Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

HOTELL: Bergenseren Kjell Rennestraum var interessert i å kjøpe denne eiendommen, men likte ikke alt som kom frem da han undersøkte eiendommen nærmere. Nå er han dømt til å måtte betale 27 millioner kroner i erstatning.

Ville kjøpe Carew-eiendom
Avdekket ulovlig hotelldrift

BERGEN/OSLO: Bergenseren Kjell Rennestraum vurderte å kjøpe en bygård av John Carew og Per Arne Flod, men avdekket flere ulovligheter. Nå har de nye eierne av bygården fått varsel om tvangsmulkt dersom ikke den ulovlige bruken av eiendommen opphører.

Torgeir Hågøy

torsdag 24. november 2016 5:00 (Oppdatert 8. mai 2018 7:28 )

I en artikkel i Kapital/Hegnar kommer det frem at John Carew og hans mangeårige manager, Per Arne Flod, vurderer et erstatningskrav mot eiendomsselskapet Regnbyen Eiendom 2. Bak dette selskapet står bergenseren Kjell Rennestraum.
Han har i snart to år vært i dialog med Carew og Flod om å kjøpe bygården i Bygdøy Allé 11. Underveis dukket det ifølge Rennestraum opp en del ulovligheter, som det måtte ordnes opp i før et kjøp fra hans side var aktuelt.
– Eiendommen fremsto som farlig. Som eier av et hotell har man et stort ansvar og her var det mye som var både feil og ulovlig, sier Rennestraum til Estate Vest.
Carew og Flod vurderer nå altså et erstatningskrav mot Rennestraum fordi de mener at han trakk seg fra salget, noe de tapte rundt seks millioner kroner på. Rennestraum på sin side vurderer erstatningskrav mot Flod/Carew som følge av det han mener er urettmessig heving av kjøpsavtalen.

Påviser flere ulovligheter
Rennestraum forteller at han i lengre tid forsøkte å få Flod til å gjøre noe med ulovlighetene han hadde påpekt, uten å nå frem. Til slutt så han ifølge seg selv ikke noe annet alternativ enn å varsle Oslo kommune.
I et fem sider langt brev til kommunen, datert 17. mars 2016, skriver Rennestraum blant annet at eiendommen er godkjent som et leilighetsbygg, og at kun første og andre etasje har vært godkjent til næring. Likevel har huseier leid ut eiendommen som et kommersielt leilighetshotell med 21 leiligheter. Han skriver videre at det ikke er søkt om bruksendring fra bolig til hotell eller lignende bruk og at dette har vært situasjonen siden midlertidig brukstillatelse for bolig ble gitt i 2010. Rennestraum påpeker også i brevet til Oslo Kommune at det ikke er rømningsvei for mer enn tre av leilighetene.

Pålegg om opphør og tvangsmulkt
20. september i år sendte Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten, et brev til selskapet Bygdøy Allé 11. Selskapet ble i sommer solgt av John Carew og Per Arne Flod til Øye Eiendomsutvikling for rundt 120 millioner kroner. Det er dermed de ny eierne som mottar brevet. Brevet er et pålegg om opphør av ulovlig bruk og varsel om en tvangsmulkt på 50.000 kroner. I pålegget skriver kommunen blant annet: ”Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd gis det herved pålegg om retting ved opphør av ulovlig bruk. Påleggsvedtaket innebærer at dagens bruk av bygningen til leilighetshotell/hotellformål ved korttidsutleie av 21 leiligheter må opphøre.”.

Hva er permanent beboelse?
Oslo kommune skriver videre at eier av eiendommen har til 2. januar 2017 med å etterkomme pålegget.
– Vi var klar over at bruken av eiendommen lå i en gråsone da vi kjøpte den. Men Oslo kommune har ikke vært tydelig på hvilke krav som stilles i forhold til utleie av bygårder på denne måten, sier daglig leder i Øye Eiendom, Ronny Engebretsen.
Han forteller at de har fått advokatfirmaet Selmer til å svare kommunen på pålegget. Der tar de blant annet opp lengden på utleieforholdene som en vesentlig faktor i dette bildet.
– Dette er en aktuell problemstilling som gjelder for flere bygårder i Oslo, ikke bare Bygdøy Allé 11. En sentralt punkt er hva som defineres som ”permanent beboelse”, sier Engebretsen.

Tilfeldig hvilke saker som tas opp
Plan- og bygningsetaten sier i en epost til Øye Eiendom at det betyr botid på lengre enn tre måneder. Bygdøy allé 11 svarer at deres leietaker, Oslo Apartments, ønsker å tilby leiekontrakter med minst 14 dagers lengde. De er også uenige i at det er tre måneder som er det gjeldende kravet for at beboelsen skal kunne defineres som permanent.
– Vi opplever at myndighetene ikke er tydelige på hva permanent beboelse egentlig betyr. Vi synes også at det er litt tilfeldig hvilke saker kommunen tar opp. Uansett så er det Oslo Apartments, som er leietaker, som må forholde seg til et eventuelt vedtak fra kommunen, sier Engebretsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no