Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag, 29 november, 2020

Det var på Byutviklingskonferansen, som denne gangen ble avholdt digitalt, at Bergen delte ut de to gjeve prisene. Bonova vant Bylivsprisen for sine inkluderende aktiviteter på det gamle Bergensmeieriet. Bergen kommune ønsker å bruke prisen til å løfte frem og belønne aktører som fremmer bylivet og gjøre byen mer attraktiv. Tiltakene kan være varige eller […]

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag, 28 november, 2020

Den gamle lærerhøgskolen fra 1963 på Landås i Bergen måler 18.300 kvadratmeter etter utvidelsen i 1995. Nå skal det bygges om til å bli Bergens inkluderingssenter. – Kommunens ambisjon at senteret skal fremme inkludering og verdighet, og tilby et bredt spekter av kultur- og idrettsaktiviteter. Bygningen skal huse Byråd for kultur, mangfold og likestilling v/Etat […]

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag, 27 november, 2020

På vegne av Blå Kors Eiendom har En til en arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nubbebakken 1-Kalfarveien 102. Blå kors, som arbeider med rusforebyggende tiltak samt behandling og oppfølging etter behandling, har drevet institusjon i de eksisterende bygningene på eiendommen siden 1965. – Bygningene framstår i svært dårlig stand og med […]

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag, 26 november, 2020

I 2007 startet Sparebanken Vest arbeidet med å samlokalisere alle tilsluttede selskaper og datterselskaper med de da 750 ansatte i Bergen. Grunntanken var at hvis det nye bygget skulle bli bra for Sparebanken Vest, måtte det også bli bra for Bergen by. Derfor ble byplanføringene viktige i arkitektkonkurransen, der arkitektgruppen Cubus gikk av med seieren […]

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag, 25 november, 2020

Tirsdag kom meldingen om at SBB i Norden ønsker å kjøpe opp Entra, men Entra-styret anbefaler sine aksjonærer å ikke slå til på tilbudet, og uttaler at også en annen aktør har vist interesse for selskapet. Men et eventuelt oppkjøp vil endre eierskapet til en rekke sentrale Bergen-eiendommer. Bergen er et satsingsområde for børsnoterte Entra. […]

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag, 23 november, 2020

Gjennom flere måneder har Estate Media gravd i regnskaper og databaser, og vi har vært i kontakt med et stort antall selskaper for å komme frem til oversikten over Norges 200 største aktører innen næringseiendom. Vi har rangert selskapene etter leieinntektene i 2019, men har også med antall kvadratmeter som inngår i porteføljen til det […]

Solgte kremtomt i Sandviken – nå vil de bygge her

Nyheter / mandag, 23 november, 2020

I 2018 ble det kjent at OBOS hadde kjøpt Neumann-tomten i Sandviken for å bygge boliger. Nå jobber Neumann Bygg AS med å få på plass nye lokaler. På vegne av selskapet har A/STAB sendt inn en planinitiativ til Bergen kommune for et 23,1 dekar stort område i Fagerdalen 4, som ligger ved Eidsvågneset, ca. […]

– Usikkert hvordan coworking i Bergen påvirkes over tid

Nyheter / fredag, 20 november, 2020

Coworking-aktørene har hatt en høy etableringstakt både nasjonalt og i Bergen. Nå står disse, i likhet med mange andre aktører, overfor en betydelig usikkerhet. I investorundersøkelsen til DNB Næringsmegling uttaler flere av deltakerne at slike plasser fort kan bli blant de mest utsatte når leietakerne trenger færre kontorplasser. – I det korte bildet mener flertallet […]

Blar opp 1,62 milliarder for Jonsvollskvartalet

Nyheter / torsdag, 19 november, 2020

Kjøpet gjøres til en yield på rundt 3,7 prosent. Overtakelsen finner sted den 27. november 2020. Jonsvollskvartalet er hovedkontor for Sparebanken Vest, Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans. Det jobber rundt 900 ansatte i kontorbygget, som ligger like ved Den Nationale Scene. Det samlede realet er 19.300 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer […]

Ugyldig utbyggingsavtale – utbygger fikk tilbakebetalt kontantbidrag

Nyheter / torsdag, 19 november, 2020

Artikkelforfatterne er advokatfullmektig Ingrid Sævold Moe og advokat og partner Olav Pedersen, Harris Advokatfirma. Det var i saken ikke omtvistet at utbyggingsavtalen på avtaletidspunktet var gyldig. Lagmannsretten har nå, i samsvar med tingretten, kommet til at utbyggingsavtalen likevel er ugyldig som en følge av at kommunen etter avtaleinngåelse ikke har oppfylt sine kontraktsforpliktelser. Utbygger får […]

