Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VRAKES: Posten Bring vraker planen om å flytte til Kokstad.

Dramatisk nei til gigantplan – Posten kan droppe Bergen

Statsforvalteren opphevet reguleringsvedtaket for giganttomten på Kokstad. Nå frykter Posten Bring AS at de må starte på nytt utenfor Bergen.

Tore Årdal

torsdag 21. september 2023 9:19 (Oppdatert 1. desember 2023 9:22 )

I juni i fjor vedtok Bergen bystyre reguleringsplanen for et 386 mål stort område på Kokstad. Planen åpner for et bruksareal på ca. 103.000 kvadratmeter.

Posten Bring er en hovedaktør innenfor planområdet, og ønsker å samlokalisere sin virksomhet i regionen i en ny logistikkterminal. BIR og BKK ønsker i tillegg å etablere seg innen planområdet med en ny energisentral basert på returvirke. Utover de nevne aktørene er det regulert for mindre og større delfelt med formål industri / lager.

I mai i år ble imidlertid reguleringsvedtaket opphevet av Statsforvalteren i Vestland etter flere klager, deriblant fra Forum for natur og friluftsliv Hordaland. Statsforvalteren mener at det ikke er gjort en systematisk vurdering av planforslaget etter naturmangfoldloven.

For Posten Bring er dette svært dramatisk. I et nylig møte med utvalg for miljø og byutvikling holdt Janne Skarsbø, regionsdirektør Sørvest i Posten Bring AS, et innlegg. Der uttalte hun av ikke bare Posten, men også Bergen by, nå er i en kritisk situasjon.

Bakgrunnen er at Postens terminal ikke lenger tilfredsstiller dagens krav til drift og arbeidsforhold. Etablering av bybanen har medført store utfordringer med plass ute og inne. Maskinparken er utdatert og mangler kapasitet – og det er vanskelig å skaffe reservedeler hvis noe går i stykker.

Posten kan heller ikke gjennomføre omlegging til fossilfri transport på lastebiler som følge av liten kapasitet i strømnettet på Minde (distribusjon med varebil i byen vil være ca. 90% fossilfri i 2023).

– Det er kritisk å få etablert en ny terminal på Kokstad – for å sikre at Posten kan løse sitt samfunnsoppdrag og kunne levere post pakker og gods til/fra folk og virksomheter i Bergen og omland, påpekte Skarsbø, i møtet.

Hun utdyper at det for Bergen kommunes planer om byutvikling, er kritisk å få tilgang til Postens områder på Minde og i Jekteviken. Blant annet er det planer om  bygge ny skole på Minde, når Posten flytter ut.

– Posten tar hensyn til natur. Over 200 dekar, ca. 50 %, av tomten på Kokstad vil bestå som naturområde. Vi er også åpne for å tilbakeføre et nytt areal på 21 daa, IL3, til natur/LNFR ved neste KPA-rullering etter dialog med byrådet, uttaler Skarsbø.

Postens ambisjon er at anlegget på Kokstad skal bli et miljø- / klimaprosjekt, bl.a. gjennom samarbeid med BIR og BKK om ny energisentral basert på returvirke. Og Postens anlegg skal bygges med solceller og BREEAM-sertifiseres. Ved å samlokalisere Postens virksomheter, reduseres tungtransporten gjennom Bergen sentrum.

– Vi vil kjøre ca. 200.000 færre kilometer per år – med tilhørende reduksjon i utslipp, understreker regionsdirektøren.

Hun viser til at prosessen hittil har vært uforutsigbar og meget krevende å stå i som følge av store forsinkelser i reguleringsplanen.

– Posten har et samfunnsoppdrag som må løses, og med leiesituasjonen på Minde / Jekteviken er Posten kommet til et punkt hvor vi må ta beslutning. Hvis Posten må flytte ut av Bergen, vil både klima- og trafikkbelastningen øke vesentlig, og spesielt i Bergen. Til orientering vil alternativ lokasjon også medføre inngrep i natur, sier hun.

Nå fremmes reguleringsplanen på nytt for bystyret.

Hvis ikke reguleringsplanen blir godkjent igjen, blir Bjørnafjorden et høyaktuelt alternativ for lokalisering av anlegget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no