Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ÅPNER OPP: Boligstrukturen er delt opp i flere volumer for å åpne opp for siktlinjer, utsikt og solforhold. Ill: Link Arkitektur

Webu vil bygge boliger ved Nybøhagen

Planforslaget har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn de to foregående, som begge ble avvist.

Tore Årdal

mandag 16. mars 2020 0:11 (Oppdatert 9. juni 2020 22:42 )

På vegne av Webu Eiendom AS foreslår Multiconsult detaljregulering for et område ved Nybøhagen i Fana bydel. Planområdet er på ca. 26,9 dekar, og er i KPA 2018 avsatt til ytre fortettingssone og grønnstruktur.

Hensikten er å tilrettelegge for boligformål med 13 nye boenheter organisert i 3 ulike tun. Planforslaget innebærer også oppgradering av Nybøvegen med fortau, møteplasser for biler, utbedring av krysset mot Troldhaugvegen, samt etablering av ny gang- og sykkelveiforbindelse ned til Vossebanen.

Det har tidligere vært utarbeidet to planforslag i samme område. Forslaget fra 2011 ble avvist av byrådet i 2014, og deretter trukket av forslagsstiller, mens nytt forslag i 2014 ble avvist av komiteen for miljø og byutvikling i 2017.

Nå er det nye forlaget kunngjort av Plan- og bygningsetaten.

Les også: Axer foreslår 245 nye boliger

– Planforslaget som nå fremmes, har en betraktelig lavere utnyttelsesgrad enn tidligere planforslag, større uteoppholdsareal per bolig og lavere trafikale belastninger. Boligstrukturen er blitt endret fra blokk og leilighetsbygg til rekkehus og eneboliger, skriver Multiconsult i planforslaget.

Boligstrukturen er delt opp i flere volumer for å åpne opp for siktlinjer, utsikt og solforhold. Planforslaget som nå presenteres har, ifølge forslagsstiller, «i stor grad tatt hensyn til strøkets karakter og landskap».

– For kulturmiljøet rundt løen og gårdshuset er utformingen av bebyggelsen et resultat av råd fra blant andre byantikvaren. Låven og våningshuset bevares, mens eksisterende grusvei ivaretas som en gangforbindelse, skriver Multiconsult.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Et fullstendig uegnet leieobjekt med en illojal utleier»

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Selger handelseiendom

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Nyheter / tirsdag 15. september 2020

– Århundrets mulighet for Bergen

Nyheter / mandag 14. september 2020

Forbildeprosjekt på Nordnes

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Kluge styrker transaksjonsteamet i Bergen

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no