Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BEVARES: Eksisterende historiske villa i Paradisalleen 20 skal bevares. Ill: Opus

Har planer om boliger på Paradis

Nydal Bolig AS ønsker en utnyttelse på 4.000-4.500 kvadratmeter eksklusive parkeringsanlegg.

Tore Årdal

onsdag 24. april 2024 0:22 (Oppdatert 23. mai 2024 10:29 )

Det 8,6 mål store planområdet ligger på Paradis, og omfatter eiendommene Jacob Kjødes veg 7 og Paradisalleen 20. Det er i et etablert boligområde med kort avstand til Paradis sentrum og Bybanen.

– Området er i stor transformasjon fremmet av sentrumsplan for området og nærhet til Bybanen. Den største transformasjonen til sentrumsstruktur skjer ved Nesttunveien og Paradiskrysset, med større boligblokker og boligkvartal med blandete formål bolig, næring og tjenesteyting. Forslagsstiller ønsker om å regulere eiendommene i planområdet til boligformål med leiligheter, skriver Opus Bergen i en henvendelse til Plan- og bygningsetaten.

På vegne av Nydal Bolig AS har de bestilt oppstartsmøte hos etaten for prosjektet, som har navnet Paradishaugen. Det foreslås en utnyttelse på 4.000-4.500 kvadratmeter eksklusive parkeringsanlegg.

Eksisterende historiske villa i Paradisalleen 20 skal bevares, og det forutsettes at bygget bevares gjennom bruk som bolig.

– Dette kan løses på ulike måter, og undersøkes nærmere i planprosessen. Ny bebyggelse er med variert typologi i en tunstruktur rundt et felles gårdsrom. Det er registrert en rekke eldre store trær på eiendommen. Flere av disse forutsettes bevart, fremgår det av planinitiativet.

Parkering samles i felles anlegg med innkjørsel ved innkjørselen til eiendommen fra Paradisalleen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no