Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Tarje Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten. Foto: Alver Media

«Et flott område som kan åpnes opp for allmennheten»

I samarbeid med OBOS har Plan- og bygningsetaten levert revidert planforslag for Kristiansholm til Byrådsavdeling for byutvikling.

Tore Årdal

mandag 13. november 2023 17:33 (Oppdatert 30. januar 2024 10:04 )

– Her har vi et flott område som kan åpnes opp for allmennheten. Vi er glade for at vi er kommet et viktig skritt videre, og at vi nå kan levere fra oss et godt og gjennomarbeidet planforslag for Kristiansholm, sier Tarje Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Etaten anbefaler å legge revidert planforslag ut på offentlig ettersyn. Fagnotatet er levert til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling. Hovedgrepene er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken, tilgjengeliggjøre sjøfronten og tilbakeføre Kristiansholm som holme med et nytt friområde tett på sjøen.

Områdereguleringen omfatter også detaljregulering av Neumann-tomten, og transformasjonsområdet der legger til rette for tett by med gode bokvaliteter og en tilgjengelig sjøfront. Ny bebyggelse skal oppføres med stort hensyn og respekt for kulturmiljøet.

Det er foreslått boliger, barnehage, dagligvare, service og næringsvirksomhet. De verneverdige sjøbodene skal bevares. I planforslaget ligger det også nye torg og gater. Sandvikstorget skal styrkes som sentralt byrom og være et bindeledd mellom fjord og fjell.

– Dette er en offentlig plan, men vi har jobbet tett sammen med OBOS som kjøpte Neumann-tomten. Det har vært et godt samarbeid, og vi er spente på hvordan planforslaget blir tatt imot når det legges på høring, sier plansjef i PBE, Aslaug Aalen.

Planforslaget var på høring i 2018, og det kom inn mange merknader og flere innsigelser. Det ble besluttet å lage et revidert planforslag, og det er dette som nå er levert fra PBE.

Dette er beholdt i revidert planforslag:

  • Kristiansholm som friområde, og reetablering av holme og kanal.
  • Vern av sjøbodene, grendene og eksisterende bebyggelse.
  • Tilrettelegge som rekreasjonsområde og ta vare på den historiefortellende aksen.

De største endringene fra 2018-forslaget gjelder i hovedsak Neumann-tomten. Her er strukturen endret fra lukkede kvartal til tre større åpne kvartaler som vender seg mot sjøen. Området har fått tydeligere og mer detaljerte krav til arkitektur og byform, byggehøyder, takform, material- og fargebruk. Tilkomsten til sjøen er tydeliggjort og forbedret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no