Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ÅPNER OPP: Boligstrukturen er delt opp i flere volumer for å åpne opp for siktlinjer, utsikt og solforhold. Ill: Link Arkitektur

Webu vil bygge boliger ved Nybøhagen

Planforslaget har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn de to foregående, som begge ble avvist.

Tore Årdal

mandag 16. mars 2020 0:11 (Oppdatert 1. april 2020 23:37 )

På vegne av Webu Eiendom AS foreslår Multiconsult detaljregulering for et område ved Nybøhagen i Fana bydel. Planområdet er på ca. 26,9 dekar, og er i KPA 2018 avsatt til ytre fortettingssone og grønnstruktur.

Hensikten er å tilrettelegge for boligformål med 13 nye boenheter organisert i 3 ulike tun. Planforslaget innebærer også oppgradering av Nybøvegen med fortau, møteplasser for biler, utbedring av krysset mot Troldhaugvegen, samt etablering av ny gang- og sykkelveiforbindelse ned til Vossebanen.

Det har tidligere vært utarbeidet to planforslag i samme område. Forslaget fra 2011 ble avvist av byrådet i 2014, og deretter trukket av forslagsstiller, mens nytt forslag i 2014 ble avvist av komiteen for miljø og byutvikling i 2017.

Nå er det nye forlaget kunngjort av Plan- og bygningsetaten.

Les også: Axer foreslår 245 nye boliger

– Planforslaget som nå fremmes, har en betraktelig lavere utnyttelsesgrad enn tidligere planforslag, større uteoppholdsareal per bolig og lavere trafikale belastninger. Boligstrukturen er blitt endret fra blokk og leilighetsbygg til rekkehus og eneboliger, skriver Multiconsult i planforslaget.

Boligstrukturen er delt opp i flere volumer for å åpne opp for siktlinjer, utsikt og solforhold. Planforslaget som nå presenteres har, ifølge forslagsstiller, «i stor grad tatt hensyn til strøkets karakter og landskap».

– For kulturmiljøet rundt løen og gårdshuset er utformingen av bebyggelsen et resultat av råd fra blant andre byantikvaren. Låven og våningshuset bevares, mens eksisterende grusvei ivaretas som en gangforbindelse, skriver Multiconsult.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Byggherrene må ta større ansvar i anbudsprosessene

Nyheter / torsdag 2. april 2020

Ny landskapsarkitekt i Bergen

Nyheter / onsdag 1. april 2020

Store planer for Dokken

Nyheter / tirsdag 31. mars 2020

Eiendomsselskaper ber om avdragsfrihet

Nyheter / søndag 29. mars 2020

Mindemyren kan bli et nytt sentrum

Nyheter / torsdag 26. mars 2020

Selger historisk eiendom i Skuteviken

Nyheter / tirsdag 24. mars 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no