Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

AF Gruppen kjøpte tomt på Askøy

Nyheter / fredag, 22 januar, 2021

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding. Selskapet har inngått avtale med Boetablering AS om å kjøpe 50 prosent av en eiendom på Lønvarden Nord i Askøy utenfor Bergen. Tomten, som er på 36,7 mål, ble regulert til boliger i 2016. Nå legges planer for å utvikle inntil 134 boenheter i ulike byggetrinn. Det er […]

JM med ny regiondirektør

Nyheter / fredag, 22 januar, 2021

Det var ved årsskiftet at Petter Sunde tiltrådte den nye stillingen i region Vest i JM. I denne regionen inngår Bergensområdet og Trondheim. Petter Sunde kommer rett fra stillingen som Distriktssjef i Block Watne, der han har vært i ulike stillinger i 20 år. Fra før har han også erfaring fra blant annet NCC Bolig […]

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Nyheter / torsdag, 21 januar, 2021

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap, og har vedtatt å opprette Samfunnssikkerhetens hus som en etat i Byrådsleders avdeling. Som en del av Samfunnssikkerhetens hus, har byrådet vedtatt at Bergen kommune skal samlokalisere flere av sine døgnkontinuerlige vakttjenester i en felles samvirkevakt. Samvirkevakten vil utgjøre kjernevirksomheten i Samfunnssikkerhetens hus med […]

Midgard Gruppen flippet eiendom på Straume

Nyheter / tirsdag, 19 januar, 2021

I august 2019 skrev Estate Nyheter at Midgard Gruppen hadde kjøpt Straumeparken med adresse Smålonane 2. Eiendommen i Straumeparken hadde en prisantydning på 72 millioner kroner, men det er grunn til å tro at Midgard Gruppen betalte mindre enn dette. Eiendommen lå nemlig lenge ute for salg, før den dukket opp på hjemmesiden til Midgard […]

Har handlet eiendom for en halv milliard under pandemien

Nyheter / tirsdag, 19 januar, 2021

– Jeg tror det blir kjempefart i hoteller og restauranter fra påske og utover, sier Frode Hølleland. Han slo seg opp i utelivsbransjen i Bergen på 2000-tallet, og solgte seg etter hvert helt ut for å satse på eiendom på fulltid. I dag har han en portefølje på mellom 60.000 og 70.000 kvadratmeter, som genererer […]

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag, 17 januar, 2021

På vegne av Kronheim Invest AS foreslår En til En Arkitekter detaljregulering for et område ved Steinsvikvegen mellom Søreide og Steinsviken i Ytrebygda bydel. Planforslagets hovedformål er å regulere deler av eiendommen til boligformål, bestående av rekkehus og leiligheter fordelt på ca. 22 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Som del av planforslaget foreslås det […]

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag, 14 januar, 2021

På vegne av Laksevåg sanitetsforening foreslår plankonsulent A/STAB sammen med arkitektselskapet MAD detaljregulering for et område på Melkeplassen i Laksevåg bydel. Planforslaget for Solhaugveien 15 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Hovedformålet med forslaget er ombygging av eksisterende sykehusbygg til bolig og forsamlingslokale samt videreføring av eksisterende barnehage. Det planlegges 37 leiligheter og et […]

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag, 14 januar, 2021

Under Byutviklingskonferansen i november i fjor ble Vestenfjeldske Eiendom sitt infill-prosjekt i Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41 tildelt Arkitektur- og byformingsprisen i Bergen. – Bygget er tilrettelagt for «coworking», noe som representerer en ny innstilling til ressursbruk, der man deler lokaler, ser verdier og er interessert i synergieffekter som oppstår ved å arbeide […]

Reitan kjøper to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / torsdag, 14 januar, 2021

– Det skjer veldig mye positivt i Vaskerelven. Her kommer blant annet nytt kulturhus, Nordeas nye bygg samt coworking i vårt bygg. Her ligger også møbelforretninger som Slettevoll , Bolia og Sofa Company, i tillegg til Godt brød, Scandic Hotels, Sumo og diverse nye hippe restauranter. Et steinkast unna ligger også Hotel Norge, påpeker markedssjef […]

Midgard Gruppen blar opp 71,8 millioner for 3 leiegårder

Nyheter / tirsdag, 12 januar, 2021

På vegne av Midgard Gruppen har Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA kontaktet Bergen kommune i forbindelse med kjøpet av tre leiegårder. I henvendelsen vises det til paragraf 5 i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder, hvor det fremgår at overdrager og erverver av leiegård som omfattes av kommunens forkjøpsrett, straks skal gi skriftlig melding […]

