Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Behovet er stort for utvidelse av laboratoriefasiliteter knyttet til marin forskning med sjøvann på Marineholmen. (Illustrasjon: B+B Arkitekter)

Vil utvide i Marineholmen Forskningspark

Gjennom en utvidelse av sjøvannslaboratorier og tekniske rom vil 26.750 av tillatt samlet utnyttelse på 30.000 kvadratmeter være ferdig bygget.

Tore Årdal

onsdag 7. november 2018 7:13 (Oppdatert 18. januar 2019 12:06)

B+B Arkitekter er engasjert av Sameiet Thormøhlens gate 55 for å utrede mulig utvidelse av sjøvannslaboratorier og tekniske rom på arealet mellom T55 i vest og Nygårdsgaten i øst. Arealet er i dag benyttet til parkering.

Marin forskning

– Behovet er stort for utvidelse av laboratoriefasiliteter knyttet til marin forskning med sjøvann på Marineholmen. Det er derfor ønsket at det etableres sjøvannslaboratorier i Thormøhlens gate 55, i direkte forbindelse med eksisterende forskningsaktiviteter og teknisk sentral, skriver B+B Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Arealet mellom Thormøhlens gate 55 og Nygårdsgaten er i dag brukt til parkering, og det er stor tetthet av tekniske rør og kabler i grunnen, spesielt i tomtens nordre del. Dette legger begrensninger på arealdisponering ettersom tilkomst til anlegg i grunnen må opprettholdes. Det er derfor ikke mulig å senke gulvnivå for det planlagte tiltaket.

Urbant dekke

Det foreslås etablert et urbant dekke som en allmenning for bybanestoppet, og som en snarvei fra bybanestoppet til Marineholmen. Plassen skal gis gode materielle kvaliteter, med steinfasader og granittdekke samt beplantning og benker.

– I forslaget har vi erstattet dagens parkeringsplass med et byrom som kommuniserer med Nygårdsgaten og knytter både Marineholmen og Nygårdsparken nærmere Bybanen. Taket på fiskelaboratoriet blir opparbeidet som et attraktivt, imøtekommende byrom med snarvei til og fra Marineholmen, skriver arkitektselskapet.

Gjeldende plan «Høyteknologisenteret» er en eldre plan vedtatt i 1987, og som angir en tomteutnyttelse 30.000 kvadratmeter BTA. Den eksisterende bygningsmassen har et areal på 25.800 kvadratmeter. Med det foreslåtte tiltaket vil samlet bruttoareal komme opp i 26.750 kvadratmeter.

Sokkelbygg

– Tiltaket etableres som et sokkelbygg, uten behov for dagslys til romfunksjonene. Fasader gis en urban og bestandig karakter med steinfasader, og adskiller seg fra eksisterende bygg T55 med en langsgående glasspalte gjennom vegg og tak. Eksisterende trafostasjon er tenkt inkorporert fasademessig i tiltaket, og gis ny steinforblending, skriver B+B Arkitekter til PBE.

Eiendommen Thormøhlens gate 55 er organisert som et sameie. Bygningsmassen består av 13 seksjoner hvorav 10 av seksjonene ( 84%) eies av Universitetet i Bergen (UiB) og de UiB-kontrollerte UiB Eiendom AS og Magør Eiendom AS. 3 seksjoner (16%) eies av Marineholmen Forskningspark AS.

3.500 ansatte

Mer enn 150 virksomheter med over 3.500 ansatte, holder i dag til på Marineholmen. Hele den marine verdikjeden er representert – fra utdanning, forvaltning og forskning til innovasjon og næring.

– Utdanningsinstitusjoner som UiB og Handelshøyskolen BI, forskningsmiljøer som KG Jebsen Senter for Dypvannsforskning, gründermiljøer som Bergen Teknologioverføring og Nyskapingsparken, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og solide næringslivsaktører som blant annet DNV-GL, MSD Animal Health og Ernst & Young sikrer morgendagens kompetansebehov og legger grunnlaget for fremtidens næring. Nå i slutten av 2018 styrkes klyngen ytterligere med Lerøy Seafood Group og Cargill Aqua Nutrition, opplyser arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Rekordår for DNB Næringsmegling Bergen

Nyheter / torsdag 21. mars 2019

– Investorene vil ha mer i Bergen

Nyheter / onsdag 20. mars 2019

Kontorledigheten faller videre

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Fikk nei til dette prosjektet

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Her kommer nesten 100 boliger

Nyheter / søndag 17. mars 2019

Milliardutbygging i skjærgården

Nyheter / torsdag 14. mars 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no