Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Byggherrene må ta større ansvar i anbudsprosessene

Nyheter / torsdag, 2 april, 2020

Partner og advokat i advokatfirmaet Kluge, Samuel Skrunes mener de pågående anbudsprosessene må tilpasses en ny virkelighet. Han forteller at mange entreprenører nå opplever stor usikkerhet knyttet til pågående anbudsprosesser. – Entreprenørene treffes nå av stor usikkerhet fra flere hold. Korona-situasjonen gjør blant annet at fremdriften av prosjektene blir mer usikker, samtidig som de også […]

Ny landskapsarkitekt i Bergen

Nyheter / onsdag, 1 april, 2020

– Jeg har gledet meg til dette lenge. Jeg skulle jo gjerne sett at situasjonen var litt annerledes og at ikke alle stort sett jobbet hjemmefra for øyeblikket, men det er ingen hindring. Mud er nå i full drift. Vi har masse å gjøre, så nå må få inn en til, sier Niklas Mayr. Han […]

Store planer for Dokken

Nyheter / tirsdag, 31 mars, 2020

Asplan Viak og MAD Arkitekter er sammen med Probiz og Casagrande Laboratory valgt ut til å utarbeide parallelloppdrag for transformasjon av «ny bydel Dokken» i Bergen. – Med toppscore på oppgaveforståelse, teamsammensetting og kompetanse ble vi valgt ut for dette oppdraget i konkurranse med 23 andre dyktige team. Vi utgjør dermed ett av tre team […]

Eiendomsselskaper ber om avdragsfrihet

Nyheter / søndag, 29 mars, 2020

Fredag kom regjeringen med den seneste krisepakken som skal hjelpe bedrifter som sliter etter å ha fått barbert omsetningen som følge av korona, og i helgen har regjeringen forhandlet med opposisjonen. Adm. direktør i det Bergen-baserte kredittforetaket Eiendomskreditt Eirik Maurstad forteller at gårdeiere allerede merker problemene hos leietakerne. Han forteller at 15 prosent av deres […]

Mindemyren kan bli et nytt sentrum

Nyheter / torsdag, 26 mars, 2020

Det kommer frem i en artikkel produsert av Høgskulen på Vestlandet på Forskning.no. Professor Akkelies van Nes ved Høgskulen på Vestlandet har undersøkt utviklingen av Mindemyren og sammenlignet med to andre transformasjonsområder i Zurich. – Om beboere og besøkende vil bruke bærekraftige transportmidler i framtiden, avhenger av strukturen på veinettet. Der hvor du har et […]

Selger historisk eiendom i Skuteviken

Nyheter / tirsdag, 24 mars, 2020

Det er WPS Næringsmegling som er i markedet for å selge en næringsseksjon i Skutevikbodene 18 og 19. Seksjonen går over tre etasjer. I nummer 18 er det lagerlokaler i første etasje og kontorlokaler i andre og tredje etasje. I nummer 19 er det lager og kontor i første etasje og kontor i andre etasje. […]

Neumann Bygg kjøper sentrumsnær eiendom

Nyheter / tirsdag, 24 mars, 2020

Neumann Bygg AS kjøper eiendommen til Adolf Jahnsen AS i Fagerdalen 4. Overdragelsen vil gjennomføres den 20. mars 2020. Eiendomsmegler 1 Næringseiendom ved Petter Grevstad Theodorsen og Ståle Iden har vært megler i transaksjonen. – Vi er svært fornøyde med å ha funnet en lokasjon som er såpass nær dagens anlegg i Sandviken, og ser […]

Dropper forkjøp av to bygårder

Nyheter / søndag, 22 mars, 2020

Rosenbergsgaten 30 er overdratt i to trinn. Det fremgår av en byrådssak, der det vurderes hvorvidt leiegården skal tas på forkjøpsrett. I første trinn, basert på vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling i Brødr Rieck AS i oktober 2019, ble den delen av eiendommen som selskapet eide, utfisjonert til selskapet Rosenberggaten 30 AS. I andre trinn […]

Plan- og bygg prøver å holde hjulene i gang

Nyheter / torsdag, 19 mars, 2020

– Vi er nå i en situasjon der de aller fleste av våre ansatte jobber hjemmefra. De som har behov for det, har tatt med ekstra skjerm fra kontoret, slik at de kan jobbe best mulig hjemmefra, sier direktør Mette Svanes i Plan- og bygningsetaten (PBE). Ekspedisjonen i kundesenteret er stengt, men etaten besvarer henvendelser […]

Hva skjer med markedet i Bergen?

