utbygging kan gjennomføres trinnvis.

Til sammen kan det etableres inntil 14 nye boenheter fordelt på 10 leiligheter og 4 rekkehus. Leilighetsbebyggelsen kan bygges med 3-4 etasjer. Det innebærer en mindre økning i høyde i forhold til områdeplanens bestemmelser. Rekkehusene/lavblokkene kan bygges inntil 3 etasjer, i tråd med områdeplanen.

– Felles uteoppholdsarealer etableres hovedsakelig mellom feltene, og en mindre kolle bevares som et karakteristisk landskapselement. Her er det gode sol- og lysforhold skjermet fra støy og trafikk. Uteoppholdsarealene sikrer forbindelser gjennom planområdet samt mot området med grøntstruktur mot vest, heter det i planforslaget.

Det skal legges til rette for en lav parkeringsdekning for bil. Planområdet er nær både bybanestopp og bussforbindelser. I tillegg er det godt lagt til rette for å sykle og gå til/fra området.

– Planforslaget har tatt utgangspunkt i utnyttelse regulert i områdeplanen. I startfasen av planarbeidet ble det utarbeidet en mulighetsstudie, og føringene og konklusjonene i denne analysen, i tillegg til områdeplanen, har ligget til grunn for utarbeidelsen av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Solgte kremtomt i Sandviken – nå vil de bygge her

Nyheter / mandag 23. november 2020

– Usikkert hvordan coworking i Bergen påvirkes over tid

Nyheter / fredag 20. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no