Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

28 BOLIGER: Forslaget tilrettelegger totalt for 28 boenheter. Ill: Opus

Har jobbet med boligplanene siden 2007

Nå ser det endelig ut til å løsne for Fana Blikk, som er lokalisert mellom bybanestoppene Mårdalen og Skjold.

Tore Årdal

tirsdag 26. september 2023 10:35 (Oppdatert 26. februar 2024 12:37 )

Reguleringsarbeidet for Fana Blikk strekker seg helt tilbake til 2007, og siden har planavgrensningen endret seg.

– Det har vært en lang og krevende planprosess, som har medført behov for mange endringer og tilpasninger underveis, fremgår det av et fagnotat fra Plan- og bygningsetaten.

Gjennom prosessen er også antall boliger i prosjektet er redusert fra 70 til 29 enheter. Byrådet anbefaler det foreliggende forslaget, som Opus har utarbeidet på vegne av Fana Blikk AS.

Planområdet er på 12,4 mål, og er i dag et næringsområde bestående av Fana Blikk sin virksomhet.

Bakgrunnen for planforslaget er at Fana Blikk har behov for mer næringsareal og bedre internlogistikk, herunder tilkomst og parkering. Hovedformålet er å legge til rette for videreføring av dagens drift av Fana Blikk (næringsformål) inkludert butikk. I tillegg foreslås ny boligbebyggelse og ny næringsbebyggelse med mulighet for kontor, tjenesteyting og bevertning.

Deler av eksisterende bebyggelse på tomten skal rives, mens våningshus og kårbolig på gnr. 40, bnr. 1 skal flyttes og reetableres som del av boligområdet.

Gjennom planforslaget tilrettelegges det for 3 nye boligbygg med 26 boenheter, i tillegg til 2 boenheter i eksisterende bygg som skal flyttes.

Tilkomst til planområdet løses fra kommunal veg Harald Skjolds veg i vest. All parkering legges under bakken, med separat innkjøring for boligparkering og næring. Utnyttelsesgraden varierer for de ulike delfeltene fra 60-200 % – BRA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no