Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FLERE BOLIGER: Chris Jørgen K. Rødland og Christine Kahrs (byråd for byutvikling) er opptatt av at det blir bygget flere boliger i Bergen.

Her er den nye lederen av utvalg for miljø og byutvikling

Dette mener Chris Jørgen K. Rødland (H) blir viktigst for byutviklingen i Bergen fremover.

Tore Årdal

torsdag 16. november 2023 9:04 (Oppdatert 17. mars 2024 18:34 )

Onsdag til uken blir Høyre-politiker Chris Jørgen K. Rødland utnevnt til leder av Bergen bystyres utvalg for miljø og byutvikling. Han sier til Estate Vest at det for Høyre og byrådspartiene sin del er tre forhold det må ryddes opp i når det gjelder byutviklingen i Bergen.

– For det første må vi få bygget flere boliger. Vi ser at det er høye priser, slik at det blir vanskelig for de unge å komme inn i boligmarkedet. Laksevåg og Minde er to store utviklingsområder som vi må få skjøvet fremover. Og så er det jo vanskelige tider i eiendomsbransjen nå, men da kan vi i alle fall bruke denne perioden til å regulere, sier han.

– Vi må også gjøre Bergen mer næringsvennlig. Dette går på helt enkle ting som visuelle kvaliteter og bruksendring, slik at vi tilrettelegger for ny virksomhet. Hvis for eksempel man ikke får bruksendret et historisk bygg, fordi det ikke er tilrettelagt for universell utforming, må vi ta innover oss at vi Bergen er en middelalderby. I slike tilfeller må vi finne akseptable løsninger, for eksempel en rampe for rullestol, istedenfor at bruksendringen avslås, fastslår Rødland

Det tredje punktet han peker på, er strandsonesakene.

– Nå har vi bedt administrasjonene om å sette strandsonesakene på pause. Frem til nå har disse sakene vært veldig administrasjonsstyrt. Her må vi få politisk kontroll.

For å få fart på boligbyggingen må det også gjøres noen grep hos Plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden?

– Vi ønsker å få tilbake utbyggernes tillit til Plan- og bygningsetaten. De ønsker en tettere dialog og et mer tillitbasert forhold. Vi har gått til valg på å forenkle saksbehandlingen og å få ned saksbehandlingstiden. En viktig endring fremover blir at etaten skal sende planinitiativ med et notat til utvalget etter at et planforslaget er mottatt. For utbyggerne og etaten vil det være positivt å få signaler fra utvalget tidlig i prosessen, istedenfor senere, slik det har vært frem til nå.

– I tillegg  skal vi rydde litt opp i planene i Bergen. Vi har mange gamle områdeplaner, og det er grunn til å stille spørsmål ved om disse er nødvendige etter utdaterte. Det er uansett viktig at en områdeplan er overordnet, og ikke detaljert, ellers tar det for lang tid å få behandlet plansaken, svarer han.

Chris Jørgen K. Rødland
• Født 1993 i Bergen
• Utdanning: Mastergrad i sammenliknende politikk fra UiB, The Chinese University of Hong Kong og Fudan University i Shanghai
• Arbeidserfaring: Geelmuyden Kiese, Norges ambassade i Beijing og Maritime CleanTech
• Politisk bakgrunn: Bystyrepolitiker siden 2011, tidligere politisk rådgiver for Henning Warloe og Christine Meyer
• Aktuell som: Ny leder av bystyrets utvalg for miljø og byutvikling og nestleder i Høyres bystyregruppe

Rødland er veldig glad for at Christine Kahrs (H) er utnevnt som byråd for byutvikling. Hun har bakgrunn innen by- og eiendomsutvikling, og i tillegg erfaring fra oppstart av en rekke selskaper innen teknologi og eiendom, både som gründer, eier og i andre roller. Siden 2003 har hun vært daglig leder for Paal Kahrs Eiendom.

– Hun har sittet på den andre siden av bordet, og vet hvor skoen trykker, påpeker Rødland.

Hvordan tror du omkampen om bybanen over Bryggen vil påvirke fremdriften for byutviklingen i Åsane?

– Det er ikke noe som er utsatt; vi har et mål om å få levert en tunnelutredning i 2025. For øvrig ligger det et uforløst potensial for nye boliger på det eksisterende bybanetrasé, spesielt på Minde og i Fyllingsdalen. Der må vi få avklaringer med Plan- og bygningsetaten for blant annet parkering og renovasjon, svarer han.

Rødland mener også det er viktig å få fremdrift på planen for Bergen Byarena med tilhørende byutvikling (blant annet 800 nye boliger).

– Dette blir nok det mest synlige prosjektet i den kommende bystyreperioden. Dokken ligger litt lenger frem tid, men derfra er det naturlig å se over til Laksevåg. Der er det mange utbyggere som er klare for store utbygginger, og vi skal bidra til at disse reguleringsplanene kommer på plass, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no