Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Kommunalt selskap selger ti tomter i Bergen

Nyheter / torsdag, 9 juli, 2020

Det kommunalt eide selskapet BTS Utvikling har hyret WPS Næringsmegling for å selge unna ti tomter i og rundt byen – åtte næringstomter og to boligtomter. – Dette er råtomter som er under regulering og de kan selges hver for seg eller flere sammen. De er fra 3 dekar og opp til 117 dekar, sier […]

Geir Hove frykter akutt krise i Bergen sentrum

Nyheter / onsdag, 8 juli, 2020

Konsernet Realforum Holding utvikler eiendommer på Vestlandet, og har hovedfokus på utleie av næringslokaler i Bergen sentrum. I porteføljen inngår en rekke kjente eiendommer som Hotel Norge, Zachariasbryggen og Kjøttbasaren. Totalt har konsernet en eiendomsmasse på ca. 200.000 kvadratmeter. Hove, som grunnla selskapet og eier det 100 prosent, sier til Estate Nyheter Vest at han […]

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag, 2 juli, 2020

På vegne av GC Rieber Eiendom foreslår Abo plan og arkitektur detaljregulering for et område ved Solheimsviken. Feltet som ønskes utviklet, ligger ved krysset mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for kontor og tjenesteyting. Av planforslaget som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, fremgår det at selskapet ønsker […]

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag, 2 juli, 2020

Boligprosjektet Villa Amtmann skal erstatte ruinen og bli til 52 leiligheter fordelt på to bygg – Betanien og Mowinckel. Førstnevnte får ti av dem i et nytt bygg med samme uttrykk som det gamle som blir revet. Resten skal bygges i Mowinckel, ei ny boligblokk med ti etasjer rett i bakkant. Det spesielle er at […]

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag, 1 juli, 2020

Silje Herheim Eriksen har skrevet Masteroppgave i rettsvitenskap om «Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018». Hun skal nå begynne som advokatfullmektig i Harris Advokatfirma AS. Advokat/partner Olav Pedersen har vært hennes veileder. De har skrevet denne artikkelen sammen med kollega i Harris, Advokat Camilla Heggø Olsen. Kommuneplanens arealdel i Bergen (heretter KPA2018) § […]

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag, 1 juli, 2020

Frydenbø Eiendom fortsetter å bygge sten på sten. Eiendomsselskapet omsatte for 162 millioner kroner i 2019 og leverte et resultat før skatt på 8,7 millioner kroner. Totalt har konsernet 150 000 kvadratmeter næringseiendom, hvorav 40 000 kvadratmeter er eid gjennom selskapet Frydenfalch AS sammen med familien Falch-Monsen. Blant eiendommene i det selskapet er kjente Dr. […]

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag, 30 juni, 2020

– Forslaget legger opp til fortetting, men i en skala som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og hageanlegg i området. Utnyttelsen er godt innenfor områdeplanens bestemmelser, skriver Alliance Arkitekturstudio i planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn. På planområdet (Statsminister Michelsens veg 71,75) står det i dag to villaer, som forutsettes revet for å […]

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag, 25 juni, 2020

Det var før jul i fjor at Bara Eiendom solgte Torgallmenningen 10 til Realforum til en rekordlav yield på 3,5 prosent. Transaksjonen bidro sammen med salget av en andel i Holberghuset til at Bara Eiendom-konsernet kunne bokføre 276,6 millioner kroner i salgsgevinst i 2019-regnskapene. – Det var god timing på de to to salgene, sier […]

Frykter dødt sentrum

Nyheter / torsdag, 25 juni, 2020

Prøveprosjektet som innebærer stengning av Bryggen vekker sterke reaksjoner blant de som jobber med handelen i sentrum. Mens politikerne håper det vil skape liv og røre når bilene forsvinner, frykter foreningen Bergen Sentrum konsekvensene for en handels- og servicenæring som allerede er hardt presset som følge av korona. Både visitBergen, Bergen Sentrum og Bergen Næringsråd […]

Vant arkitektkonkurranse om ny bystrand

Nyheter / mandag, 22 juni, 2020

Den nye badeplassen i Bergen skal bli et nytt landemerke, hvor innbyggerne får oppleve vannets og naturens ulike kvaliteter gjennom hele året. White arkitekter har gått for det de kaller «spennende arkitektoniske grep» som skal skape en «attraktiv og bærekraftig strandpark for bergensere og tilreisende». – Vi har tatt med oss erfaringer fra arbeidet med […]

Betonmast Bergen-kjøpet i boks

Nyheter / mandag, 22 juni, 2020

Det var i forrige uke at Konkurransetilsynet godkjente kjøpet av Betonmast Bergen. Fredag ble det endelige kjøpet markert med en teamsamling for de 56 ansatte. Totalt vil det sammenslåtte selskapet omsette for mellom 500 og 600 millioner kroner, og det legges opp til videre vekst. – Vi har en god prosjektportefølje, og vi ser frem […]

