Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VARIASJON: Planområdet ligger på Nygårdshøyden, hvor det finnes en variasjon av høyder, bygninger og strukturer. Ill: Ard Arealplan

Vil utvide på Nygårdshøyden

Det humanistiske fakultet har behov for å samlokalisere sine studenter og ansatte, derfor ønsker Universitetet å oppføre et nytt bygg.

Tore Årdal

onsdag 8. januar 2020 23:20 (Oppdatert 24. mars 2020 23:51 )

På vegne av Universitetet i Bergen (UiB) har Ard Arealplan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Det humanistiske fakultet (HF-fakultetet), som har behov for å samlokalisere sine studenter og ansatte.

I dag er to institutt, som hører til fakultetet, lokalisert i Sydneshaugkvartalet. Disse ønsker universitetet å flytte sammen med de andre instituttene, som ligger ved HF-bygget og Sydneshaugen skole. For å få til dette er det planlagt å etablere ett nytt bygg der det i dag er et parkeringsanlegg for ansatte ved UiB.

– Samtidig ønsker en å se på mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget (etablering av en ny HF-campus) ved en endring av romprogram/ombygging, skriver Ard Arealplan i henvendelsen til PBE.

I nybygget er det planer om å samle både studenter og ansatte, og i tillegg etablere en stor felles kantine samt finne plass til universitetets spesialsamling. Foreslått formål i planen vil være undervisningsformål.

– Prosjektet må også innlemme Sydneshaugen skole for å realisere nok areal til arbeidsplasser, men UiB ønsker også å revitalisere skolen og skoleplassen som en del av ny HF-campus. Sydneshaugen skole med skoleplassen (gårdsrommet) er fredet, skriver arkitektselskapet.

Det er i innledende fase allerede avholdt møte med bade Riksantikvaren og Byarkitekten.

Planområdet ligger på Nygårdshøyden, hvor det finnes en variasjon av høyder, bygninger og strukturer.

– Nygårdshøyden er et langstrakt høydedrag som danner et fysisk og visuelt skille mellom det lavereliggende sentrum og Puddefjorden. Planområdet som er foreslått, omfatter HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, bygården i nord samt Fastings Minde. Endelig plangrense drøftes med Bergen kommune. Det bør blant annet drøftes hvor mye av Dokkeveien som bør tas med i planområdet, påpeker Ard Arealplan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no