Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

– Få salgsobjekter i bergensmarkedet

Nyheter / torsdag, 1 oktober, 2020

– Bergen trenger flere salgsobjekter. Kjøperne er der, men selgerne er avventende, sier daglig leder Lars Erik Wirsching i WPS Næringsmegling. Tall fra selskapets analyse-team viser at transaksjonsvolumet i Bergen per 30. september er ned 50 prosent sammenlignet med fjoråret. – Nå var ikke 2019 et normalår, men et veldig godt år. Jeg tenker at […]

Selger næringsseksjon på Paradis

Nyheter / torsdag, 1 oktober, 2020

Det er i forbindelse med boligprosjektet Paradisalléen at de to eiendomsutviklerne nå skal selge en fullt utleid næringsseksjon. Eiendommen har adressen Jacob Kjødes veg 2, og et salg gjøres ved salg av alle aksjene i Paradis Næringseiendom AS. Det er Kyte Næringsmegling som har fått salgsoppdraget. Næringsseksjonen er tilnærmet fullt utleid og har en årlig […]

Pilotprosjekt med 375 boliger «er kommet til et veiskille»

Nyheter / onsdag, 30 september, 2020

Siden 2014 har det pågått et samarbeidsprosjekt for å utvikle kommunens og BIRs eiendom i Grønneviksøren. Pilot Grønneviken ble etablert for å utvikle et område på 18,4 dekar, som har et utbyggingspotensial på ca. 35.000 kvadratmeter BRA. Dette kan gi ca. 375 boenheter og 2.000-10.000 kvadratmeter næringsareal. Tomten ble stilt til disposisjon for en internasjonal arkitektkonkurranse […]

Smarte byer-ekspert til ABO

Nyheter / tirsdag, 29 september, 2020

Håkon Iversen har jobbet med smart og bærekraftig byutvikling i 15 år i Europa og i Norges største byer. De seneste tre årene har han ledet COWIs satsing på Smarte Byer, Bygg og Havner som markeds- og utviklingssjef og som distriktssjef for Sør-Vestlandet. Nå skal han være markeds- og utviklingssjef i ABO Plan & Arkitektur. […]

I dette bergensområdet skal det bygges 550.000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag, 24 september, 2020

– Mindemyren blir en helt ny og spennende minibydel bare 4-5 minutter unna sentrum. Dette blir en 10 minutters by der du har alt innen gangavstand, og det blir minimalt med biler. I tillegg får området en miljøprofil med blant annet store, åpne områder, sier pressetalsmann Arvid Steen i Bonava. Anleggsmaskinene ruller inn I september […]

Store planer ved Oasen

Nyheter / torsdag, 24 september, 2020

Det er til den seneste utgaven av Estate Magasin at utviklingsdirektør Fredrik S. Myhre i Citycon letter på sløret om planene for kjøpesenteret. – Vi jobber sammen med Bergen kommune, som lager en områdeplan for sentrum av Fyllingsdalen. Etableringen av bybanen er godt i gang, samtidig som det etableres en større bussterminal. Det blir også […]

Har planer om 34 boliger på Skjold

Nyheter / mandag, 21 september, 2020

– Planforslaget legger til rette for en videreutvikling og fortetting av boligområdet på Skjold. I planområdet foreslås det blokkbebyggelse med variasjon i type og størrelse, skriver Holon Arkitektur i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Arkitektselskapet er fagkyndig for Markhus Bolig, som ønsker detaljregulering for et område på 7,3 dekar i Hjortevegen, […]

Her kan det komme 110 nye boliger

Nyheter / søndag, 20 september, 2020

Nordr Eiendom AS (tidligere Veidekke Eiendom AS) er, sammen med Thunes Holding AS og Instanes Eiendom AS, eier av V.I.T. Bolig AS, som eier parsellene der det i dag står et kontorbygg fra 1970-tallet. I tillegg har V.I.T. Bolig kjøpt to eneboligtomter og en forretningseiendom nord for kontorbygget. Selskapet ønsker å gjennomføre en reguleringsendring til […]

«Et fullstendig uegnet leieobjekt med en illojal utleier»

Nyheter / torsdag, 17 september, 2020

Bakarvågen 22 AS er et selskap som driver eiendomsutvikling, herunder utleie av produksjons- og kontorlokaler til næringsdrivende. Etter forutgående kontakt og forhandlinger høsten 2016, inngikk selskapet den 1. februar 2017 en leiekontrakt med Redningsselskapet i Bakarvågen. Kontrakten gjaldt leie av lokaler for en base for en av Redningsselskapets skøyter med skipsfører og en besetning på […]

Selger handelseiendom

Nyheter / torsdag, 17 september, 2020

Det er Vestenfjeldske Butikkeiendommer som er selger av eiendommen, som har adressen Strandavegen 335 i Voss kommune. Eiendommen ligger på Skulestadmo like nord for Voss sentrum, med det som omtales som »meget god profilering og tilkomst fra E16». Bygget ble oppført i 2014 og har et samlet areal på 3117 kvadratmeter. Halve arealet er leid […]

