Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TAPTE OG MÅ BETALE: Bergens Sporveisfunksjonær Forening er dømt til å betale flere millioner kroner til AS Bergen Sporveisfunksjonærers byggeselskap etter den siste rettssaken om boligene i Trikkebyen. Foto: Wikimedia/Bjørn som tegner. Lisens: CC-BY-SA-3.0

Beboere vant frem om eierskap til leiligheter

Lagmannsretten slår fast at beboerne eier leilighetene sine i Trikkebyen og at foreningens aksjer er tilnærmet verdiløse. Boligaksjeselskapet er tilkjent millioner i sakskostnader.

Thor Arne Brun

onsdag 27. september 2023 23:17 (Oppdatert 8. desember 2023 11:42 )

– Det er med dette fastslått at beboerne eier leilighetene sine og at foreningens aksjer er tilnærmet verdiløse.

Dette sier advokat Hogne Sandanger i Sandanger Advokatfirma etter at Gulating lagmannsrett har satt foreløpig siste punktum i den langvarige tvisten om de gamle arbeiderboligene i Trikkebyen. Sandanger er prosessfullmektig for AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap, som nå har seiret mot Bergens Sporveisfunksjonær Forening lagmannsretten.

Det har vært en rekke rettstvister rundt leilighetene og aksjene i Trikkebyen og Estate Vest har omtalt deler av sakskomplekset tidligere. I den ferske dommen fra Gulating lagmannsrett fremgår det at lagdommerne ikke finner noen holdepunkter for at foreningen har hatt behov for borett. Konsekvensen er at foreningens aksjer er verdt tilnærmet null.

Legalisering av vedtektene var myndighetsmisbruk

Advokat Sandanger oppsummerer saken slik:

– AS Bergen Sporveisfunksjonærers byggeselskap («boligaksjeselskapet») har slitt med at:

1. Gulating lagmannsrett i en dom av 19. mars 2015 fastslo at legalisering av vedtektene av 27. mai 2013 var myndighetsmisbruk ovenfor boligaksjeselskapet og aksjonæren Bergen Sporveisfunksjonærers forening («foreningen»)

2.  En voldgiftsrett bestående av advokat/PhD Hugo Matre, professor dr. juris Johan Giertsen og professor PhD Frøystein Gjesdal i voldgiftsdom av 20. mai 2019 kom frem til at foreningens 100 aksjer i boligaksjeselskapet hadde en verdi på hele MNOK 17

3. Flertallet i Gulating lagmannsrett i dom av 25. september 2020 kom frem til at fullmakt til boligaksjeselskapets styre om kjøp av foreningens aksjer for MNOK 17 var gyldig

4. Foreningen i lang tid har trodd at foreningen er en «søkkrik klubb», jf. vedlagte artikkel fra DN av 23. desember 2000

Tross punkt (1) ovenfor besluttet boligaksjeselskapets ordinære generalforsamling 24.  juni 2021 en tilsvarende vedtektsendring som vedtektsendring av 27. mai 2013. Foreningen svarte med 5. januar 2022 å ta ut søksmål mot boligaksjeselskapet.

Tilkjennes alle sakskostnader

Sandanger fortsetter:

– Gulating lagmannsrett har korrekt fastslått at:

• Gulating lagmannsretts dom av 19. mars 2015 er rettslig uholdbar og derfor ikke gir noe veiledning for vår sak

• At voldgiftsdom av 20. mai 2019 og flertallets votum i Gulating lagmannsretts dom av 25. september 2020, heller ikke gir veiledning da nevnte dommer bygger på den feile lagmannsrettsdommen av 19. mars 2015

• Vedtektsendring av 24. juni 2021 er gyldig

• Foreningens 100 aksjer i boligaksjeselskapet ikke har betydelig verdi

• At boligaksjeselskapet skal frifinnes og tilkjennes fulle sakskostnader (NOK 4 287 019,-) for tingretten og lagmannsretten.

– Etter dette er det for det første klart at foreningen ikke er en «søkkrik klubb» slik foreningen tilsynelatende har trodd. Dernest at det er beboerne i Trikkebyen som eier Trikkebyen og til slutt at det er trygt å kjøpe aksjeleiligheter i Trikkebyen, slutter Sandanger.

Prosessfullmektig for foreningen var advokat Sølvi Nyvoll Tangen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøper seg opp i Minde Næringspark

Nyheter / tirsdag 27. februar 2024

Tar over driften av Opus 16

Nyheter / mandag 26. februar 2024

Her bygger Nåbo 178 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Stiftelse selger blokk med 49 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Grønt lys for 300 boliger

Nyheter / onsdag 21. februar 2024

Nye rekorder for Oasen

Nyheter / tirsdag 20. februar 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no