Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SENTRALT: Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Oasen senter. Ill: Mad Vest

Har kuttet boligprosjektet med 1.500 kvm

Prosjektet til BoNo Bolig består nå av 130 boliger, men Plan- og bygningsetaten mener det må reduseres ytterligere.

Tore Årdal

onsdag 15. november 2023 12:51 (Oppdatert 31. januar 2024 19:50 )

I mars bestilte Mad Vest – på vegne av BoNo Bolig – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for et planområde som ligger i umiddelbar nærhet til Oasen senter, sentralt i Fyllingsdalen. Ny bebyggelse ble foreslått med byggehøyder på 5-9 etasjer sett fra gateplan, og 3-5 etasjer sett fra gårdsrommet.

I planinitiativet ble det vist bebyggelse på 10.485 kvadratmeter bruksareal, hvorav 10.017 kvadratmeter er boligformål. Dette tilsvarer ca. 130 boenheter. Resten av arealet er tenkt som næringsareal og bylivsfunksjoner, og ligger plassert på bakkeplan ut mot omkringliggende torg og gater.

Planområdet består i dag av tre eneboliger som forutsettes revet.

Nå har tiltakshaver gjort justeringer i planforslaget. Av referatet av et arbeidsmøte med Plan- og bygningsetaten fremgår det at det samlede arealet er redusert med 1.500 kvadratmeter. Antall boliger er kuttet fra 130 til 120 enheter.

Bakgrunnen er at etaten til oppstartsmøtet stilte krav om at utnyttelsesgraden måtte reduseres for å tilpasse seg eksisterende bebyggelse og terreng  større grad. Et annet krav var at plangrensen måtte utvides for å ta med nødvendig areal til adkomst, fortau og tilgrensende torg / parkareal.

Etter at prosjektet ble redusert, kan mer av kollen og skogen bevares.

– Trapp i sør- øst er flyttet lengre nord. Alle tak er omgjort til flate tak. Noen volum er slått sammen for å etterkomme ønsket om lamellstruktur. En større endring fra sist er at det nå er foreslått en høyblokk mot Oasen i vest. Forslagstiller har gjort dette for å gi et utgangspunkt for diskusjonen om hvordan prosjektet møter sentrumsområdet. I møtet gjorde forslagstiller oppmerksom på at dette grepet likevel ikke var aktuelt lenger, fremgår det av referatet.

Byplan kan imidlertid ikke se at bebyggelsen er vesentlig redusert fra planinitiativet, og mener at denne må reduseres mer i nord.

– Her har forslagsstiller foreslått en bebyggelse som ligger tett på eksisterende borettslag og barnehage. Vi mener denne forringer bokvalitet i eksisterende boligblokk. Videre har bygget en knekk som er ukjent for strukturene i området. Byplan mener at knekken må fjernes og bygget må reduseres eller flyttes lenger sør, fremgår det av møtereferatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøper seg opp i Minde Næringspark

Nyheter / tirsdag 27. februar 2024

Tar over driften av Opus 16

Nyheter / mandag 26. februar 2024

Her bygger Nåbo 178 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Stiftelse selger blokk med 49 leiligheter

Nyheter / torsdag 22. februar 2024

Grønt lys for 300 boliger

Nyheter / onsdag 21. februar 2024

Nye rekorder for Oasen

Nyheter / tirsdag 20. februar 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no