Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag, 20 juni, 2024

– Dokken sør er en viktig utvikling som betyr mye for alle i Bergen. Vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap om bærekraftig utvikling og arkitektur, og å være med og danne grunnlaget for gode prosesser og samarbeid, sier arkitekt og fagleder Kirsten Welschemeyer i Mad arkitekter. Områdeplanen skal skape grunnlaget for […]

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag, 20 juni, 2024

I desember 2022 åpnet Entra nybygget Nygaarden ved Nygaard holdeplass – den nest mest trafikkerte bybanestasjonen i Bergen. Bygget har vunnet mange priser, deriblant Arkitektur- og byformingsprisen 2023 som deles ut av Bergen kommune. Nygaarden har et areal på 12.000 kvadratmeter, og er i hovedsak utleid til Advokatfirmaet Sands (toppetasjen med tilhørende takterrasse), Sopra Steria […]

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag, 19 juni, 2024

– Dette blir et innovativt prosjekt som kobler seniorer med mye kunnskap med studenter og gründere. Det viser i praksis hvordan vi fremover kan utnytte ressursene som seniorer besitter, sier administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom. Prosjektet, som er planlagt ferdigstilt  mot slutten av  2026, skal gi seniorer mulighet til å bo i et urbant og dynamisk miljø, med en god blanding av forskere, studenter, beboere, oppstartsmiljøer, finans, næringsliv og besøkende. Her vil seniorer kunne bo sentralt i Bergen, og samtidig få muligheten til […]

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag, 18 juni, 2024

Artikkelforfatterne er assosiert partner Anders Elling P. Johansen og advokat Camilla Heggø Olsen i CMS Kluge Advokatfirma. I dei reglane som fastset kva kommunane kan gi føresegner om i arealplan, føreslår regjeringa m.a. å innføre reglar som gir kommunane høve til å fastsetje at: • det i eit utbyggingsområde skal nyttast burettslag som organisasjonsform • […]

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag, 13 juni, 2024

Gjennom rehabiliteringen av egne lokaler i Bergen, vil Link Arkitektur nå finne svaret på hvordan et bygg fra 1970-tallet kan oppgraderes til et moderne kontorbygg for fremtiden, uten at det koster gårdeier skjorten. Målet er å komme opp med en suksessoppskrift som kan gjøre eksisterende bygg over hele landet til miljøvinnere. – Vi har vært […]

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag, 13 juni, 2024

Detaljplanprosessen for Sandslimarka 260 har pågått siden 2017, med ulike forslag til plangrep og løsninger. Planområdet utgjør 25,2 mål, og er i hovedsak bebygget med et kontor- / næringsbygg med tilhørende parkeringsareal. Kontorbygget har stått tomt i flere år, og bærer preg av hærverk og manglende vedlikehold. Nord for planområdet ligger et område med småhusbebyggelse. […]

Byarkitekten om prosjekt på Paradis: – For høy utnyttelse

Nyheter / onsdag, 12 juni, 2024

I april skrev Estate Vest at Opus Bergen – på vegne av Nydal Bolig AS – hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et 8,6 mål stort planområde på Paradis.  Jacob Kjødes veg 7 og Paradisalleen 20 er beliggende i et etablert boligområde med kort avstand til Paradis sentrum og Bybanen. Nydal Bolig […]

Bygger lager- og logistikkbygg på Espevoll

Nyheter / tirsdag, 11 juni, 2024

Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB), et selskap i AF Gruppen skal bygge et nytt lager- og logistikkbygg på Espevoll i Osterøy kommune for har signert kontrakt med Høgafjellet Eigedom. Kontrakten er en totalentreprise ifølge en pressemelding. Bygget på 10.800 kvadratmeter skal bestå av lager, lastesoner og kontor- og sosialdel. – Vi har utviklet prosjektet i […]

Unicare selger på Fanafjellet

Nyheter / fredag, 7 juni, 2024

Kyte Næringsmegling er engasjert av Unicare for å selge eiendommen Fanafjellsvegen 101 – også kjent som Fanasæter. Salget skal gjennomføres ved salg av aksjene i Fanafjellsvegen 101 AS. Eiendommen ble frem til 2022 brukt i forbindelse med rehabilitering med utgangspunkt i fritt behandlingsvalg. Det gamle bygget med kafé ble revet, og dagens bygg er med 2013-standard. […]

Citybox skal nesten doble antall hotellrom i porteføljen

Nyheter / torsdag, 6 juni, 2024

Regnskapet til Bergen-selskapet Citybox viser at konsernet i fjor hadde driftsinntekter på 310 millioner kroner, som er en omsetningsøkning på 13 prosent fra 2022. De norske hotellene hadde i fjor en omsetning på 217 millioner og et resultat før skatt på 28 millioner. Konsernet hadde imidlertid et underskudd på 1,1 millioner kroner. – Styret er […]

