Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag, 20 august, 2019

– Det er ønskelig å etablere et hotell i bygget. Bergen kommune har ved tidligere anledning stilt seg positiv til bruksendring til hotell, skriver Sweco Norge i bestilling av forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Henvendelsen gjelder Rosenkrantzgaten 3, og er gjort på vegne av BHG Eiendom. I prosjektet et det «satt stor fokus på […]

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag, 19 august, 2019

På vegne av selskapet Webu 2 AS fremmer Multiconsult planforslag for Naustdalen på Søreide i Ytrebygda bydel. Planområdet er på 14 dekar og omfatter i hovedsak én eiendom, som i dag er ubebygget. Tomten ligger i et område som i kommuneplanens arealdel 2010 er avsatt til sentrumsformål og i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til byfortettingssone. […]

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag, 18 august, 2019

Fortunen Arkitektur har utarbeidet en mulighetsstudie for Midtunvegen 6 på Nesttun. I en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at studien utføres i forbindelse med rulleringen av KPA (kommuneplanens arealdel) 18-30. På tomten, hvor det i dag er en enebolig, skisseres det flermannsboliger med opptil 100 prosent utnyttelse. Totalt foreslås det et bruksareal […]

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag, 15 august, 2019

I september i fjor skrev Estate Nyheter at BKM Holding AS ville selge et næringsbygg i Straume Næringspark. – Dette er et næringsbygg med god standard og god beliggenhet ved Sartor Storsenter. Det er mange leietakere i bygget, men helt klart store muligheter, uttalte Petter Grevstad Theodorsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Bergen, som bistod […]

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag, 14 august, 2019

På vegne av Boligsenteret Prosjektutvikling AS har Ard Arealplan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Kvernslåttvegen 1 på Råstøl. Tiltakshaver ønsker å utvikle et boligprosjekt på en resttomt i et etablert fortettingsområde. Ifølge planbeskrivelsen skal boligprosjektet utmerke seg «med høy arkitektonisk kvalitet gjennom gode formater og levende formspråk». Bebyggelsen skal være godt tilpasset […]

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag, 13 august, 2019

Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av sjøfrontstrategien ut på offentlig høring. Strategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. – Den sentrale sjøfronten i Bergen er ca. 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Sjøfronten i sentrale deler av Bergen er av de mest verdifulle […]

Byrådet sier nei til 39 Selvaag-boliger

Nyheter / mandag, 12 august, 2019

På vegne av Selvaag Bolig fremmer TAG arkitekter forslag til detaljplan med hovedformål bolig (rekkehus) på et ca. 22 dekar stort planområde i Laksevåg bydel. Planforslaget legger opp til 39 rekkehus fordelt på 8 bygningskropper. Det legges opp til stigjennomgang gjennom området definert som Grøntstruktur. For øvrig sikres det etablering av trafo, renovasjon, lekeområder, parkeringsanlegg […]

Ny leder i DNB Næringsmegling Bergen

Nyheter / søndag, 11 august, 2019

Det er Haakon Jard Veidung som nå tar over ledelsen av Bergenskontoret til DNB Næringsmegling. Han har vært adm. direktør i FAV Gruppen de seneste to årene. FAV Gruppen er et familieselskap som driver med drift, utleie og utvikling av egeneid eiendom i Bergen. Han har også vært CFO i selskapet, samt hatt ulike prosjektlederroller […]

Satser på analyse

Nyheter / torsdag, 8 august, 2019

Dermed etablerer selskapet Bergens første miljø for analyse av det regionale næringseiendomsmarkedet. – Bergen analyseres i dag fra Oslo. Vi tror imidlertid at det å ha en egen analyseavdeling, tett på det lokale markedet, vil gi bedre og mer presise analyser, sier daglig leder i WPS Næringsmegling, Lars Erik Wirsching. Etter flere år i DNB […]

Fiskeritoppen Lerøy skal bygge boliger

Nyheter / onsdag, 7 august, 2019

På vegne av Framar Eiendom AS har Sweco Norge søkt om rammetillatelse for Wernersholmvegen 17 på Paradis. Framar Eiendom AS er et datterselskap av Lerøy-familiens investeringsselskap Framar AS, hvor Ole Eirik Lerøy eier 70,34 prosent. Sistnevnte var tidligere styreleder i Lerøy Seafood Group, inntil han solgte seg ut i 2008. I 1998-2005 var han også […]

Her kan det komme 120 boliger

Nyheter / tirsdag, 6 august, 2019

På vegne av Axer Eiendom AS fremmer Arkitektgruppen Cubus planforslag for et område ved Myrdalshovden nordøst for Horisont kjøpesenter i Åsane bydel. Hovedformålet er å legge til rette for 4 nye boligblokker over 3-6 etasjer med ca. 110-120 boenheter. Tilkomst skal løses fra Myrdalsvegen inn i felles parkeringskjeller i sør. Felles uteoppholdsareal foreslås løst mellom boligblokkene […]

