Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag, 24 april, 2019

Søknaden gjelder 2 leilighetsbygg på 4 og 5 etasjer med totalt 24 enheter i henhold til reguleringsplan for Spondalen øst. På felt K2 er det 14 leiligheter og på felt K3 10 leiligheter over 4 etasjer. Det totale antallet blir dermed 48 boenheter. Planområdet er beliggende ca. 1 kilometer fra Åsane senter – Leilighetene er […]

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag, 23 april, 2019

75 flere rom og et helt nytt restaurantkonsept er resultatet når Scandic Torget Bergen gjenåpner 3. juni i år. – Når hotellet gjenoppstår i ny drakt synes vi det er på sin plass med et nytt navn som reflekterer beliggenheten og det nye konseptet, sier hotelldirektør Lene Mjeldheim i en pressemelding. Det nye navnet gjenspeiler […]

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag, 23 april, 2019

– Vi har ansvar for store verdier. Da er det naturligvis viktig for kunden å ha en trygghet for at verdiene blir driftet på en best mulig måte. At BOB nå satser på å styrke oss byggdriftere faglig, er selvsagt et stort pluss for så vel kunder som medarbeidere, sier Trond Birkelid, en av BOBs […]

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag, 22 april, 2019

På vegne av Arborethaugen AS har ABO Plan og arkitektur fremmet planforslag for et område på Mildehalvøya sør for arboretet ved Mildevegen i Ytrebygda bydel. På det 24,4 dekar store planområdet ønsker selskapet å oppføre frittliggende småhusbebyggelse med 40 boenheter, hvorav 8 er frittliggende eneboliger og 32 er i tomannsboliger. Planprosessen har gått over lang […]

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag, 16 april, 2019

Kronikk skrevet av Tommy Hagenes, Energy Control og Roar Smelhus, 6CST. Begge Home Workspace, Banken og Proptech Bergen. I dag snakker alle i eiendomsbransjen om hvordan teknologi kan gjøre byggene våre smarte, og hvordan dette igjen påvirker bygg og by i en mer bærekraftig retning. Først og fremst dreier det seg om de brukerbehovene som […]

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Nyheter / mandag, 15 april, 2019

I mars skrev Estate Nyheter Vest-Norge at brødrene Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen satser stort i Bergen gjennom selskapet Miliarium Bolig. Dette selskapet har blant annet sikret seg et tomteområde på 9,5 dekar rundt det som i dag er en byggeplass for Kristianborg bybanestopp. Der er planen å oppføre opptil 200-250 boliger i ulike […]

Lars C. Pedersen til ÅF Advansia

Nyheter / mandag, 15 april, 2019

Pedersen er sivilarkitekt og økonom og har ifølge ÅF Advansia bred erfaring fra prosess- og prosjektledelse i privat og offentlig sektor. Det siste året har han vært daglig leder i Mime Prosjekt AS og Himmelnord AS. Før det var han sentral i å bygge opp MAD arkitekter i Bergen. Pedersen er også styreleder i Bergen […]

Trond Mohn casher inn i Bergen sentrum

Nyheter / fredag, 12 april, 2019

I april 2013 skrev Estate Nyheter at Trond Mohn med flere hadde bladd opp ca. en halv milliard kroner for to tredjedeler av Sparebank Vest sitt nye hovedkontor i Jonsvollskvartalet, som ligger rett bak Torget i Bergen. Nå har Sparebanken Vest sendt ut en børsmelding om at selskapet har kjøpt seg opp fra 34 til […]

Betalte ca. 360 mill. for Kroepeliengården

Nyheter / fredag, 12 april, 2019

I mars skrev Estate Nyheter Vest-Norge at det var med hele åtte budgivere da WPS Næringsmegling fikk oppdraget med å selge ærverdige Kroepeliengården i Strandgaten. – Det finnes bare et knippe slike eiendommer i Bergen. Den har dessuten hatt samme eier siden bygget ble oppført i 1930, uttalte partner John Kenneth Porten i WPS Næringsmegling […]

Her blir det 322 studentboliger

Nyheter / torsdag, 11 april, 2019

På vegne av Gerdt Meyer Bruun AS har Asplan Viak fremmet planforslag for Reperbanen med tilliggende arealer på Fjøsanger. Planområdet utgjør ca. 13 dekar, og består av et fredet repslageranlegg. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å sikre repslageranlegget for ettertiden «ved å legge til rette for ny virksomhet som er tilpasset fredningsverdiene ved å utvikle eiendommen […]

SOS Barnebyer vil selge for 54 millioner

Nyheter / onsdag, 10 april, 2019

– Jeg har aldri før opplevd at en portefølje med mange eneboliger er lagt ut for salg. Samtidig er boligene av svært høy kvalitet, sier partner og daglig leder Lars Erik Wirsching i WPS Næringsmegling, som har fått oppdraget med å selge eiendommene. I over 10 år har eiendommen i Olsvik vært landets eneste SOS-barneby. […]

