Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRAFO: Trafostasjonen skal plasseres under terreng. Ill: 3RW

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

BOB og Eviny ønsker å oppføre 130 boliger samt arealer for tjenesteyting og barnehage på Montana.

Tore Årdal

mandag 3. oktober 2022 7:04 (Oppdatert 16. desember 2022 14:58 )

– Under FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015, vedtok landene at den globale oppvarmingen bør begrenses til 1,5 grader. Bergen kommune ønsker å vise vei mot en bærekraftig klode, og har derfor introdusert 1,5-graders byen i 2050. Målet er at innbyggerne skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale. Boligprosjektet på Montana skal bidra til at vi kommer dit. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet, skriver plankonsulent Sweco i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Prosjektet legger til rette for 130 boenheter med høy-lav struktur, gode felles- og uteområder, torgfunksjoner og kombinert bebyggelse i form av bolig, tjenesteyting og barnehage kombinert med fellesfunksjoner.

Det 61,9 mål store planområdet omfatter nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Solheimslien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelveg mellom planområdet og Haukeland sykehus.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Eviny har behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen.

Planforslagets hovedformål er ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner.

Viktige temaer i planprosessen har vært tomteutnyttelse, logistikk for gående og syklende, trafikksikkerhet og parkering, herunder parkeringsdekning, kulturminner og kulturmiljø, forholdet til friområder, koblingen til byfjellene, samt forholdet til omkringliggende boligområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no