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Nyheter / tirsdag, 15 september, 2020

På vegne av forslagsstillere Eiut AS, Wichstad og Jon Viking Thunes foreslår Asplan Viak detaljregulering for et område i Vilhelm Bjerknes vei ved Slettebakken hovedgård i Årstad bydel. Planforslagets formål er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det foreslås også en ny enebolig i feltet BFS3. – Planområdet har en […]

– Århundrets mulighet for Bergen

Nyheter / mandag, 14 september, 2020

Der var under byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena at programleder for utviklingsprogrammet på Dokken i Bergen, Laura Ve, fortalte om arbeidet med Dokken Den gamle godshavnen skal bli en ny fremtidsrettet bydel, og det jobbes nå på spreng med å programmere innholdet til bydelen. – Vinteren 2018 ble det bestemt at godshavna skal ut av byen, […]

Forbildeprosjekt på Nordnes

Nyheter / torsdag, 10 september, 2020

I juni bestilte Arkitektgruppen Cubus oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Strangehagen 13 på Nordnes. Bakgrunnen er at byrådet i desember 2019 vedtok aksept av planinitiativet og oppstart av reguleringsplan for eiendommen. I saksfremstillingen angis viktigheten av tett kontakt mellom prosjekt/plantiltak og bl.a. Byarkitekten. – Vi har siden byrådsvedtaket gjennomført en prosess, der prosjektet […]

Kluge styrker transaksjonsteamet i Bergen

Nyheter / torsdag, 10 september, 2020

– Vi har i mange år hatt en sterk posisjon innen bygg, entreprise og eiendomsutvikling. Med de siste signeringene er vi også svært godt rigget for å ta en sterkere posisjon i transaksjonsmarkedet i Bergen, sier partner på bergenskontoret til Kluge, Inger Hygen. For vel ett år siden flyttet Kluge inn i nye lokaler i […]

Byrådet vil ikke rullere KPA eller KPS

Nyheter / tirsdag, 8 september, 2020

Artikkelforfatterne er Stig J. Harris og Camilla Heggø Olsen i Harris Advokatfirma. Dagens samfunn er i rivende utvikling og byen vår er i stadig endring. Hvordan vi jobber, bor, reiser og lever sammen er alt annet enn statisk. Det er en kamp for å få bosetting i kommunen, noe som krever en god bolig- og næringsplanlegging. […]

Vil bygge byhus og leiligheter på Paradis

Nyheter / tirsdag, 8 september, 2020

På vegne av Opphus AS har Multiconsult bestilt oppstartsmøte for Paradisleitet 1 (med naboeiendommer) sentralt på Paradis. Planområdet er på ca. 6 dekar. – På bakgrunn av signalene i overordnede planer ønsker forslagstiller å starte detaljregulering av området. Forslagstiller ønsker å bygge ut en kombinasjon av areal til sentrumsrettet næringsvirksomhet i deler av første etasjene, […]

13 milliarder kroner til Bergen og omegn

Nyheter / torsdag, 3 september, 2020

– Det er gledelig at regjeringen har behandlet ny byvekstavtale for Bergensområdet, sier direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen til etatens hjemmeside. Han leder styringsgruppen for Miljøløftet i Bergensområdet. Statens vegvesen har ledet forhandlingene om avtalen som har fått tommel opp av kommunestyrene i Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden og fylkestinget i Vestland. I […]

Systematisk satsing på bærekraft i Beddingen

Nyheter / torsdag, 3 september, 2020

Å ta godt vare på eksisterende bygg er noe av det mest bærekraftige eiendomssektoren kan gjøre. I Beddingen i Solheimsviken har GC Rieber Eiendom, som drifter bygget, hovedkontor. De har gått systematisk til verks for å drifte byggene sine mer bærekraftig, og Beddingen som var selskapets prøvekanin for BREEAM In-Use-sertifisering (BIU), er nå kåret til […]

BIR bestilte miljøbygg til 183,6 millioner

Nyheter / søndag, 30 august, 2020

Veidekke og BIR inngikk fredag en kontrakt for bygging av ny terminal for bossnettet og nytt hovedkontor på Nygårdstangen. Oppdraget er en totalentreprise verdt 183,6 millioner kroner netto, ifølge en pressemelding. Terminalen blir plassert i 1. – 3. etasje av et nybygg på totalt sju etasjer, hvor de resterende etasjene blir BIRs nye hovedkontor. Kontordelen […]

Hjertet i nye Dokken

Nyheter / torsdag, 27 august, 2020

Bergen kommune vil at Dokken skal bli en bydel for alle og målet er variasjon og mangfold. Rådgiverne vil i sitt forslag ha akvarium, bylivssenter og park med sykkelsti under Puddefjordsbroen. – Dokken skal bli bærekraftig og vi har lagt stor vekt på gode, offentlige møteplasser med både akvariet, sjøbad, felles drivhus og urbant landbruk. […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no