Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FORTETTING: Området ligger i ytre fortettingssone i Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2108. Foto: Google

Vurderer boligprosjekt her

JM Norge ønsker å legge til rette for et bilfritt boligtun bestående av rekkehus og leilighetsbygg.

Tore Årdal

tirsdag 18. juni 2019 22:08 (Oppdatert 25. september 2019 12:21 )

På vegne av JM Norge har TAG Arkitekter bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det potensielle prosjektet «Nattlandslunden boligtun» på Paradis i Fana bydel.

– Hovedformål for reguleringen vil være bolig, i form av rekkehus og leilighetsbygg, grønnstruktur, felles leke- og uteoppholdsareal, samt tilhørende infrastruktur, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Viktige premiss for planleggingen er stedstilpasning, adkomst, vassdrag og bevaring av kulturminner, naturmiljø og hule eiker. Ifølge TAG Arkitekter er det ønskelig å legge til rette for et bilfritt boligtun med bekkefar og grønne soner, og gode sammenhenger mellom fellesfunksjoner og lekeareal.

– Det er kort vei til kollektivtransport. Bebyggelsen er tenkt som en miks av leiligheter og rekkehus rettet mot en variert brukergruppe. Stedstilpasning vil være en vesentlig faktor i planleggingen, da det aktuelle området ligger i en overgangssone mellom et sentrumsfortettingsområde og spredt villabebyggelse, påpeker arkitektselskapet.

Området ligger i ytre fortettingssone i Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2108, hvor det skisseres en utnyttelse på 30-120 prosent BRA inklusive parkering.

KPA 2018 har fokus på familieboliger.

Henvendelsen til PBE gjelder følgende gårds- og bruksnummer:

* 11/2, som ifølge grunnbokinformasjon fra Kartverket har et areal på 28 dekar

* 11/304 (3 dekar)

* 11/722 (2,8 dekar)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Har aldri hatt lavere ledighet

Nyheter / torsdag 28. mai 2020

Korona får vestlandsbedrifter til å endre forretningsmodell

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Skal kjempe for eiendomsbransjen

Nyheter / onsdag 27. mai 2020

Her skal det bygges 75 boliger

Nyheter / søndag 24. mai 2020

Vil bygge ut halve tomten og selge eller leie ut resten

Nyheter / onsdag 20. mai 2020

Verdens første nullutslippshavn kan gi stor byutvikling

Nyheter / tirsdag 19. mai 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no