BOB jakter ny sjef

Nyheter / tirsdag, 9 april, 2019

Terje W. Gilje har vært sjef i boligbyggelaget BOB i 15 år. Den første april meldte han at tiden var inne for at nye krefter skulle ta over lederskapet i selskapet. Styret har derfor satt i gang prosessen med å finne ny konsernsjef for BOB BBL. Boligbyggelaget vil ha en ny sjef som skal lede […]

Selger bygård ved Birkebeinersenteret

Nyheter / mandag, 8 april, 2019

– Det er ikke ofte det er mulig å kjøpe 8 leiligheter og 2 hybler med denne beliggenheten, sier daglig leder Chris Andre Skorjanc i Proaktiv Sandviken, som har fått oppdraget med å selge bygården på vegne av JOF Eiendom AS. Bygården har adresse Nye Sandviksveien 18 ved Birkebeinersenteret. Ifølge Skorjanc er dette et case […]

Galtung Døsvig-familien solgte til Reitan

Nyheter / søndag, 7 april, 2019

– Vi kjøper eiendommen først og fremst på grunn av beliggenheten. Den passer fint inn i porteføljen vår av eiendommer i Bergen sentrum, sier administrerende direktør Petter Hjortland i Vestenfjeldske Eiendom, hvor Reitan Eiendom er største aksjonær med en eierandel på 70 prosent. Grunnbokinformasjon fra Kartverkets viser at Vestenfjeldske Eiendom betalte 71,5 millioner kroner for […]

Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Nyheter / fredag, 5 april, 2019

Artikkelforfatterne er advokat Ingrid Kyvig, advokat og partner Olav Pedersen og advokat og partner Stig J. Harris i Advokatfirmaet Harris. Vi ønsket å belyse de prinsipielle demokratiproblemene saken reiser. Dette opplever vi ikke byråden svarer på. Spørsmålet er om forslaget til KPA som er presentert er et egnet virkemiddel til å møte de utfordringer Bergen […]

Eiendomsprisen til Grand konferanse- og selskapslokaler

Nyheter / torsdag, 4 april, 2019

Slik innledet juryleder, rektor Cecilie Andersson ved Bergen Arkitekthøgskole, prisutdelingen under arrangementet Næringseiendom 2019 i regi av Foreningen Næringseiendom. Årets pris ble tildelt Grand konferanse- og selskapslokaler, som eies av Bergen Næringsråd, Norwegian Hull Club og Bergens Rederiforening. Lokalene har vært gjennom en omfattende rehabilitering. – Når juryen har valgt å hedre dette prosjektet, er […]

Kan nye kontraktsmodeller dempe konfliktnivået i byggebransjen?

Nyheter / torsdag, 4 april, 2019

– En viktig forutsetning for at konfliktnivået faktisk skal gå ned, er at partene klarer å håndtere risikoen i prosjektet på en annen måte enn før. Å bytte kontraktsmodell, dersom det ikke fører til en positiv endring, har med andre ord lite for seg, sier Samuel Skrunes, advokat og partner i advokatfirmaet Kluge. Han mener at […]

Byråden svarer på kritikk om kommuneplanen

Nyheter / onsdag, 3 april, 2019

Tilsvar fra Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling (AP). Kommuneplanens arealdel, som nå kommer til behandling i bystyret, har en mer omfattende lokaldemokratisk deltakelse enn noen annen kommuneplan i byens historie. Bystyret har hatt en tett oppfølging av utviklingen av kommuneplanens arealdel, og har behandlet fire viktige prinsippsaker og utredninger, deriblant komprimering av byggeland og […]

Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet

Nyheter / tirsdag, 2 april, 2019

Artikkelforfatterne er advokat Ingrid Kyvig, advokat og partner Olav Pedersen og advokat og partner Stig J. Harris i Advokatfirmaet Harris. Bystyret er etter kommuneloven det øverste kommunale beslutningsorgan. Dets medlemmer er valgt for å representere folkeviljen i byen – for å utøve demokrati. En av Bystyrets viktigste ansvarsoppgaver er revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA). KPA […]

Ingen hybler, ingen ny tribune til Brann

Nyheter / tirsdag, 2 april, 2019

Multiconsult har vært med å prosjektere de 16 kvadratmeter store hybelenhetene som er kjøpt av Sammen (tidligere Studentsamskipnaden Vestlandet) for 265 millioner kroner. De små boligenhetene skal være innflytningsklare til semesterstart i høst, ifølge en pressemelding. 235 boenheter er beregnet for én person og 53 boenheter beregnet for to. 125 hybler får vinduer vendt inn […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no