Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INNSIGELSE: Ved offentlig ettersyn fremmet Fylkesmannen i Hordaland innsigelse til planforslaget angående fly- og vegtrafikkstøy. Ill: ABO Plan og arkitektur

Fikk nei til 40 boliger

Arborethaugen AS fikk ikke Bystyrets støtte til å bygge 40 boliger på Mildehalvøya.

Tore Årdal

mandag 22. april 2019 23:21 (Oppdatert 3. juli 2019 23:36 )

På vegne av Arborethaugen AS har ABO Plan og arkitektur fremmet planforslag for et område på Mildehalvøya sør for arboretet ved Mildevegen i Ytrebygda bydel. På det 24,4 dekar store planområdet ønsker selskapet å oppføre frittliggende småhusbebyggelse med 40 boenheter, hvorav 8 er frittliggende eneboliger og 32 er i tomannsboliger.

Planprosessen har gått over lang tid, fra oppstart av planarbeid i august 2012 til mottatt fagnotat til politisk behandling i juli 2016. Plansituasjoner og premisser for vurdering av sakens hovedpunkt har endret seg underveis.

Ved offentlig ettersyn fremmet Fylkesmannen i Hordaland innsigelse til planforslaget angående fly- og vegtrafikkstøy. Fylkesmannen har i ettertid trukket varslet om innsigelsen knyttet til vegtrafikkstøy, men opprettholdt innsigelse angående flystøy. Fylkesmannen har i tillegg merknad om at planområdet ligger marginalt i forhold til tjenlig tilbud på kollektivtransport og andre daglige servicetilbud.

Fylkesmannen anser at boligområdet vil bli bilbasert. Videre anser Fylkesmannen at fotavtrykket av planlagt bebyggelse vil være uforholdsmessig stort ved at antall boenheter og utnyttelsesgrad er vesentlig økt i forhold til gjeldende kommunedelplan for Mildehalvøya. Fylkesmannen tilrår at planlagt utbygging tilpasses landskap og terreng, og reduseres i omfang.

Med hovedbegrunnelse på føringer i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan Mildehalvøya, ønsket Byrådet ikke å vedta plan for bygging av boliger sør for Arboretet. Byrådet viste til at foreliggende planforslag berører sentrale spørsmål om håndtering av flystøy og lokalisering i forhold til utvikling av den kompakte gåbyen.

Byrådets innstilling baserte seg også på at forslaget legger opp til høyere utnyttelsesgrad enn det overordnet plan åpner for, og at det vil bli lagt til rette for økt personbilbruk på et vegsystem som ikke tåler slik belastning.

Planforslaget ble også vraket av Bystyret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no