Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

– Vi mener at Vestland fylkeskommune har lagt vekt på saklige og relevante momenter i sine vurderinger, og at disse ligger innenfor de rettslige rammene for offentleglova med tilhørende retningslinjer, uttaler Statsforvalteren i Vestland.

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Hordaland tingrett og Hordaland jordskifterett vil være på plass i nye lokaler i Valkendorfsgate 6 fra 2027.

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

– Det er et veldig spennende oppdrag å få være med på å utvikle og gjennomføre transformasjon av Dokken, sier Jan Erik Rossow, ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling AS.

Statped tar 2.000 kvm i Solheimsviken

Nyheter / fredag 12. april 2024

Motorhallen har gjennomgått omfattende rehabilitering, og GC Rieber Eiendom har nå leid ut hele bygget.

Har store planer for Spectrum-bygget i Fyllingsdalen

Nyheter / torsdag 11. april 2024

Opphus AS vil bygge på med over 4.000 kvadratmeter, og gi bygget flere funksjoner som næring, kontor og boliger.

Bystyret vedtok boligprosjekt på Paradis

Nyheter / onsdag 10. april 2024

Prosjektet legger til rette for 14 boenheter i varierte størrelser.

E-index

Selger kombibygg med leieinntekter på 4,4 mill.

Nyheter / onsdag 10. april 2024

Selgerne hatt satt i stand bygget, hvor blant andre Vest politidistrikt er leietaker.

Skal bygge 133 boliger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 9. april 2024

Brødrene Ulveseth Eiendom AS lanserer boligprosjekt, og blir samtidig en del av Kokstad-samarbeidet.

Bergen kommunes krav om klimagassregnskap har manglet hjemmel i en årrekke

Kommentar / mandag 8. april 2024

Kommuneplanens arealdel (KPA)i Bergen Kommunes § 18.4 oppstiller krav om klimagassregnskap ved en rekke tiltak. Nå har statsforvalteren i Vestland konkludert med at kravet mangler hjemmel i plan- og bygningsloven.

Det skulle bare to telefonsamtaler til for å selge tidenes dyreste bolig i Bergen

Nyheter / søndag 7. april 2024

Bygget hadde stått tomt i 10 år da EGD Property og LAB Eiendom kjøpte Baneveien 16. Nå skal bygget huse kontorer, to restauranter og en toppleilighet, som ble solgt for 53 millioner kroner.

Prosjekt med 80 boliger ryker – området er skredutsatt

Nyheter / torsdag 4. april 2024

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke nybygging av boliger som forutsetter omfattende skredsikring, for det vil påføre boligkjøperne store fremtidige kostnader.

Vil bygge studentboliger ved Småpudden

Nyheter / tirsdag 2. april 2024

Studentsamskipnaden på Vestlandet og FinansGruppen Eiendom inngår intensjonsavtale om utvikling av Damsgårdsveien 70.