Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NÆR BYBANEN: Planområdet er nær både bybanestopp og bussforbindelser. Ill: Alliance Arkitekturstudio

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Solar Eiendom AS ønsker å fortette med leiligheter og rekkehus.

Tore Årdal

tirsdag 30. juni 2020 13:38 (Oppdatert 2. juli 2020 9:32 )

– Forslaget legger opp til fortetting, men i en skala som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og hageanlegg i området. Utnyttelsen er godt innenfor områdeplanens bestemmelser, skriver Alliance Arkitekturstudio i planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

På planområdet (Statsminister Michelsens veg 71,75) står det i dag to villaer, som forutsettes revet for å realisere planforslaget. Riving og utbygging kan gjennomføres trinnvis.

Til sammen kan det etableres inntil 14 nye boenheter fordelt på 10 leiligheter og 4 rekkehus. Leilighetsbebyggelsen kan bygges med 3-4 etasjer. Det innebærer en mindre økning i høyde i forhold til områdeplanens bestemmelser. Rekkehusene/lavblokkene kan bygges inntil 3 etasjer, i tråd med områdeplanen.

– Felles uteoppholdsarealer etableres hovedsakelig mellom feltene, og en mindre kolle bevares som et karakteristisk landskapselement. Her er det gode sol- og lysforhold skjermet fra støy og trafikk. Uteoppholdsarealene sikrer forbindelser gjennom planområdet samt mot området med grøntstruktur mot vest, heter det i planforslaget.

Det skal legges til rette for en lav parkeringsdekning for bil. Planområdet er nær både bybanestopp og bussforbindelser. I tillegg er det godt lagt til rette for å sykle og gå til/fra området.

– Planforslaget har tatt utgangspunkt i utnyttelse regulert i områdeplanen. I startfasen av planarbeidet ble det utarbeidet en mulighetsstudie, og føringene og konklusjonene i denne analysen, i tillegg til områdeplanen, har ligget til grunn for utarbeidelsen av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no