Krevende plansak endelig vedtatt

Nyheter / mandag, 5 august, 2019

Rambøll Norge AS foreslo på vegne av Bergen Fjellsiden AS detaljregulering for Kalfarveien i Bergenhus bydel. Planforslaget, som ble vedtatt av Bystyret i juni, legger opp til en formålsendring fra bolig/kontor/forretning i gjeldende plan til bolig. Gamle Betanien rehabiliteres og omreguleres fra kontor til bolig. Villa Balconen (Forskjønnelsen 4) renoveres og tilrettelegges for 4 vertikaldelte […]

Mageplask etter Entra-krav på 20 mill.

Nyheter / søndag, 4 august, 2019

Det var etter at den store medieskjermen i Media City Bergen gikk i stykker, at det endte i retten mellom Atea og det 50 prosent Entra-eide selskapet Lars Hilles gate 30 AS (Entra). Lars Hilles Gate 30 AS eies også med 50 prosent av Oslo Pensjonsforsikring. Atea sto for prosjekteringen og produksjon av en mediefasade, […]

Skal utforme Torget og Bryggen

Nyheter / søndag, 7 juli, 2019

Byrommene skal utformes av et team bestående av Asplan Viak, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal. Dette innebærer et videre arbeid med helhetsplan for områdene rundt Vågen samt prosjektering av de to delområdene Bryggen – Nikolaikirkeallmenningen og Torget, ifølge en pressemelding. – Dette var en fantastisk beskjed å få. Seieren gir […]

Fikk nei til næringsbygg

Nyheter / onsdag, 3 juli, 2019

På vegne av Damsgårdsveien 106 AS har Asplan Viak fremmet planforslag for Damsgårdsveien 106, et område like nordvest for Puddefjordsbroen i Laksevåg bydel. Planområdet er i dag delvis bebygget. Området grenser mot Damsgårdsveien i nord, Michael Krohns gate i sør, Puddefjordsbroen i øst og næringsbygg i vest. Strax-huset holder til på eiendommen i dag. Hovedmålet […]

DNB kjøper Torgallmenningen 6

Nyheter / mandag, 1 juli, 2019

Kjøpet gjennomføres ved kjøp av alle aksjene i selskapet AS Holberghuset. Selgere er Bara Eiendom, Krone Holding og Jørgen og Gjertrud Digernæs Legat. Holberghuset er en del av Galleriet Kjøpesenter i Bergen sentrum, med leietakere som Holbergstuen, A. Lohne Gullsmedforretning og Norli. – Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet om kjøp […]

Bygger Moxy-hotell for Rieber

Nyheter / fredag, 28 juni, 2019

Det miljøsertifiserte Moxy-hotellet får 199 rom og blir det andre i Norge for Marriott, verdens største hotellkjede. Kontrakten er en totalentreprise verdt om lag 220 millioner kroner før moms, ifølge en pressemelding. Moxy er Marriott-kjedens ungdommelige alibi, og hotellet skal profileres etter deres konsept. Hotellet blir bygd ytterst på kaikanten i Solheimsviken sentralt. I sjøkanten […]

Her kommer 16 boliger

Nyheter / torsdag, 27 juni, 2019

På vegne av Webu AS, hvor Oslo-selskapet Wahl Eiendom er hovedaksjonær, har Multiconsult fremmet planforslag for et område på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Nylig ble reguleringsplanen banket gjennom i Bergen bystyre, som fulgte innstillingen fra komite for miljø og byutvikling. Planområdet utgjør ca. 14,4 dekar, og omfatter et gammelt gårdstun med våningshus og løe, samt […]

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Nyheter / onsdag, 26 juni, 2019

Artikkelen er skrevet av partner Olav Pedersen og Advokat Ingrid Kyvig i Advokatfirmaet Harris. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 et prinsippvedtak for forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (et såkalt forutsigbarhetsvedtak). Selve vedtaksteksten fremstår ikke kontroversiell i seg selv. I underliggende fag-/ og byrådsnotat tas det imidlertid til orde for at man i […]

Her kommer 110 leiligheter

Nyheter / tirsdag, 25 juni, 2019

Prosjektet består av 110 leiligheter i to blokker på fem og seks etasjer, næringslokaler og et større tak over dagens varelevering til Sartor Storsenter. Oppdraget har en samlet verdi på 230 millioner kroner før moms ifølge en pressemelding. Den ene blokka er for utleie og den andre for salg som borettslag fortrinnsvis med husbankfinansiering. LES […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no