Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRANSFORMASJON: Forslaget er basert på transformasjon av villaeiendommer med store hager til en tettere boligstruktur. Ill: Arkitektgruppen Cubus

Her vil LAB Eiendom bygge opp mot 130 boliger

Prosjektet er tett på bybanestopp og lokalsenter Wergeland, og i kort avstand til det nye bybanestoppet Kristianborg.

Tore Årdal

tirsdag 5. mars 2024 22:19 (Oppdatert 23. mai 2024 10:29 )

– Planforslaget legger til rette for utvikling av et nytt boligområde basert på transformasjon av villaeiendommer med store hager til en tettere boligstruktur. Utgangspunktet er at flere eneboligbygg langs Storetveitvegen forutsettes revet i henhold til plan for ny sykkelvei fra Hagerups vei til Mindemyren, fremgår det av planforslaget Nyhaugsveien som er på begrenset høring.

Det er LAB Eiendom-selskapet Nyhaugen AS som står bak forslaget.

Planprosessen har pågått over lengre tid, og det har i løpet av prosessen blitt vurdert ulike volum, høyder og plassering av ny bebyggelse. Det har også blitt vurdert ulike tilkomstløsninger for parkering, plassering av avkjørsel, plassering og tilrettelegging for renovasjonsanlegg og kjøremønster for renovasjonsbil.

Av kunngjøringsteksten fremgår det at bygningsvolumene er blitt betydelig redusert, og at bebyggelsen formes slik at den tilpasses strøkskarakteren i området med oppbrutte volumer og saltak. Bebyggelsen forholder seg til den planlagte sykkelveien forbi planområdet, og det er sikret at bebyggelsen kan oppføres uavhengig av når sykkelveien kommer til gjennomføring.

På det 22,3 mål store planområdet skisseres det seks leilighetsbygg med hovedhenvendelse mot Storetveitvegen og to bygg mot Nyhaugveien. Gjennom planen legges det til rette for et prosjekt med ca. 110-130 nye boenheter.

– Foruten den generelle fortettingseffekten, vil prosjektet bidra positivt til at Storetveitvegen får et mer urbant gatepreg enn i dag, aktivisert av boliginnganger, tverrforbindelser og byromslommer. Trafikksikkerheten økes ved at eksisterende avkjørsler direkte fra Storetveitvegen saneres, skriver fagkyndig – Arkitektgruppen Cubus – i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no