Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

– Nye Akvariet blir en sentral byutviklingsaktør på Dokken

Nyheter / mandag 22. februar 2021

For å være en motor i byutviklingen er Nye Akvariet avhengig av en sentralt plassert tomt, i umiddelbar nærhet av sjø og med tilhørende ekspansjonsmuligheter.

Nå er det klart for Sandsli 360

Nyheter / fredag 19. februar 2021

Prosjektet er delt i tre byggetrinn hvor første byggetrinn med 67 leiligheter har planlagt byggestart i mai.

Utvikler stort område ved innseilingen til Bergen

Nyheter / torsdag 18. februar 2021

Sigba Eiendom AS eier en tomt på 80 mål som er nærmeste nabo til det nye Sotrasambandet. Selskapet skal nå oppføre to nye industri-/lagerbygg, hvorav det første allerede er utleid.

Selger kombinasjonsbygg på Flesland

Nyheter / onsdag 17. februar 2021

Scott Invest AS vil ha 38 millioner kroner for eiendommen, hvor Blue Water er hovedleietaker.

Vil oppføre dette næringsbygget på Kronstad

Nyheter / tirsdag 16. februar 2021

Backer AS ønsker å legge til rette for et nybygg med arkitektoniske kvaliteter som tilpasses områdekarakteren og nærliggende bebyggelse.

Blir næringsmegler i Eiendomsmegler 1

Nyheter / fredag 12. februar 2021

Eiendomsmegler 1 Næringseiendom vokser i Bergen og har ansatt Stephane Bergfald Trotta som næringsmegler, med hovedfokus på utleie.

E-index

Kutter boligprosjekt fra 70 til 29 enheter

Nyheter / torsdag 11. februar 2021

Etter forrige offentlig ettersyn er prosjektet vesentlig nedskalert for å imøtekomme innkomne merknader og uttalelser.

Vil bygge ut i Bergen sentrum

Nyheter / onsdag 10. februar 2021

Planlagt ny bebyggelse i Skostredet består av et nytt kombinert bolig- og næringsbygg, et nytt kontortilbygg og et mindre forretningspåbygg.

Frelsesarmeen selger bygård på Nordnes

Nyheter / tirsdag 9. februar 2021

Bygården rommer 4 hybler og 12 leiligheter, mens underetasjen og første etasje har vært brukt til barnehage.

Statsbygg selger tomt på 33 mål ved Paradis

Nyheter / mandag 8. februar 2021

Volumstudier viser at tomten kan gi rom for ca. 12.600 kvadratmeter nybygg.

Nær en milliard for FM Strand

Nyheter / mandag 8. februar 2021

Totalt består prosjektene av mange hundre nye boliger i tillegg til en del næringsareal.

– Enorm etterspørsel etter lager og logistikk i Bergen

Nyheter / torsdag 4. februar 2021

Det var mange interessenter til en kombinasjonseiendom i Arna som nylig ble solgt . – Det er veldig stor etterspørsel etter bygg med hovedvekt av lager/logistikk og resten kontor, sier Kurt Furnes i EiendomsMegler 1 Næring.