Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Planområdet sett ovenfra i retning sørøst. Ill: Opus Bergen

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Birkelandsskifte AS vil bygge opp mot 10.000 kvm næring og 20.000 kvm bolig.

Tore Årdal

tirsdag 21. mai 2024 6:40 (Oppdatert 18. juni 2024 6:58 )

På vegne av Birkelandsskifte AS har Opus Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Foreslått planområde er på 17,6 mål, og er en del av et utviklingsområde, tett på kollektivknutepunktet Birkelandskiftet. Planen vil inneholde formål for næring, bolig, leke- og uteoppholdsarealer, grønnstruktur og tilhørende samferdselsarealer. Formålene er i tråd med overordnet plan.

Tiltaket medfører riving av eksisterende bebyggelse; tre bygninger som er registrert som bolig, hvorav én er falleferdig og to benyttes som boliger.

– Det foreslås å benytte blokkbebyggelse som skjerming mot vegstøy fra Flyplassvegen og Ytrebygdsvegen. Bebyggelse i bakkant vil dermed være skjermet for støy, og her legges det opp til en mer spredt blokkbebyggelse, samt uteoppholdsarealer, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Bruksareal for næring er estimert til ca. 5.000-10.000 kvm, mens det tilsvarende arealet for bolig er 15.000-20.000 kvm.

Det skal tilrettelegges for lav parkeringsdekning i tråd med krav i KPA 2018, som tilsvarer 0,6-1,2 plasser pr 100 kvm BRA for Byfortettingssone. Felles parkeringsløsning skal etableres i form av parkeringsanlegg under ny bebyggelse.

– Nærheten til bybanestopp gjør at det vil være naturlig å også se på mulighet for å gå under minimumskravet i KPA, skriver Opus Bergen.

Norconsult har på vegne av forslagsstiller tidligere utarbeidet skisser for å illustrere eksempler på volumer og plassering av bebyggelse innenfor planområdet.

Bebyggelsen som vil ha en støyskjermende effekt for resten av planområdet, kan benyttes til blant annet næringsformål, gjerne kombinert med bolig i de øverste etasjene.

– Støyskjermeningen dette gir, åpner for at det kan etableres bebyggelse til rent boligformål samt gode uteoppholdsarealer i andre deler av planområdet. Skissene illustrerer også en bro for gange og sykkel som vil bidra til å knytte sammen områdene på vest og østsiden av Ytrebygdsvegen, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Hovedaksjonær i Birkelandsskifte AS er Jostein Michaelsen gjennom M2 Holding AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no