Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRAFO: Trafostasjonen skal plasseres under terreng. Ill: 3RW

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

BOB og Eviny ønsker å oppføre 130 boliger samt arealer for tjenesteyting og barnehage på Montana.

Tore Årdal

mandag 3. oktober 2022 7:04 (Oppdatert 1. desember 2022 10:08 )

– Under FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015, vedtok landene at den globale oppvarmingen bør begrenses til 1,5 grader. Bergen kommune ønsker å vise vei mot en bærekraftig klode, og har derfor introdusert 1,5-graders byen i 2050. Målet er at innbyggerne skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale. Boligprosjektet på Montana skal bidra til at vi kommer dit. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet, skriver plankonsulent Sweco i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Prosjektet legger til rette for 130 boenheter med høy-lav struktur, gode felles- og uteområder, torgfunksjoner og kombinert bebyggelse i form av bolig, tjenesteyting og barnehage kombinert med fellesfunksjoner.

Det 61,9 mål store planområdet omfatter nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Solheimslien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelveg mellom planområdet og Haukeland sykehus.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Eviny har behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen.

Planforslagets hovedformål er ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner.

Viktige temaer i planprosessen har vært tomteutnyttelse, logistikk for gående og syklende, trafikksikkerhet og parkering, herunder parkeringsdekning, kulturminner og kulturmiljø, forholdet til friområder, koblingen til byfjellene, samt forholdet til omkringliggende boligområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Slik varierer toppleien for kontor i Bergen

Nyheter / torsdag 1. desember 2022

90 boligeiere må ut med millionerstatning

Nyheter / torsdag 1. desember 2022

Fikk nei til å bygge ut med ytterligere 40 boliger

Nyheter / onsdag 30. november 2022

Han blir sjef i Vestenfjeldske Eiendom

Nyheter / mandag 28. november 2022

Lynghaugparken vant kommunens pris

Nyheter / mandag 28. november 2022

Rådgiver krevde 3,5 mill – gikk på fullt tap i retten

Nyheter / torsdag 24. november 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no