Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FORTETTING: Dette prosjektet skal best av flere boligtyper for å treffe et bredt marked. Skisse: Tag Arkitekter

Grønt lys for 300 boliger

Etter flere års arbeid er det klart for Bonavas store prosjekt.

Glen Widing

onsdag 21. februar 2024 14:48 (Oppdatert 18. april 2024 14:00 )

I 2017 kjøpte Bonava det 104 mål store og ubebygde området Lønvarden sør på Askøy – som siden 2006 har vært regulert til boligutbygging. De kunngjorde oppstart av planarbeidet samme år, og siden har saken gått sin gang i systemet.

Nylig godkjente kommunestyret inntil 306 rekkehus og leiligheter i området like nord for Strusshamn. Dette er likt antallet i planinitiativet.

Ifølge plankonsulent Tag arkitekter er bakgrunnen for initiativet en kombinasjon av behov for større variasjon i boligmassen, nærheten til Strusshamn og servicefunksjoner der, god kollektivdekning og nærheten til hovedkollektivåren mot Kleppestø.

– En relativt tett bebyggelse i det aktuelle området gir gode forutsetninger for et levende nabolag med grunnlag for sosialt bærekraftige fellesareal og fellesløsninger, påpeker de blant annet.

På grunn av størrelsen er planområdet delt inn i flere delfelter som i all hovedsak skal kobles sammen med stier og gangveger. Total utnyttelse for hele planområdet blir 18 prosent BYA. Askøy kommune ønsker høy grad av boligtetthet på Lønvarden grunnet den sentrale lokaliseringen. Kommuneplanen beskriver et behov for flere typer boliger for å oppnå og håndtere økt diversitet i demografi. Dette har Bonava tatt hensyn til.

– Det er lagt opp til varierte boligtyper. Den øvre delen av planområdet er i tiltenkt rekkehusbebyggelse og en mindre andel leiligheter. Det er i tillegg lagt opp til saksing av byggene og varierende takform for å skape spill og bevegelse i bebyggelsen. En blanding av rekkehus og blokkleiligheter av ulike størrelser gir et variert boligtilbud i et område og i en kommune som har en relativt høy andel eneboliger, skriver utviklerne.

For blokkene er det lagt opp til at parkeringen løses i parkeringskjeller under bebyggelsen. Rekkehusene får en blanding av parkeringskjeller og felles overflateparkering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no