Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VELFYLT KJELLER: Det er ikke lenge siden vinkjellerne var fylt opp av tønner med vermut og het fruktvin, men nå skal det altså bli boliger der. (Ard Arealplan/En til En arkitekter)

Vinfabrikk blir boligprosjekt

På eiendommen som tidligere huset Skandinavias største vinprodusent, ønsker eierne et prosjekt med 35 boliger.

Tore Årdal

mandag 6. mai 2019 22:27 (Oppdatert 14. august 2019 21:13 )

På vegne av Høyegården AS har Ard Arealplan fremmet planforslag for et ca. 10 dekar stort område på Løvstakksiden langs Gyldenprisveien. Innenfor planområdet ligger Høyegården, tidligere kjent som Kristian Høyes vinfabrikk fra ca. 1914.

Ifølge Bergen Byarkiv var dette en gang Skandinavias største vinprodusent. Bygningene står fremdeles, og har adressen Gyldenprisveien 16, men det er ikke lenge siden vinkjellerne var fylt opp av tønner med vermut og het fruktvin.

Byggene benyttes i dag til kontor, lager, dagsenter og bolig. I planforslaget legges det til rette for opprustning av anlegget til boligformål, herunder tilpasninger i bygningsmassen. I tillegg viser planforslaget et nytt leilighetsbygg. Totalt er det planlagt 35 boenheter.

– Intensjonen med planforslaget er å lage et spennende og attraktivt boligområde der man vil ha en kombinasjon av eksisterende eldre bygningsmasse kombinert med nybygg, og der man tar vare på eksisterende kvaliteter og særpreg, samt tilfører nye, skriver Ard Arealplan i forslaget.

Planarbeidet har pågått helt siden det ble varslet oppstart i 2013. Det har vært flere arkitekter involvert i prosjektet, og det er jobbet med ulike løsninger for utnyttelsen og bruken av området, derfor har planarbeidet tatt lang tid.

Det gamle nærings-/boligbygget innenfor området, Høyes vinfabrikk, er ikke SEFRAK-registrert (Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg) eller registrert som vernet. Likevel har Byantikvaren i merknad uttalt viktigheten av den gamle fabrikken og understreket at dette må tas vare på og bevares i det videre planarbeidet, noe tiltakshaver har tatt hensyn til.

Byggene som skal bevares, skal opprustes og bygges noe om, slik at hele bygningsmassen kan tilrettelegges for leiligheter.

I tillegg til at eksisterende bygningsmasse blir tilrettelagt for boliger vil, det også bli legges til rette for et nytt leilighetsbygg på 4 etasjer pluss loft.

Ett av byggene, hvor det i dag er varelevering, foreslås revet.

– Ved å rive denne delen, får man lagt til rette for tilkomst for brannbil inn i planområdet. I tillegg får man en mer hensiktsmessig dybde på bygningen med tanke på leiligheter. Tilbygget ble oppført rundt 1949, og er ikke del av det opprinnelige anlegget, skriver Ard Arealplan.

Høyegården AS eies av Skaar Holding AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag 3. juni 2020

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Lars Clementsen Pedersen går til BOB

Nyheter / tirsdag 2. juni 2020

Kjøpte ny eiendom og styrker seg i Vestland

Nyheter / mandag 1. juni 2020

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no