Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Prosjektet legger opp til både konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Ill: Opus

Gigantprosjekt med 450 nye boliger

Nordr Norge og OBOS Block Watne har omfattende planer i Åsane bydel.

Tore Årdal

torsdag 15. februar 2024 9:11 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

På vegne av Ulset Utvikling AS, som eies 50/50 av Nordr Norge og OBOS Block Watne, fremmer plankonsulent Opus detaljregulering for Ulset vest i Åsane bydel. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for inntil 450 nye boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Åsane bydel, mellom Myrdal i sør og Salhusvegen i nordøst, nord for Åsane senterområde og Horisont kjøpesenter. Planområdet er i stor grad omgitt av større, sammenhengende friluftsområder og inneholder kulturlandskap med kulturhistoriske spor.

Det ble varslet oppstart for planarbeidet i februar 2017. Planforslag for endring av områderegulering ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 2019. Gjennom høring av planforslaget ble det mottatt innsigelse fra Statsforvalteren. Planforslaget har siden 2019 blitt bearbeidet i dialog med Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Endring i planform fra områderegulering til detaljregulering, samt omfang av endringer i plangrepet, innebærer at planforslaget må legges ut til nytt offentlig ettersyn, påpeker PBE i kunngjøringen.

Prosjektet Ulset vest skal åpne for utvikling av boligbebyggelse med variert typologi.

– Det skal særlig legges til rette for gående og syklende mot Åsane senter, og etableres gode forbindelser mot byfjellene. Planen legger vekt på god terrengtilpasning og ivaretakelse av verdsatte natur- og landskapsverdier og fjernvirkning. Området skal videreutvikles som et bærekraftig bomiljø basert på prinsipper om delekultur, fremgår det av planforslaget.

Der påpekes det også at nåværende eiere av området vurderte at gjeldende plan ikke er tjenlig for å oppnå en arealmessig bærekraftig utvikling av planområdet. Arbeid med omregulering ble derfor startet opp, etter en politisk prinsippsak hvor mandatet ble gitt for fortetting av eksisterende plan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no