Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag, 27 mai, 2024

– Vi er nå herre i eget hus for areal nord for Kokstadflaten, og vil kunne få en god utnyttelse og samhandling i den fremtidige utviklingen. Vi er eksempelvis i dialog om å bygge et bakeri for Bakerihuset på den nye tomten, men det vil ikke bli foretatt beslutninger før vi har mer forutsigbarhet vedrørende […]

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag, 26 mai, 2024

Nærmere 4.000 mennesker har meldt interesse for leilighetsprosjektet Sjøboden i Sandviken med 77 leiligheter i sjøkanten, og med bud på over 50 enheter planlegges byggestart så tidlig som 1. september i år. Dette er det første prosjektet med salgsstart etter sammenslåingen av Neptune og Profier til Gjelsten Bolig 1. mars i år. – Vi har […]

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag, 23 mai, 2024

Theodor Eiendom AS er et familieeid eiendomsselskap i Bergen, som er kontrollert av brødrene Thorolf og Casper Hestness. Selskapet har en spredd portefølje bestående av sentrumsnære kontor- og handelseiendommer, næringslokaler, og eiendommer for lager / industri i området Kokstad, Godvik og Sotra. I fjor hadde selskapet samlede leieinntekter på 80 millioner kroner, hvorav 30 millioner […]

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag, 22 mai, 2024

Etter skatt sto det nemlig igjen 53 millioner kroner. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av studentboligene i Klostergaten og en skattefordel på 16,7 millioner kroner som følge av omlegging av Sammen sine barnehager i egne aksjeselskap. Overskuddet gir Sammen anledning til å fortsette å utvikle studentenes velferdstilbud, ifølge en pressemelding. Skattefordelen kommer av at barnehagebyggene […]

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag, 21 mai, 2024

På vegne av Birkelandsskifte AS har Opus Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Foreslått planområde er på 17,6 mål, og er en del av et utviklingsområde, tett på kollektivknutepunktet Birkelandskiftet. Planen vil inneholde formål for næring, bolig, leke- og uteoppholdsarealer, grønnstruktur og tilhørende samferdselsarealer. Formålene er i tråd med overordnet plan. Tiltaket medfører […]

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag, 16 mai, 2024

På vegne av Hopsfossen AS foreslår Vill Plan detaljregulering for et område på Hop i Fana bydel. Intensjonen med planforslaget er å transformere det gamle industriområdet Pedek-fabrikker. Det er planlagt leiligheter og rekkehus med opptil 100 boenheter, felles parkeringsanlegg, kontor, forretning / tjenesteyting, lager, servering og kraftstasjon. Eksisterende parkeringsflater skal omgjøres til gatetun og uteoppholdsareal. […]

Posten Bring kjøpte først tomt på Kokstad – nå måtte de kjøpe i Lyseparken

Nyheter / tirsdag, 14 mai, 2024

Nylig ble det kjent at Posten Bring velger Lyseparken for ny Bergen-terminal. Denne løsningen sikrer at Posten Bring kan løse sitt samfunnsoppdrag på en forutsigbar måte og kan levere post, pakker og gods til og fra folk og virksomheter i Bergen og omegn. Dette innebærer at Posten Bring kjøper en 110 mål stor tomt av […]

Veidekke til Kronstadparken

Nyheter / mandag, 13 mai, 2024

Bara Eiendom har hatt en tradisjon med å sette i gang bygging av nye kontorbygg i Kronstadparken uten å ha fått på plass leietakere. Men for det syvende byggetrinnet, et kontorbygg på 16.400 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, pluss to etasjer under bakken, ville Bara Eiendom ha på plass en stor leietaker for å starte byggingen. […]

Posten Bring velger Lyseparken for ny Bergen-terminal

Nyheter / mandag, 13 mai, 2024

– Vi er veldig glade for at vi har landet en avtale om å etablere et nytt og moderne logistikksenter i Lyseparken. Vi får nå nødvendig forutsigbarhet for å etablere et velfungerende og moderne produksjonsanlegg. Det sikrer at vi kan løse vårt samfunnsoppdrag på en forutsigbar måte og kan levere post, pakker og gods til […]

Her kommer det 2.100 nye boliger og opp mot 100.000 kvm næring

Nyheter / onsdag, 8 mai, 2024

I 2013 og 2014 vedtok Bergen bystyre områdeplanene for henholdsvis Mindemyren og Wergeland. Senere er også Bybanen og veisystemet komme på plass, slik at alt ligger til rette for transformasjonen av området. Likevel er det lite som har skjedd. Nå mener imidlertid Lars Morten Kyte i Kyte Næringsmegling at transformasjonen begynner å materialisere seg. – […]

Sundt-bygget skal igjen bli en magnet i Bergen

Nyheter / tirsdag, 7 mai, 2024

Det er mye støy som omgir det presenningskledde Sundt-bygget denne solfylte januar-formiddagen i Bergen. De som lurer på hva som foregår, trenger ikke lete lenge for å finne svaret. På et gult banner, som kan minne om en gigantisk kassalapp hengende over det ene hjørnet av fasaden, beklager utbyggeren overfor de forulempede på denne måten. […]

