Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LØFT: Bergen Byarena blir sentral i å løfte området rundt Nygårdstangen. ILLUSTRASJON: 3XN/GXN

Byarena, næring og 800 boliger skal løfte området

Det nærmer seg realisering av Byarenaen på Nygårdstangen. Arkitektkonkurransen er i gang, og Filip Rygg i Nygårdstangen Utvikling lover et mangfold av boliger i Bergens «hotteste urbane område».

Dag-Jørgen Saltnes

onsdag 1. mars 2023 21:00 (Oppdatert 24. mai 2023 10:50 )

Politikerne i Bergen har ambisjoner for Nygårdstangen og vedtok i fjor høst at det er der Byarenaen skal lokaliseres. Samtidig er det et ambisiøst planprogram for området, hvor hovedformålet med planen er «å videreutvikle transformasjonsområdet på Nygård til et levende og bærekraftig byområde med god sosial infrastruktur som utvider sentrum sørover mot Store Lungegårdsvann». Det skal legges til rette for boliger, hotell, kontor, nærings- og servicearealer og kollektivterminal. I tillegg skal det etableres en byarena for internasjonale idrettsarrangement, konserter og kongress- og konferansesenter.

Arkitektkonkurranse

Selskapet Nygårdstangen Utvikling har nå dratt i gang arkitektkonkurransen for den nye byarenaen, som skal huse minst 8.000 sitteplasser og over 10.000 ståplasser. Hele prosjektet blir hundre prosent privatfinansiert, uten noen forpliktelser til leie- eller driftsavtale med Bergen kommune. Bak prosjektselskapet står Olav Thon Gruppen (51 prosent), EGD Property (24,5 prosent) og Rexir (24,5 prosent).

Det er området mellom ADO Arena og Bergen Storsenter, inkludert Bygarasjen, som skal huse byarenaen, et hotell, moderne kinoanlegg, boliger, næringsareal, grøntområder, lekeplasser samt en kanal mellom Store Lungegårdsvannet og Smålungeren.

– Med de tre konkurrerende arkitektteamene Nordic, CF Møller og 3XN på plass i konkurranseområdet, markeres en ny viktig milepel for realisering av Bergen Byarena på Nygårdstangen, sier daglig leder i Nygårdstangen Utvikling, Filip Rygg, som også er daglig leder i Rexir.

– Tiår med utlufting

Arkitektene skal skissere ut hvordan en byarena kan tilpasses det nye bybildet når Nygårdstangen transformeres. OPUS er ansvarlig for regulering av hele planarbeidet for transformasjonen av bygarasjen og trekanttomten på Nygårdstangen. Sammen med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har OPUS fasilitert for konkurransen hvor tre team skal komme med sine anbefalinger.

OPUS utarbeidet allerede i 2016 en mulighetsstudie, på oppdrag fra Bergen Næringsråd, hvor Nygårdstangen ble utpekt som den mest aktuelle tomten for en byarena.

– Etter mange tiår med utlufting har Bergen mulighet til å få ønsket oppfylt om en transformasjon av Nygårdstangen til en mer menneskevennlig og fremtidsrettet bydel. Prosjektet er sentralt for å få ønsket byliv i det som er Bergen sentrum sin fasade mot sør, sier Nancy Jøssang, daglig leder i OPUS.

Til Estate Magasin har EGD Propertys daglige leder Tor Fredrik Müller tidligere uttalt seg om viktigheten av Byarenaen.

– Bergen Byarana vil bety enormt mye. Dette blir arenaen for de store idretts- og kulturarrangementene med plass til 12.000 mennesker, i tillegg til internasjonale kongresser. På toppen av dette kommer de nye boligene og arbeidsplassene, som vil bidra til at det blir enda flere mennesker i Bergen sentrum. Beliggenheten ved trafikknutepunktet med Bybanen, tog og bussforbindelser gjør dette til en perfekt beliggenhet for høy utnyttelse, sa han.

800 sentrumsboliger

Det har lenge vært etterlyst flere boliger i Bergen sentrum, og nå kommer det snart 800 nye sentrumsboliger på Nygårdstangen.

– Vi tror vi får reguleringsvedtak i 2024. Det er et bystyrevedtak om at denne saken skal være ferdigbehandlet i år, men vi vet jo at dette tar tid, sier Filip Rygg.

– Bystyret har vedtatt 800 boliger, så vi jobber ut fra det. Vi ser også på muligheten for å bygg studentboliger, det er et alternativ som vurderes som en del av totalen. Thon har jo erfaring med dette fra Bjørvika, fortsetter han.

Unike boliger

Filip Rygg forteller at boligprosjektet vil få unike boliger, med utsikt mot både byfjorden og innover Bergensdalen.

– De som kjøper bolig her, vil bo midt i Bergens hotteste urbane område, med den aller beste tilgjengeligheten enten det er de to bybanelinjene, toget eller bussene.

Hva slags prisnivå legger dere opp til?

– Vi forventer at noen av boligene vil få høyt prisnivå, men vil samtidig programmere det slik at vi kan få til et mangfold. Et sted uten mangfold er bare et område, et sted med mangfold er en by. Og vi skal utvikle by, lover eiendomsutvikleren.

Nygårdstangen Utvikling har engasjert Saaha som planarkitekt for å få frem et godt plangrep.

– Sammen med teamene som skal utforme forslag til byarena (med hotell) har vi en gruppe fagfolk med svært høy ekspertise. Er det aktuelt å få inn partnere til boligutviklingen?

– I utgangspunktet er ikke planen å hente inn en ny partner. Vi er rigget for å kunne gjennomføre prosjektet, men det kan være andre årsaker til å søke samarbeid. Det er dog for tidlig å si noe om, sier Rygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no