Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FORTETTING: Området ligger i ytre fortettingssone i Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2108. Foto: Google

Vurderer boligprosjekt her

JM Norge ønsker å legge til rette for et bilfritt boligtun bestående av rekkehus og leilighetsbygg.

Tore Årdal

tirsdag 18. juni 2019 22:08 (Oppdatert 17. september 2019 0:53 )

På vegne av JM Norge har TAG Arkitekter bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det potensielle prosjektet «Nattlandslunden boligtun» på Paradis i Fana bydel.

– Hovedformål for reguleringen vil være bolig, i form av rekkehus og leilighetsbygg, grønnstruktur, felles leke- og uteoppholdsareal, samt tilhørende infrastruktur, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Viktige premiss for planleggingen er stedstilpasning, adkomst, vassdrag og bevaring av kulturminner, naturmiljø og hule eiker. Ifølge TAG Arkitekter er det ønskelig å legge til rette for et bilfritt boligtun med bekkefar og grønne soner, og gode sammenhenger mellom fellesfunksjoner og lekeareal.

– Det er kort vei til kollektivtransport. Bebyggelsen er tenkt som en miks av leiligheter og rekkehus rettet mot en variert brukergruppe. Stedstilpasning vil være en vesentlig faktor i planleggingen, da det aktuelle området ligger i en overgangssone mellom et sentrumsfortettingsområde og spredt villabebyggelse, påpeker arkitektselskapet.

Området ligger i ytre fortettingssone i Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2108, hvor det skisseres en utnyttelse på 30-120 prosent BRA inklusive parkering.

KPA 2018 har fokus på familieboliger.

Henvendelsen til PBE gjelder følgende gårds- og bruksnummer:

* 11/2, som ifølge grunnbokinformasjon fra Kartverket har et areal på 28 dekar

* 11/304 (3 dekar)

* 11/722 (2,8 dekar)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no