Nyheter / tirsdag, 17 mars, 2020

Haakon Jard Veidung som leder DNB næringsmeglingskontor i Bergen, tror vi snart vil se effektene også i eiendomsmarkedet. – Vi opplever et tilbuds- og etterspørselssjokk som potensielt kan få store konsekvenser. På kort sikt forventer vi at færre avtaler inngås og utvidelser utsettes. I et lengre perspektiv kan flere bedrifter få et redusert arealbehov og […]

Selger den gamle fabrikken

Nyheter / mandag, 16 mars, 2020

Nærmere Koldalsfossen i Eikelandsosen sentrum er det ikke mulig å komme uten å sitte midt den, men der etablerte smørfabrikken Viking seg i en bygning fra 1870-tallet. Etter at de la ned produksjonen 100 år senere har bygningen blitt brukt til privat verksted og lager, men i de siste 10 -15 årene har det vært […]

Webu vil bygge boliger ved Nybøhagen

Nyheter / mandag, 16 mars, 2020

På vegne av Webu Eiendom AS foreslår Multiconsult detaljregulering for et område ved Nybøhagen i Fana bydel. Planområdet er på ca. 26,9 dekar, og er i KPA 2018 avsatt til ytre fortettingssone og grønnstruktur. Hensikten er å tilrettelegge for boligformål med 13 nye boenheter organisert i 3 ulike tun. Planforslaget innebærer også oppgradering av Nybøvegen […]

Bygger for rundt 400 millioner

Nyheter / torsdag, 12 mars, 2020

– Vi skal nå planlegge fremdriften og venter bare på detaljene samt endelige godkjenninger fra kommunen. Opprinnelig skulle Selvaag Bolig bygge 222 leiligheter, men etter at en halv etasje ble fjernet på ett av byggene ender de på ca 210 leiligheter, sier Tor Arne Tolo Fostervold i Eiendomsmegler Vest Nybygg. Sandsli 360 skal bygges i […]

Selger eiendom på Danmarksplass

Nyheter / onsdag, 11 mars, 2020

Det er WPS Næringsmegling som har fått salgsoppdraget for eiendommen som ligger rett utenfor Bergen sentrum. Fjøsangerveien 30 har seks etasjer og et samlet areal på 2145 kvadratmeter. Eiendommen er tilnærmet fullt utleid, og har en brutto årsleie for 2020 på 2,91 millioner kroner. Netto leieinntekter er anslått til 2,45 millioner kroner. Eiendommen har seks […]

Vil ha 27 mill for kombieiendom

Nyheter / mandag, 9 mars, 2020

Familieselskapet Haugli Eiendom i Haugesund selger nå Heiane 45 på Stord, en eiendom på over ni mål bebygd med et 1.660 kvadratmeter stort næringsbygg. Eiendommen som har inneholdt et byggevareutsalg ligger på Heiane handelsområde ved E39 og inneholder blant annet et butikklokale, lager og personalrom. Ifølge Jan Audun Lutro i Meglerhuset Rele, kan eiendommen bebygges […]

Gir tunnelen til folket

Nyheter / søndag, 8 mars, 2020

Tunnelen mellom Fløen og Kronstad i Bergen har vært brukt til godstrafikk, men skal nå utbedres til gang- og sykkeltunnel i forbindelse med arbeidet med Bybanen. Det skal også etableres en ny inntrekkstunnel for Bane NOR, ifølge en pressemelding. LES OGSÅ: Foreslår 425 nye boliger – Dette er et spennende og utfordrende oppdrag for oss, […]

Storhotell ved Voss stasjon

Nyheter / torsdag, 5 mars, 2020

I slutten av januar åpnet det nye hotellet Scandic Voss dørene. Hotellet eies av Bane NOR Eiendom og Odfjell Eiendom og har 215 rom med 770 sengeplasser og møtefasiliteter for 350 største. Det nye hotellet har doblet kapasiteten på Voss. Det er DARK Arkitekter som har vært arkitekt for det nye hotellet, i samarbeid med […]

Universitetet bygger til halv pris

Nyheter / onsdag, 4 mars, 2020

– Prisen for nybygget er på vel 27.000 kroner kvadratmeteren (eks. mva. og tomtekostnader). Sammenlignet med andre spesialbygg av denne typen er det bra og noe Universitetet i Bergen er svært tilfreds med, sier underdirektør hos Universitetet i Bergen (UiB), Helge Rekve. Det er på tomten til det gamle Odontologibygget på Årstad i Bergen at […]

I full gang med 14 000 m2

Nyheter / tirsdag, 3 mars, 2020

Bara Eiendom er nå i full gang med byggingen av «Buen», et nybygg i Kronstadparken på 14 000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer. Bygget får også tre underetasjer med parkering, boder garderober og sykkelparkering. Eiendomsselskapet gikk i gang med byggingen etter at hele 95 prosent av lokalene i bygget Vinkelen var blitt leid ut. Ambisjonene […]

Axer foreslår 245 nye boliger

Nyheter / søndag, 1 mars, 2020

På vegne av Sandslimarka 260 AS foreslår plankonsulenten Opus detaljregulering for et område på Sandsli i Ytrebygda bydel. Bakgrunnen for planarbeidet er transformasjon av eksisterende næringsområde til nytt boligområde. Nå er planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Planområdet utgjør ca. 24,3 dekar, og omfatter i hovedsak Sandslimarka 260 med omkringliggende veier, Sandsliheiane og Sandslimarka, samt […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no