Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LOKALSENTERFUNKSJONER: Ifølge en mulighetsstudie skal en ny og tett urbanisering i området blant annet føre til økt kvalitet og økte lokalsenterfunksjoner. Foto: Google

Vil urbanisere dette området

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker å øke utnyttelsen av området, slik at det kan oppføres ytterligere 36 000 kvadratmeter bebyggelse.

Tore Årdal

mandag 20. mai 2019 23:17 (Oppdatert 30. august 2019 11:57 )

På vegne av Haraldsplass Diakonale Stiftelse har Norconsult bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Henvendelsen gjelder det ca. 48 dekar store området med eiendommene, som utgjør Haraldsplass sykehus.

Byutviklingsmuligheter

– Målsetningen med planarbeidet er å avklare byutviklingsmulighetene for Haraldsplass-området. Dannelsen av helseklyngen på Årstadvollen (Alrek helseklynge), og etableringen av det nye bybanestoppet i området, tilsier at en bør kunne tenke nytt om utviklingen av området og åpne for en tettere bebyggelsesstruktur enn i dag, skriver Asplan Viak i en mulighetsstudie, som er vedlagt henvendelsen til PBE.

Stiftelsen ønsker å utvikle området med en sterkere urbanitet, det vil si et område som har et større mangfold av aktiviteter og som i sterkere grad knytter seg til omgivelsene.

– Det er ønskelig å legge til rette for et område som tilbyr flere helsetjenester, men også andre tjenester som både brukere og ansatte i området og i nærmiljøet kan ha nytte og glede av, skriver Asplan Viak.

Styrke felleskapet

Intensjonen er at dette ikke skal gå på bekostning av sykehusområdets naturlige plass i sitt nærområde, men tvert imot styrke det fellesskapet sykehuset og høyskolen og flere allerede bidrar til.

Mulighetsstudien vises en videreutvikling av et grønt sykehus, med fokus på parker og uterom og med nye bevegelseslinjer som gir en bedre tilknytning til omgivelsene. Studien viser også et sykehusområde som kopler seg til bybanestoppet, Årstadveien og helseklyngen på Årstadvollen, og gir mulighet for å skape utadrettede funksjoner som nærområdet etterspør og trenger.

Vil beholde grønt preg

Ifølge mulighetsstudien er det mulig å øke total utnyttelse av på tomten fra ca. 100 opp mot 150 prosent BRA uten å gå på akkord med dagens grønne preg.

– Tvert imot vil vi påstå at mulighetsstudien viser at en ny og tett urbanisering i området vil føre til økt kvalitet, økt tilgjengelige grøntarealer, økte lokalsenterfunksjoner og økt tilstedeværelse, heter det i mulighetsstudien, hvor det skisseres en arealmulighet på 36 000 kvadratmeter i nye bygg.

Kristent verdisyn

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en frittstående diakonal organisasjon som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Deres hovedvirksomheter er Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Samtalesenter, Haraldsplass Barnevern , VID vitenskapelige høgskule, Solli DPS og Stiftelsen Bergen Domkirkehjem. Visjonen er at mennesker skal oppleve kompetanse med hjertevarme i møte med alle deres virksomheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no