Kjøper tomt – vil samle matbransjen

Nyheter / mandag, 6 mai, 2024

Svalinn Property har inngått avtale med Bjørnafjorden Utviklingsselskap om kjøp av tomten på 30-45 mål tomteareal i Lyseparken i Bjørnafjorden kommune. Området skal utvikles for å samlokalisere aktører innen næringsmiddelindustrien. Ifølge en pressemelding vil det bli fokus på energioptimalisering, bærekraft, hygiene og matsikkerhet for aktører som bidrar til kortreist mat. – Vi opplever Lyseparken som […]

Nygaarden: – Et kroneksempel på det å gi tilbake til byen

Nyheter / søndag, 5 mai, 2024

Denne onsdag formiddagen er det nesten fullt på cafeen til Søtt+Salt Bakeri ved Nygaard holdeplass, som er den nest mest trafikkerte bybanestasjonen i Bergen. Flere av de besøkende har barnevogn, men det er også studenter som har kommet innom. Bakervarene i glassdisken ser gode ut, og fristelsen blir ikke akkurat mindre av duften som kommer […]

Borettslagets tak begynte å lekke. Retten slår fast at nabosameiet er ansvarlig for kostnadene

Nyheter / torsdag, 2 mai, 2024

I 2014 ble bygget i midten av bildet ført opp. Byggeprosjektet hadde navnet «Trikkesløyfen», og kort tid etter oppføringen ble sameiet Trikkesløyfen stiftet. Fikk ta i bruk nabotaket Som ledd i byggeprosjektet Trikkesløyfen ble det også oppført tre leiligheter på toppen av naboborettslagets eksisterende bygg, som ligger til venstre. Samt en takterrasse oppå denne igjen. […]

Bringer nytt liv til Augustin Hotel

Nyheter / mandag, 29 april, 2024

– Prosjektet består i å transformere de 142 eksisterende rommene rom til et leilighetshotell med 104 rom. I tillegg til å revitalisere lokalene på bakkeplan for ny eier og ny leietager, ifølge en pressemelding. Kontrakten er en totalentreprise verdt ca. 115 millioner kroner før moms. Byggearbeidene har startet og planlagt ferdigstillelse er i fjerde kvartal […]

Halvparten av alle hotellrom i Bergen sto tomme i Q1

Nyheter / fredag, 26 april, 2024

Ifølge statistikk fra Wiederstrøm Hotel Consulting som er basert på data fra Benchmarking Alliance der 68.000 norske rom er representert, opplevde norske storbyhoteller prisvekst fra Q1 2023 til Q1 i år. – Samtlige storbyer har økning i romprisene, høyest vekst har de nord-norske markedene, med Tromsø (21 prosent), Harstad-Narvik (15,8) og Bodø (10,3). Svakest vekst […]

Slik blir nye Nøstet

Nyheter / torsdag, 25 april, 2024

Nøstebukten brygge er navnet på OBOS og EGD Property sitt nye prestisjeprosjekt i vannkanten ved det gamle TV2-bygget i Bergen. Her kommer 96 boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler. – Dette er et FutureBuilt-boligprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er å ombruke 70 prosent av eksisterende bebyggelse, og redusere klimagassutslippene med minst 45 prosent i […]

Her vil Skanska bygge 100 nye boliger

Nyheter / torsdag, 25 april, 2024

I desember i fjor skrev Estate Vest at Skanska Norge hadde kjøpt Lønborg Skole i Ytre Sandviken for å utvikle et boligprosjekt. Skolen har hatt tilhold der fra 1964, og det har foregått undervisningsaktivitet her frem til 2016. Planområdet er lokalisert i Ytre Sandviken, og grenser til det offentlige friluftsområdet Hellesneset. Nå har Ard Arealplan […]

Har planer om boliger på Paradis

Nyheter / onsdag, 24 april, 2024

Det 8,6 mål store planområdet ligger på Paradis, og omfatter eiendommene Jacob Kjødes veg 7 og Paradisalleen 20. Det er i et etablert boligområde med kort avstand til Paradis sentrum og Bybanen. – Området er i stor transformasjon fremmet av sentrumsplan for området og nærhet til Bybanen. Den største transformasjonen til sentrumsstruktur skjer ved Nesttunveien […]

Nytt boligprosjekt: Vil bygge opp mot 12.000 kvm i Ytre Sandviken

Nyheter / tirsdag, 23 april, 2024

I november i fjor skrev Estate Vest at Axer Eiendom hadde kjøpt Breivikveien 5 i Ytre Sandviken. Tomten er på ca 10 mål, og eiendommen er i dag utleid til næring. Planområdet grenser til sjøen på tre sider, og ligger nedenfor en fjellskrent mot et høydedrag. Nå har Opus Bergen, på vegne av Axer Eiendom, […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no