Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Skisse av prosjektet med 11 boliger. Ill: En til en arkitekter

Dette prosjektet er skrumpet inn fra 134 til 11 boliger

Bybo prøver nå på et langt mindre boligprosjekt i Årstad bydel.

Tore Årdal

torsdag 8. februar 2024 10:09 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

I den opprinnelige mulighetsstudien for Øvre Fantoftåsen – et villaområde i Årstad bydel – ble det skissert opp mot 134 nye boliger. Byantikvaren var imidlertid kritisk til riving av eksisterende bebyggelse mot vest, og mente at videreutvikling i øst burde vurderes i sammenheng med eksisterende bygningsvolum i området. I tillegg kommenterte byarkitekten at areal i vest burde ta utgangspunkt i rekkehus / townhouse typologien. Det ble også stilt spørsmål ved vegen Øvre Fantoftåsen, og i hvilken grad veien vil tåle en videre fortetting.

I etterkant av veiledningsmøtet ble Bybos prosjekt bearbeidet og nedskalert til 55 boenheter. I mars i fjor besluttet imidlertid Plan- og bygningsetaten (PBE) å stoppe planinitiativet. Begrunnelsen var at planen hadde utfordringer knyttet til både hensynssone kulturmiljø, terrenginngrep og uteoppholdsareal.

Nå har En til en arkitekter – på vegne av Bybo – bedt om veiledningsmøte hos PBE for prosjektet. I henvendelsen til etaten skriver arkitektselskapet at utbygger – ut fra tydelig tilbakemelding – har vurdert muligheten for å få godkjent mindre tiltak gjennom byggesak.

– For å tilrettelegge for en rammesøknadsprosess for en-/tomannsbolig er det søkt innledningsvis om deling av tomt Gnr 12 Bnr 104. Men saken stopper i krav om utbedring av infrastruktur, med referanse til anbefalt veiutredning fra planinitiativ, hvor det anbefales å tilrettelegge for gangtrafikk; «dette bør gjøres uansett utbyggingsvolum», heter det i henvendelsen til PBE.

– Dette setter tiltakshaver i et dilemma. Kostnadene med denne utbedringen, ca. 130 m vei som skal utvides med fortau, er omfattende, og vil ikke kunne motiveres ut fra bygging av 1-2 nye boenheter. Men utbedringen vil være svært viktig i forhold til trafikksikkerhet for gående til og fra Bybanen, for hele nærområdet.

Arkitektselskapet viser til at nærmiljø og omgivelser har høy kvalitet, og er etterspurt særlig av barnefamilier, og de mener det bør kunne tilrettelegges for et mindre antall boliger som samtidig kan forsvare investeringen for veiutbedring.

– Alternativet er å ikke gjøre noe, og det mener vi verken byen eller nærområdet er tjent med.
Vi har derfor lansert et alternativ med en forsiktig fortetting som baserer seg på en videreføring av områdets boligtypologi, totalt 11 familieboliger organisert i rekke/ tun, skriver arkitektselskapet.

Alle boenhetene skal få gode sol- og utsiktsforhold samt gode oppholdskvaliteter.

En til en arkitekter mener grepet er i tråd med stedets karakter, hvor rekkehus ofte følger langs de karakteristiske hellingene i området.

Tiltakshaver ønsker gjennom et veiledningsmøte å få tilbakemelding på om skisserte grep kan være en vei videre for prosjektet, og hvilken prosess kommunen da eventuelt anbefaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no