WPS: – Økende etterspørsel etter logistikkeiendommer i Bergen

Nyheter / onsdag, 5 juni, 2024

I investorundersøkelsen til WPS Næringsmegling oppgir halvparten av investorene at de vil være nettokjøpere av lager- / logistikkeiendom de neste 12 månedene. – Dette er en økning fra kjøpsinteressen vi har registrert gjennom 2023, og indikerer at det nå er økt optimisme for lager og logistikk, skriver WPS Næringsmegling i en fersk markedsoppdatering. Torgeir Olsen, […]

Axer med salgssuksess i Åsane

Nyheter / tirsdag, 4 juni, 2024

Det nyeste boligprosjektet til Axer Eiendom, Lille Gartnerløkken i Åsane, har opplevd stor respons etter offisiell salgsstart denne helgen ifølge en pressemelding. Prosjektsjef Christer Mæhlum er svært fornøyd. – Det er tydelig at dette prosjektet treffer godt i markedet. Vi har lagt ned mye tid i å tilpasse alle små detaljer i hver eneneste leilighet, […]

Skal bygge Haugland bofellesskap

Nyheter / tirsdag, 4 juni, 2024

Bergen kommune har signert med Åsane Byggmesterforretning, et selskap i AF Gruppen, for å bygge Haugland bofellesskap. Kontraktsverdi er ca. 125 millioner kroner før moms ifølge en pressemelding. Gamle Haugland skule skal få nytt liv som del av bofellesskap. Det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med tjenestebaser. Prosjektet er en del av […]

Økt satsing på Sjøkrigsskolen – området skal fortettes

Nyheter / torsdag, 30 mai, 2024

– Det planlegges å gjennomføre en prosess som tilkjennegir hvilke muligheter som foreligger for videreutvikling av Sjøkrigsskolen, skriver Forsvarsbygg i bestilling av veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen. Bakgrunnen er at det i langtidsplan for forsvarssektoren fremlegges prioritering av vekst ved Forsvarets utdanningssteder, heriblant Sjøkrigsskolen. – Det er på bakgrunn av dette planlagt […]

Vil oppføre kombibygg på Midttun

Nyheter / onsdag, 29 mai, 2024

På vegne av Hardangerveien 68 AS, som eies av W. Zurhaar Holding AS, foreslår se arkitektur detaljregulering for et område på Midttun i Fana bydel. Intensjonen er å tilrettelegge for et nytt kombinasjonsbygg for industri og lager. Eiendommen er tilgrensende etablert næringsbebyggelse i sørvest, og ønskes regulert til næringsområde med tilsvarende funksjon og bruk som […]

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag, 27 mai, 2024

– Vi er nå herre i eget hus for areal nord for Kokstadflaten, og vil kunne få en god utnyttelse og samhandling i den fremtidige utviklingen. Vi er eksempelvis i dialog om å bygge et bakeri for Bakerihuset på den nye tomten, men det vil ikke bli foretatt beslutninger før vi har mer forutsigbarhet vedrørende […]

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag, 26 mai, 2024

Nærmere 4.000 mennesker har meldt interesse for leilighetsprosjektet Sjøboden i Sandviken med 77 leiligheter i sjøkanten, og med bud på over 50 enheter planlegges byggestart så tidlig som 1. september i år. Dette er det første prosjektet med salgsstart etter sammenslåingen av Neptune og Profier til Gjelsten Bolig 1. mars i år. – Vi har […]

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag, 23 mai, 2024

Theodor Eiendom AS er et familieeid eiendomsselskap i Bergen, som er kontrollert av brødrene Thorolf og Casper Hestness. Selskapet har en spredd portefølje bestående av sentrumsnære kontor- og handelseiendommer, næringslokaler, og eiendommer for lager / industri i området Kokstad, Godvik og Sotra. I fjor hadde selskapet samlede leieinntekter på 80 millioner kroner, hvorav 30 millioner […]

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag, 22 mai, 2024

Etter skatt sto det nemlig igjen 53 millioner kroner. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av studentboligene i Klostergaten og en skattefordel på 16,7 millioner kroner som følge av omlegging av Sammen sine barnehager i egne aksjeselskap. Overskuddet gir Sammen anledning til å fortsette å utvikle studentenes velferdstilbud, ifølge en pressemelding. Skattefordelen kommer av at barnehagebyggene […]

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag, 21 mai, 2024

På vegne av Birkelandsskifte AS har Opus Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Foreslått planområde er på 17,6 mål, og er en del av et utviklingsområde, tett på kollektivknutepunktet Birkelandskiftet. Planen vil inneholde formål for næring, bolig, leke- og uteoppholdsarealer, grønnstruktur og tilhørende samferdselsarealer. Formålene er i tråd med overordnet plan. Tiltaket medfører […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no