Toma ansetter i Bergen

Nyheter / tirsdag, 12 januar, 2021

Alfheim tiltrådte hennes nye stilling 1.januar. Hun har bakgrunn som salgssjef i Scandic Hotels, og har til sammen over 10 års erfaring med salg og markedsføring. Med nye lokaler i Bergen, er norskeide Tomagruppen et ledende Facility Management-selskap som leverer skreddersydde servicekonsepter til gårdeiere og leietakere. Toma leverer blant annet personalrestaurant, eiendomsdrift, renhold og kontortjenester. […]

Ber om innspill til utviklingen av Dokken

Nyheter / mandag, 11 januar, 2021

Bystyret i Bergen har besluttet at godshavnen i Bergen skal flyttes ut av byen. Dermed frigjøres 250 mål på Dokken for byutviklingsformål. Kommunens mål er å utvikle Dokken til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon. Dokken skal også bli en nullutslippsbydel. – Det legges stor […]

Bergensselskap handler i Tromsø

Nyheter / mandag, 11 januar, 2021

– Vi har benyttet oss av en forkjøpsrett i en eiendom vi allerede var eier i, sier eiendomsdirektør Ole Kristian Johannessen  West Coast Invest AS. Den aktuelle eiendommen har adresse Stormåsveien 1-3 nær Tromsø Lufthavn, og huser Eurospar- og Sparkjøp-butikker. Selger er Kræmer Eiendom. Årsregnskapet for eierselskapet Langnes Eiendom AS viser leieinntekter på 5,4 millioner […]

Midgard Gruppen har overtatt eiendommer fra Zurhaar & Rubb

Nyheter / torsdag, 7 januar, 2021

I oktober i fjor ble det kjent at Zurhaar & Rubb hadde kjøpt Telenor-bygget på Kokstad av Midgard Gruppen. Den eksakte prisen for bygget er hemmelig, men konsernsjef Rune Birkeland i Zurhaar & Rubb uttalte at «vi snakker i størrelsesorden trekvart milliard kroner». I forbindelse med oppkjøpet skulle Zurhaar & Rubb selge noen av sine […]

Bergen Næringsråd selger prakteiendom

Nyheter / tirsdag, 5 januar, 2021

Bergens Næringsråd har eid Formanns vei 29 i 175 år, og formålet har vært å gi eldre trengende tilbud om bolig. Nå tjener imidlertid ikke eiendommen dette formålet, derfor skal eiendommen legges ut for salg. – Generalforsamlingen i Bergen Næringsråd har gitt fullmakt til å selge eiendommen, og nå venter vi bare på at vedtektsendringen […]

Bygger nytt Porsche Center

Nyheter / tirsdag, 5 januar, 2021

Salget av dyre biler på Vestlandet har nådd nye høyder i 2020. I løpet av året passerte antall registrerte Porscher 1.000 i Bergensområdet, veteranbiler inkludert. Helgesen Tekniske Bygg (HTB) skal nå bygge nytt Porsche Center Bergen, ifølge en pressemelding. HTB har sammen med EGD Property vurdert flere egnede steder og ulike utforminger av den nye […]

Vil transformere ved Dokken

Nyheter / onsdag, 23 desember, 2020

På vegne av OBAS Vest AS har MAD Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Falcogaarden i O.J. Brochs gate 16. Det ble gjennomført veiledningsmøte med Bergen kommune i september i fjor, og da ble de anbefalt å avvente å igangsette privat reguleringsplan på grunn av visjonsarbeid for utvikling av Dokken. Utviklingsområdet grenser […]

– Budaksept på alle eiendommene

Nyheter / tirsdag, 22 desember, 2020

Det har kokt i transkasjonsmarkedet i Bergen etter sommeren. – Vi har tilnærmet budaksept på alle eiendommer vi har for salg i år, sier rådgiver Trond Lehmann Syversen i Kyte Næringsmegling. Men det var ikke gitt at 2020 skulle bli et godt transaksjonsår. – Ser vi året under ett, så hadde vi bra driv i […]

Har planer om 150 boliger på Askøy

Nyheter / tirsdag, 22 desember, 2020

Det drøyt 40 dekar store planområdet er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel (KPA). Detaljregulering er i gang, og oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt i juni. – Dette er en meget spennende eiendom hvor vi ser for oss en variasjon i boligtyper og størrelser som skaper rom for mangfold og godt nabolag for flere […]

Nytt advokatfirma spisser seg mot plan- og bygningsrett

Nyheter / søndag, 20 desember, 2020

Firmaet er etablert av Arne Christian Landsvik og Kari Seglem Larsen, begge med lang erfaring fra plan- og bygningsrett, sist som advokater i A/STAB. De har også ansatt Ragnhild Hus Fagerbakke fra samme firma, og er i prosess med å ansette flere. – Vi har lenge sett en økende trend på området vi kaller myndighetsrisiko. […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no