Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Advokat Arne Christian Landsvik (t.v.) og Andreas Tungvåg, som er sivilingeniør og faglig leder brann i Astab.

Brannvern i praksis

Byggeier har ansvaret for byggets brannsikkerhet og systematisk sikkerhetsarbeid. Effektiv gjennomføring av systematisk brannvernarbeid skal være del av den daglige driften av bygget.

Kommentar

tirsdag 30. mai 2017 7:27 (Oppdatert 8. mai 2018 7:25 )

Av Arne Christian Landsvik og Andreas Tungvåg i A/STAB AS

For å ivareta brannsikkerheten i alle bygg ble rollefordelingen mellom eier og leietaker etter tidligere regler organisert ved at ansatte hos utleier besatte rollen som brannvernleder. Det var gjerne driftsleder eller andre sentrale personer i utleiers driftspersonale som ble pålagt hovedansvaret for å ivareta brannvernpliktene. I praksis ble både utleiers og leietakernes brannvernplikter lagt på brannvernlederen.

Ny brannforebyggende forskrift som trådte i kraft i 2016 endret hvordan brannsikkerheten skal organiseres ved at den tradisjonelle brannvernlederrollen ble fjernet, og ansvaret for brannvernarbeid ble fordelt mellom både utleier og leietaker.

Utleier av et byggverk plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og avgrense brann. Ansvaret for eier etter forskriften er vidtrekkende, og omfatter blant annet kunnskap om de aktuelle kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, sørge for kontroll og vedlikehold av brannvernsinstallasjoner, samt oppgradere sikkerhetsnivået til det krav som gjelder for bygget. Videre stilles det krav til gjennomføring av systematisk sikkerhetsarbeid, som pålegger utleier å utarbeide og iverksette:

  • Rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet

Leietaker er på sin side pålagt ansvaret for brannvernrutiner og drive brannopplæring for sine ansatte. Videre plikter leietaker å bruke bygget i samsvar med de kravene som gjelder, holde rømningsveier fri for hindringer, ha rutiner for evakuering og rapportere til byggeier om eksempelvis feil på brannvernsinstallasjoner. En klar målsetting for både utleier og leietaker er at brannvernarbeidet skal utføres raskt og effektivt, samtidig som de skal dokumentere at de offentligrettslige kravene oppfylles. Det systematiske sikkerhetsarbeidet må fange opp og håndtere kritiske avvik, eksempelvis blokkerte rømningsveier eller feil og mangler ved brannverninstallasjoner.

Manglende oppfyllelse av de offentligrettslige pliktene innen brannvern kan medføre bruksnekt av bygget og i verste fall forsikringsavkortning og straffeansvar.

Fungerende brannvern i praksis krever godt samarbeid mellom utleier og leietaker. Partene bør også innta bestemmelser om deres respektive brannforebyggende plikter i leieavtalen, for å bevisstgjøre deres ansvar og oppfølging i leieperioden. Byggeier kan med fordel utstyre bruker med et effektivt og enkelt verktøy for dokumentasjon av brannvernarbeidet, herunder opplæring og rutiner.

De senere årene er det utviklet en rekke gode IT-løsninger for dokumentasjon av brannvernarbeidet i form av digital brannbok og sky-løsninger tilpasset mobil og nettbrett, både som egne brannbok/brannkurs-løsninger og integrerte løsninger i større FDV-system.

De digitale løsningene er tilpasset myndighetenes krav til brannvern og dokumentasjon av byggeier og leietakers plikter. Videre legger løsningene til rette for enkel og god kommunikasjon mellom utleier og leietaker som er viktig med hensyn til rapportering av avvik. Det er dermed enkelt for en leietaker å melde fra om forhold som byggeier plikter å utbedre, som for eksempel et defekt brannalarmanlegg. Eier kan på sin side få innsyn i hvorvidt leietaker ivaretar sine forpliktelser til å blant annet gjennomføre egenkontroller, brannøvelser og -opplæring.

Implementering av slike gode løsninger for ivaretakelse av brannvern legger til rette for systematisk brannvernarbeid. Bevisstgjøring av brannvernplikter vil bidra til økt fokus på brannvern i arbeidshverdagen, og vil være av stor betydning både for risikoen og utfallet ved en brann.

———————

Artikkelen om plan og bygningsrett er en samling praktiske tips utarbeidet av rådgivningselskapet A/STAB AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av ansatte i A/STAB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no