Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Vestlandshuset. Foto: Morten Wanvik / Vestland fylkeskommune

Derfor er ikke Vestlandshuset organisert gjennom et single purpose-selskap

– Deloitte konkluderte med at å overføre eierskapet til bygget til et single purpose-selskap ville ha negative skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, opplyser fylkeskommunen.

Tore Årdal

onsdag 20. mars 2024 11:06 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

Estate Vest har i flere artikler omtalt at Vestland fylkeskommune ikke ønsker å offentliggjøre leiekontraktene som er inngått for de attraktive kontorlokalene i Vestlandshuset. Vi har bedt fylkeskommunen om å utdype eierskapet.

Hvorfor er ikke eierskapet til Vestlandshuset organisert gjennom et single purpose-selskap?

– Utgangspunktet er at fylkeskommunen, som et offentlig organ, er underlagt andre skatte- og avgiftsregler enn private rettssubjekter. Typisk er fylkeskommunen som utgangspunkt ikke skattepliktig for inntektene man har. Det ble gjort vurderinger hvilken eierskapsform som var mest hensiktsmessig, svarer Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør eigedom og utbygging i Vestland fylkeskommune, i en e-post til Estate Vest.

– Vestland fylkeskommune (Hordaland fylkeskommune den gang) benyttet Deloitte til å gjøre en totalvurdering av hvilken eierskapsform som var mest hensiktsmessig fra et skatte- og avgiftsmessig perspektiv. Deres konklusjon var at å overføre eierskapet til bygget til et single purpose-selskap ville ha negative skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for fylkeskommunen. Dette ble avgjørende for at man valgte å beholde Vestlandshuset i Vestland fylkeskommune i sitt eie, skriver han.

Hvordan håndteres merverdiavgiften i investeringen?

– Fylkeskommunen er frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret. I praksis betyr dette at Vestland fylkeskommune forholder seg til merverdiavgiftsloven for den andelen av bygget som er utleid, mens merverdiavgiftskompensasjonloven regulerer andelen av bygget som benyttes av Vestland fylkeskommune selv. Alle våre leietakere driver avgiftspliktig virksomhet, som da gir oss mva-fradrag for bygge- og driftskostnader for deres andeler av bygget.

– I disse dager vil det bli foretatt en endelig beregning av brøkfordelingen av bygget, og vi regner med at vi får mva-fradrag eller mva-kompensasjon for alle arealene i bygget hvor loven(e) åpner for dette. Enkelte arealer, som f.eks. noen typer parkeringsarealer og treningsrom, gir ikke rett til hverken fradrag eller kompensasjon.

Hva er den totale kostnaden på eiendomsinvesteringen?

– Fylkeskommunen har vedtatt en prosjektramme for fylkeshuset i Bergen på kr. 991,1 mill. kr. eks. mva. Dette inkluderer byggherrekostnader, rivekostnader, prosjektering, oppføring av bygget og møblering, AV-utstyr og flyttekostnader. Både byggeprosjektet og flytteprosjektet gikk under budsjett, og det var derfor også rom for at hoveddelen av leietakertilpasningene også ble dekket innenfor prosjektet som tidligere informert, svarer Fjærestad.

Han opplyser også at salgsverdien av det daværende fylkeshuset i 2018 ble verdsatt til 341 millioner kroner av Fana sparebank.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no