Scandic Torget utvider med 40 hotellrom

Nyheter / onsdag, 18 november, 2020

Turistnæringen ligger nede som følge av Covid-19, men når ting begynner å normalisere seg igjen, vil en utvidelse være kjærkommen for Scandic Torget. Det nyrenoverte hotellet ligger ved Bryggen i Bergen, og på den andre siden av Strandgaten ligger Fisketorget. Hotellet har i dag 173 rom, men nå har Plan- og bygningsetaten gitt rammetillatelse til […]

Bare 3 nye kontorbygg i Bergen i 2021

Nyheter / tirsdag, 17 november, 2020

– Det stoppet litt opp med koronaen, og vi fikk ikke leid ut like mye som planlagt på det tidspunktet vi hadde trodd. Det kan virke som om flere har utsatt leiesøkene, sier markedssjef André Feste i Frydenbø Eiendom om nybygget «Kilen» på Damsgård. «Kilen» er klart for innflytting i april, og rommer drøyt 4.000 kvadratmeter […]

Vil bygge nesten 15.000 kvm ved Fana stadion

Nyheter / søndag, 15 november, 2020

LAB Eiendom, som inngår i AF Gruppen, har inngått et samarbeid med grunneieren av en 22 dekar stor tomt ved Fana stadion. Gjennom selskapet Råtræet AS har de ambisjoner om å utvikle eiendommen til «et attraktivt boligområde med fokus på gode felles og sosiale uteoppholdsareal som appellerer til alle aldersgrupper». Eiendommen ligger sentralt ved Fana […]

Slik er planene for Bergen Byarena

Nyheter / torsdag, 12 november, 2020

I juni i år fattet Bergen bystyre vedtak om forpliktelse av salg av eiendom til etablering av en privatfinansiert byarena på Nygårdstangen. Bak planene står Nygårdstangen utvikling v/Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property. I august bestilte Opus Bergen oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet, som omfatter Bystasjonen med ca. 70 butikker, […]

Selger senter med ca. 10 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag, 12 november, 2020

Det er Kyte Næringsmegling som har fått salgsoppdraget for det såkalte Fanatorget, en eiendom med adressen Aurdalslia 10-12 i Bergen. Eiendommen ble bygd i 1991 og senere utvidet i 2013 med etableringen av Europris. Det ble også oppført et nybygg i 2004. Det samlede arealet er nå 9511 kvadratmeter. Salget skjer ved at Vestenfjeldske Eiendom […]

Det kan bli 400 boliger på Laksevågneset

Nyheter / tirsdag, 10 november, 2020

NCC Industry AS har eid den 16,5 dekar store industritomten ytterst på Laksevågneset siden 2011. Nå gjør søsterselskapet NCC Property Development en pre-studie av tomten, slik at verdiene bedre kan synliggjøres overfor mulige kjøpere. Laksevågneset inngår i området som i forslag til ny KPA (kommuneplanens arealdel) er vist som sone for byfortetting. En mulighetsanalyse utført […]

Vil bygge «snøslott» med 30 leiligheter på Paradis

Nyheter / tirsdag, 10 november, 2020

– Prosjektet er planlagt med hensyn til områdekarakter og kulturmiljø. Blant annet har bygget en moderne form og arkitektur med innslag av kjent takgeometri fra området, heter det i planbeskrivelsen for eiendommen. Planområdet ligger langs Statsminister Michelsens veg, sentralt på Paradis med kort avstand til viktige målpunkt som kollektivholdeplasser, dagligvarebutikk, skole, spisesteder og andre servicetilbud. […]

Bygger for over 100 mill på Os

Nyheter / søndag, 8 november, 2020

Entreprenøren FM Strand signerte nylig en totalentreprise med Solstrandvegen AS om byggingen av boligprosjektet Solstrandvegen på Os. Solstrandvegen as eies ifølge proff.no 65/35 av det lokale familieselskapet Krohnås prosjekt og OBOS Nye hjem. – Vi har i lengre tid vært i en prosess med OBOS hvor vi har utviklet boligprosjektet sammen, sier daglig leder Terje […]

Eide dette bygget i 2 år – tjente 300 millioner

Nyheter / torsdag, 5 november, 2020

I forrige uke ble det kjent at Zurhaar & Rubb har kjøpt Telenorbygget, som i 2003 ble kåret til «verdens beste bygg» av Real Estate Union i samarbeid med Wall Street Journal. I en pressemelding opplyste konsernsjef Rune Birkeland i Zurhaar & Rubb at «den eksakte kjøpesummen er hemmelig, men vi snakker i størrelsesorden trekvart […]

Bilsenter på Paradis blir boligprosjekt

Nyheter / onsdag, 4 november, 2020

– Planforslaget endrer formålet for eiendommen fra næring til bolig. Dette medfører at bilsenteret som holder til her i dag, rives og erstattes med boliger, skriver plankonsulent TAG arkitekter i planforslaget på vegne av forslagsstiller Opphus. Eiendommen ligger mellom eksisterende boliger og bybanetrasé. I tillegg ligger eiendommen like sør for Paradis sentrum. – Planområdet er […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no