Utydelig dom om rekkefølgekrav

Nyheter / torsdag, 18 juni, 2020

Artikkelforfatterne er advokat Georg Lexander og partner Jon Håkon Hegdahl i Stiegler WKS. Oslo tingrett avsa i 2019 to dommer der rekkefølgekrav til reguleringsplaner ble kjent ugyldige. Begge dommene ble anket til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett avsa dom i den ene av de to ankesakene den 9. juni i år, og kom til motsatt resultat – slik […]

Selger historisk eiendom ved sentrum

Nyheter / torsdag, 18 juni, 2020

Det er Stiftelsen Anna Jebsens Minde som eier eiendommen som nå skal selges av WPS Næringsmegling. Kalfarveien 83 har de seneste årene huset en fylkeskommunal barneverninstitusjon, og har en bygningsmasse på 1000 kvadratmeter. Tomten er på 2095 kvadratmeter. Barneverninstitusjonen flytter ut i år, og næringsmegler Magnus Dahl Karlstad i WPS Næringsmegling forteller at det er […]

Tjente 230 mill. etter eiendomssalg

Nyheter / tirsdag, 16 juni, 2020

Med samlede leieinntekter på 380 millioner kroner og rundt 250 000 kvadratmeter næringseiendom, er GC Rieber en av gigantene i næringseiendom i Bergen. Selskapet leverte et resultat før skatt på 233,7 millioner kroner i 2019, en bedring på over 200 millioner kroner sammenlignet med året før (ikke konsernregnskap). – 2019-resultatet er preget av at vi […]

Skal bruke 100 mill på Oasen

Nyheter / torsdag, 11 juni, 2020

Samtidig som Vestland fylkeskommune etablerer ny holdeplass for bybanen og ny bussterminal ved Oasen senter, skal Citycon utvikle Oasen med handel, helsetjenester, kontorer og boliger. Veidekke skal gjennomføre konverteringen av eksisterende kontorarealer til publikumsrettet virksomhet i utviklingsprosjektets første fase, som også innbefatter ny hovedinngang fra vest. Den totale investering for første fase er over 100 […]

Vil vokse i Bergen

Nyheter / torsdag, 11 juni, 2020

Der var for en drøy uke siden at det ble kjent at Backe Gruppen kjøper Betonmast Bergen. Etter at Betonmast Bergen blir innlemmet i Backe Bergen, vil det sammenslåtte selskapet omsette for 500-600 millioner kroner. – Vi har vekstambisjoner i Bergen. Vi ser at vi må opp i en viss størrelse og ta større markedsandeler […]

Ber om 15 millioner for denne fritidseiendommen

Nyheter / tirsdag, 9 juni, 2020

Det Sotra-baserte selskapet Liegruppen vil ha 15 millioner kroner for det ferdig regulerte hytteområdet på Langøy på Sotra. Petter Grevstad Theodorsen hos Eiendomsmegler 1 i Bergen tror på salg allerede i sommer. – Vi har tre, fire interessenter som ser på eiendommen nå, alle er lokale bolig- eller hytteutviklere. Det positive her er at alle […]

Klart for transaksjoner i andre halvår

Nyheter / søndag, 7 juni, 2020

WPS Næringsmegling er ute med en markedsoppdatering for sommeren i det de omtaler som ekstraordinære tider. Næringsmegleren slår fast at Covid-19-situasjonen har påvirket både leie- og transaksjonsmarkedet, men i noe forskjellig grad. Dermed blir det mer krevende å lage prognoser for 2020. Om transaksjonsmarkedet skriver WPS Næringsmegling at det har bremset kraftig opp målt mot […]

Handlet for over en halv milliard i fjor

Nyheter / onsdag, 3 juni, 2020

Midgard Gruppen ble registrert i Brønnøysundregistrene i 2010, men bygget raskt opp en betydelig eiendomsportefølje, som i dag har en verdi på flere milliarder kroner. De fleste eiendommen befinner seg i Bergen. I porteføljen finner vi blant annet Telenor-bygget i Ytrebygdsvegen 215 på Kokstad. I årsrapporten for 2019 skriver styret at gruppen fokuserer på videre […]

Kjøpte to eiendommer på Damsgård

Nyheter / tirsdag, 2 juni, 2020

Det var før sommeren i fjor at Aleksander Olsbø Rye sluttet som leder av DNB Næringsmeglings Bergen-kontor for å lede eiendomssatsingen til to investorgrupperinger med bakgrunn fra oppdrettsnæringen. Han lovte at Fremre Eiendom skulle bli en betydelig aktør innenfor eiendom. Nå har Fremre Eiendom kjøpt kombinasjonseiendommen Carl Konows Gate 34 og en ferdig regulert tomt […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no